Про надання індивідуальної податкової консультації

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 28.09.2020 №4040/ІПК/99-00-12-02-05-06
Последняя редакция от 28.09.2020. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 28.09.2020

Номер 4040/ІПК/99-00-12-02-05-06

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 28.09.2020 р. N 4040/ІПК/99-00-12-02-05-06
Державна податкова служба України розглянула звернення на отримання індивідуальної податкової консультації, надіслане листом Головного управління ДПС у м. Києві, та керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє таке.
У зверненні зазначені наступні питання:
1. Який документ є підтверджуючим для платника про відправлення ним податкової накладної на реєстрацію в Єдиний реєстр податкових накладних у разі її відправлення через електронний кабінет платника податків?
2. Який документ є підтверджуючим для платника про відправлення ним податкової накладної на реєстрацію в ЄРПН у разі її відправлення із застосуванням авторизованого програмного комплексу "M.E.Doc"?
3. Відповідно до пункту 3 Порядку N 117, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. та пункту 3 Порядку N 1165, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. податкові накладні/розрахунки коригування (крім розрахунків коригування, складених у разі зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, та розрахунків коригування, складених на неплатника податку), що подаються для реєстрації в Реєстрі, перевіряються щодо ознак відповідності ознакам безумовної реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування. Яким чином контролюючий орган фіксує у власному обліку факт надходження до контролюючого органу податкової накладної, відправленої платником для реєстрації в ЄРПН?
4. Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних" N 1246 від 29.12.2010 р. (далі - Порядок N 1246) "операційний день триває в робочі дні з 8-ї до 20-ї години. Технічне обслуговування та регламенті роботи, що потребують, не проводяться протягом операційного дня, крім аварійних випадків." Чи здійснює контролюючий орган прийняття електронних документів, зокрема податкових накладних, у випадку, коли під час операційного робочого дня в Єдиному реєстрі податкових накладних виконується технічне обслуговування та регламенті роботи через аварійну ситуацію? Чи здійснюється розшифрування та перевірки податкових накладних, передбачені пункту 12 Порядку N 1246, у разі прийняття під час аварійних випадків?
5. Яким документом контролюючий орган підтверджує отримання податкової накладної в ЄРПН?
6. Яким нормативно-правовим документом передбачено надсилання платнику податку "Повідомлення" про отримання електронного документу у разі відправлення платником податку до контролюючого органу податкової накладної для реєстрації її в ЄРПН?
7. Відповідно до абзацу 13 пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України "Якщо протягом операційного дня не надіслано квитанції про прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, така податкова вважається зареєстрованою в Єдиному реєстрі податкових накладних". В який термін контролюючий орган здійснює реєстрацію в ЄРПН податкової накладної, як вважається зареєстрованою в ЄРПН відповідно до абзацу 13 пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України?
8. Чи повинен платник податків надавати до контролюючого органу будь-які документи, заяви для реєстрації в ЄРПН податкової накладної, яка вважається зареєстрованою в ЄРПН відповідно до абзацу 13 пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України?
9. Відповідно до пунктів 11 та 12 постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних" N 1246 від 29.12.2010 р. "після накладення електронного цифрового підпису платник податків здійснює шифрування податкової накладної та /або розрахунку коригування в електронній формі та надсилає їх до ДФС за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем з урахуванням Законів України "Про електронний цифровий підпис", "Про електронні документи та електронний документообіг" та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого в установленому порядку. Примірник податкової накладної та/або розрахунку коригування до ДФС в автоматизованому режимі здійснюється їх розшифрування та проводяться перевірки". Чи отримує платник податків будь-які повідомлення від контролюючого органу у разі, якщо податкова накладна надійшла до контролюючого органу, але розшифрувати її не вдалося?
Щодо питань N 1, N 2, N 5 та N 9.
Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних (далі - податкова накладна та/або розрахунок коригування) в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) здійснюється відповідно до вимог Кодексу та Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1246 (зі змінами) (далі - Порядок N 1246).
Податкові накладні та/або розрахунки коригування приймаються до ЄРПН у разі дотримання вимог пункту 192.1 статті 192, пунктів 2001.3, 2001.9 статті 2001 та пунктів 201.1, 201.10 і 201.16 статті 201 Кодексу, а також з урахуванням Законів України "Про електронні довірчі послуги", "Про електронні документи та електронний документообіг" та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 р. N 557, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.08.2017 р. за N 959/30827 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01.06.2020 року N 261) (далі - Порядок N 557).
