Щодо порядку здійснення реалізації столового вина

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 26.11.2020 №4839/ІПК/99-00-09-03-03-06
Последняя редакция от 26.11.2020. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 26.11.2020

Номер 4839/ІПК/99-00-09-03-03-06

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
26.11.2020 N 4839/ІПК/99-00-09-03-03-06
Державна податкова служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення Товариства про надання індивідуальної податкової консультації щодо порядку здійснення реалізації столового вина і повідомляє наступне.
Товариство запитує:
1. Які вина відносяться до столових вин?
2. Які вимоги ставляться до торгового приміщення, в якому здійснюється реалізація виключно столових вин?
3. Чи потрібно суб'єкту господарювання, який здійснює роздрібну торгівлю виключно столовими винами, вносити до Єдиного державного реєстру місць зберігання відомості про приміщення, в яких такий суб'єкт здійснює зберігання вин столових, в т.ч. якщо місця зберігання розташовані поза місцем здійснення торгівлі?
Щодо питання 1.
Правові відносини у сфері виноградарства та виноробства України, пов'язані з веденням виноградників та виробництвом винограду, вина та інших продуктів виноробства, визначає регламентацію і контроль в цих галузях виробництва, права і обов'язки виробників, повноваження органів виконавчої влади і спрямований на посилення боротьби з фальсифікацією виноробної продукції в Україні регулює Закон України від 16 червня 2005 року N 2662 "Про виноград та виноградне вино" (далі - Закон N 2662). Дія цього Закону поширюється на юридичних та фізичних осіб, господарська діяльність яких включає виробництво, реалізацію, експорт та імпорт товарної продукції в галузі виноградарства і виноробства.
Вино столове - вино, виготовлене шляхом повного чи неповного збродження сусла. Залежно від вмісту цукрів, столове вино поділяється на сухе, напівсухе, напівсолодке (ст. 1 Закону N 2662).
Не допускаються випуск столових вин із вмістом спирту нижче 9 відсотків об'ємних, сортових - 9,5 і марочних - 10 відсотків об'ємних. Додавання спирту етилового або спиртованих виноматеріалів чи сусла (містеля) до вин столових не допускається (ст. 6 Закону N 2662).
ДСТУ 4806:200 "Вина. Загальні технічні умови" визначає класифікацію вин за видовими ознаками.
Щодо питань 2 та 3.
Згідно з ст. 15 Закону України від 19 грудня 1995 року N 481/95-ВР " Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" (далі - Закон N 481) роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) може здійснюватися суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними суб'єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.
Відповідно до вимог Закону N 481 дія цього Закону не поширюється на роздрібну торгівлю винами столовими, крім випадків, передбачених Законом N 481, тобто інші вимоги щодо виробництва та обігу поширюються на вина столові.
Відповідно до ст. 1 Закону N 481:
алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об'ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206 (крім квасу "живого" бродіння), 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об'ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД;
місце зберігання - місце, яке використовується для зберігання спирту, або приміщення, яке використовується для зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, відомості про місцезнаходження якого внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання.
Абзацом 14 ст. 1 Закону N 481 визначено, що місце торгівлі - місце реалізації товарів, у тому числі на розлив, в одному торговому приміщенні (будівлі) за місцем його фактичного розташування, для тютюнових виробів та пива - без обмеження площі, для алкогольних напоїв, крім пива, - торговельною площею не менше 20 кв. метрів, обладнане реєстраторами розрахункових операцій та/або програмними реєстраторами розрахункових операцій (незалежно від їх кількості) або де є книги обліку розрахункових операцій (незалежно від їх кількості), в яких фіксується виручка від продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів незалежно від того, чи оформляється через них продаж інших товарів.
Єдиний державний реєстр місць зберігання (далі - Єдиний реєстр) - перелік місць зберігання, який ведеться податковими органами і містить визначені Законом N 481 відомості про місцезнаходження місць зберігання та відомості про заявників.
Статтею 15 Закону N 481 передбачено, що суб'єкти господарювання (у тому числі іноземні суб'єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які отримали ліцензію на роздрібну торгівлю, зокрема алкогольними напоями, вносять до Єдиного реєстру тільки ті місця зберігання алкогольних напоїв, що розташовані за іншою адресою, ніж місце здійснення торгівлі.
Відповідно до частини 55 статті 15 Закону N 481 зберігання, зокрема алкогольних напоїв здійснюється в місцях зберігання алкогольних напоїв, внесених до Єдиного реєстру, незалежно від того, кому належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) таке місце зберігання було внесено до Єдиного реєстру.
Отже, роздрібна торгівля столовими винами може здійснюватися суб'єктами господарювання без наявності ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями відповідно до ст. 15 Закону N 481 та місця зберігання алкогольних напоїв в місцях роздрібної торгівлі не вносяться до Єдиного реєстру.
Враховуючи зазначене, зберігання столових вин відповідно до ч. 55 ст. 15 Закону N 481 здійснюється в інших місцях зберігання (не за місцем роздрібної торгівлі), внесених до Єдиного реєстру, незалежно від того, кому належить таке місце зберігання.
Поряд з цим інформуємо, що пунктом 528 підрозділу 10 розділу XX Кодексу тимчасово, на період по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), зупиняється перебіг строків, встановлених, зокрема статтями 52 і 53 розділу II Кодексу щодо надання контролюючими органами індивідуальних податкових консультацій в письмовій формі.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватись виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
26.11.2020 N 4839/ІПК/99-00-09-03-03-06
Державна податкова служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення Товариства про надання індивідуальної податкової консультації щодо порядку здійснення реалізації столового вина і повідомляє наступне.
Товариство запитує:
1. Які вина відносяться до столових вин?
2. Які вимоги ставляться до торгового приміщення, в якому здійснюється реалізація виключно столових вин?
3. Чи потрібно суб'єкту господарювання, який здійснює роздрібну торгівлю виключно столовими винами, вносити до Єдиного державного реєстру місць зберігання відомості про приміщення, в яких такий суб'єкт здійснює зберігання вин столових, в т.ч. якщо місця зберігання розташовані поза місцем здійснення торгівлі?
Щодо питання 1.
Правові відносини у сфері виноградарства та виноробства України, пов'язані з веденням виноградників та виробництвом винограду, вина та інших продуктів виноробства, визначає регламентацію і контроль в цих галузях виробництва, права і обов'язки виробників, повноваження органів виконавчої влади і спрямований на посилення боротьби з фальсифікацією виноробної продукції в Україні регулює Закон України від 16 червня 2005 року N 2662 "Про виноград та виноградне вино" (далі - Закон N 2662). Дія цього Закону поширюється на юридичних та фізичних осіб, господарська діяльність яких включає виробництво, реалізацію, експорт та імпорт товарної продукції в галузі виноградарства і виноробства.
Вино столове - вино, виготовлене шляхом повного чи неповного збродження сусла. Залежно від вмісту цукрів, столове вино поділяється на сухе, напівсухе, напівсолодке (ст. 1 Закону N 2662).
Не допускаються випуск столових вин із вмістом спирту нижче 9 відсотків об'ємних, сортових - 9,5 і марочних - 10 відсотків об'ємних. Додавання спирту етилового або спиртованих виноматеріалів чи сусла (містеля) до вин столових не допускається (ст. 6 Закону N 2662).
ДСТУ 4806:200 "Вина. Загальні технічні умови" визначає класифікацію вин за видовими ознаками.
Щодо питань 2 та 3.

30 днiв передплати безкоштовно!

Сюди! Тут -20%
на передплату
Закрыть +