Щодо врахування при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій сум кредитів, процентів за ними та виплачених дивідендів

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 20.10.2020 №4323/ІПК/99-00-05-05-02-06
Последняя редакция от 20.10.2020. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 20.10.2020

Номер 4323/ІПК/99-00-05-05-02-06

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
20.10.2020 N 4323/ІПК/99-00-05-05-02-06
Державна податкова служба України розглянула лист щодо врахування при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій сум кредитів, процентів за ними та виплачених дивідендів та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє наступне.
Як зазначено в зверненні, товариство отримало та повертає кредит пов'язаній особі - нерезиденту, який зареєстрований в Республіці Литва. При цьому, товариство сплачує крім основної суми боргу, суми процентів за кредитом. Крім того, пов'язаній особі - нерезиденту товариство виплачує дивіденди, як учаснику товариства. Виникло питання: суми яких операцій повинні включатися товариством до контрольованих при визначенні вартісного критерію контрольованості господарських операцій.
Підпунктом "г" пп. 39.2.1.4. пп. 39.2.1 п. 39.2. ст. 39 Кодексу встановлено, що господарською операцією для цілей трансфертного ціноутворення є всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, зокрема, фінансові операції, включаючи лізинг, участь в інвестиціях, кредитах, комісії за гарантію тощо.
Відповідно до пп. "а" пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2. ст. 39 Кодексу контрольованими операціями є господарські операції платника податків, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, зокрема, господарські операції, що здійснюються з пов'язаними особами - нерезидентами, в тому числі у випадках, визначених підпунктом 39.2.1.5 цього підпункту.
Згідно із пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 (крім операцій, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні) і 39.2.1.5 цього підпункту, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:
річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.
Таким чином, визначальною умовою для визнання операцій контрольованими є вплив таких операцій на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків.
Отже сума поверненого кредиту не враховується при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій для цілей трансфертного ціноутворення. При цьому, сума нарахованих відсотків за такими операціями підлягає врахуванню при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій.
Що стосується дивідендів, які виплачуються на користь учасника товариства - нерезидента, то пп. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14 Кодексу встановлено, що дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою, у тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.
Для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюється також платіж у грошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника (учасників) у зв'язку з розподілом чистого прибутку (його частини).
Відповідно до пп. 57.11.2 п. 57.11ст. 57 Кодексу емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток.
Як визначено пп. 134.1.3 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є дохід (прибуток) нерезидента з джерелом походження з України, що підлягає оподаткуванню згідно з п. 141.4 ст. 141 Кодексу.
Дивіденди, які сплачуються резидентом на користь нерезидента, включено до доходів нерезидентів із джерелом походження з України, що підлягають оподаткуванню відповідно положень п. 141.4 ст. 141 Кодексу.
Таким чином, виплата платником податку на прибуток дивідендів у грошовій формі на користь нерезидента не впливає на об'єкт оподаткування податком на прибуток такого платника.
При цьому, якщо дивіденди на користь нерезидентів виплачуються у формі, відмінній від грошової, то відповідно до вимог пп. 57.11.2 п. 57.11ст. 57 Кодексу до таких операцій застосовуються правила трансфертного ціноутворення у порядку, встановленому ст. 39 Кодексу.
Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
20.10.2020 N 4323/ІПК/99-00-05-05-02-06
Державна податкова служба України розглянула лист щодо врахування при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій сум кредитів, процентів за ними та виплачених дивідендів та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє наступне.
Як зазначено в зверненні, товариство отримало та повертає кредит пов'язаній особі - нерезиденту, який зареєстрований в Республіці Литва. При цьому, товариство сплачує крім основної суми боргу, суми процентів за кредитом. Крім того, пов'язаній особі - нерезиденту товариство виплачує дивіденди, як учаснику товариства. Виникло питання: суми яких операцій повинні включатися товариством до контрольованих при визначенні вартісного критерію контрольованості господарських операцій.
Підпунктом "г" пп. 39.2.1.4. пп. 39.2.1 п. 39.2. ст. 39 Кодексу встановлено, що господарською операцією для цілей трансфертного ціноутворення є всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, зокрема, фінансові операції, включаючи лізинг, участь в інвестиціях, кредитах, комісії за гарантію тощо.
Відповідно до пп. "а" пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2. ст. 39 Кодексу контрольованими операціями є господарські операції платника податків, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, зокрема, господарські операції, що здійснюються з пов'язаними особами - нерезидентами, в тому числі у випадках, визначених підпунктом 39.2.1.5 цього підпункту.
Згідно із пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 (крім операцій, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні) і 39.2.1.5 цього підпункту, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

30 днiв передплати безкоштовно!