Підтвердженням продавцю про прийняття його податкової накладної та/або розрахунку коригування до ЄРПН є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається протягом операційного дня.
Датою та часом надання податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронному вигляді до контролюючого органу є дата та час, зафіксовані у квитанції.
Для отримання зареєстрованих податкової накладної та/або розрахунку коригування платник податку складає запит в електронній формі у затвердженому в установленому порядку форматі (стандарті) та надсилає його за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем до контролюючого органу (пункти 21 та 22 Порядку N 1246).
Також платник податку має доступ до даних ЄРПН щодо складених ним чи його контрагентами податкових накладних та/або розрахунків коригування, а також квитанцій щодо їх приймання та обробки шляхом перегляду в режимі реального часу через приватну частину ІТС "Електронний кабінет" (https://cabinet.tax.gov.ua).
Додатково повідомляємо, що питання підтверджуючих документів про відправлення податкової накладної та/або розрахунку коригування для реєстрації в ЄРПН за допомогою програмного продукту, який не ведеться органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, є компетенцією розробника, що надає послугу з електронного документообігу з використанням такого програмного продукту.
Щодо питання N 3
Відповідно до підпункту 14.1.60 статті 14 Кодексу, ЄРПН - реєстр відомостей щодо податкових накладних та розрахунків коригування, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, в електронному вигляді згідно з наданими платниками податку на додану вартість електронними документами.
До ЄРПН вносяться відомості щодо податкових накладних та/або розрахунків коригування, які прийняті до ЄРПН та підлягають реєстрації, реєстрацію яких зупинено, а також щодо яких у встановленому порядку прийнято рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації (пункт 4 Порядку N 1246).
Датою та часом надання податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронному вигляді до контролюючого органу, є дата та час, зафіксовані у квитанції.
Квитанція про прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування формується за результатами перевірок, визначених пунктом 12 Порядку N 1246, та протягом операційного дня надсилається в електронній формі платнику податку. Примірник квитанції в електронній формі зберігається в контролюючому органі.
Щодо питання N 4
Відповідно до пункту 3 Порядку N 1246 операційний день триває в робочі дні з 8-ї до 20-ї години. Технічне обслуговування та регламентні роботи, що потребують зупинки ЄРПН, не проводяться протягом операційного дня, крім аварійних випадків. У разі зупинки ЄРПН за наявності аварійних випадків під час операційного дня контролюючий орган повідомляє платників податків на офіційному вебпорталі ДПС (https://tax.gov.ua).
Щодо питання N 6
Питання формування та надсилання квитанції про прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування в ЄРПН регулюється Порядком N 1246.
Щодо питань N 7 та N 8.
Згідно з пунктом 5 Порядку N 1246 податкова накладна та/або розрахунок коригування приймаються до ЄРПН у разі дотримання вимог, установлених пунктом 192.1 статті 192, пунктами 2001.3, 2001.9 статті 2001 та пунктами 201.1, 201.10 і 201.16 статті 201 Кодексу, та з урахуванням законодавства щодо електронного документообігу, електронних довірчих послуг та Порядку N 557.
Після надходження податкової накладної та/або розрахунку коригування проводяться визначені пунктом 12 Порядку N 1246 перевірки та формується квитанція (пункти 12, 13 Порядку N 1246).
Варто зазначити, що пунктами 5, 6 розділу ІІ Порядку N 557 встановлено вимоги щодо строків проведення автоматизованої перевірки електронного документа та направлення квитанції його автору. Якщо автору протягом встановленого строку після відправки електронного документа не надійшла квитанція, електронний документ вважається не одержаним адресатом (абзац третій пункту 8 розділу ІІ Порядку N 557).
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 28.09.2020 р. N 4040/ІПК/99-00-12-02-05-06
Державна податкова служба України розглянула звернення на отримання індивідуальної податкової консультації, надіслане листом Головного управління ДПС у м. Києві, та керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє таке.
У зверненні зазначені наступні питання:
1. Який документ є підтверджуючим для платника про відправлення ним податкової накладної на реєстрацію в Єдиний реєстр податкових накладних у разі її відправлення через електронний кабінет платника податків?
2. Який документ є підтверджуючим для платника про відправлення ним податкової накладної на реєстрацію в ЄРПН у разі її відправлення із застосуванням авторизованого програмного комплексу "M.E.Doc"?
3. Відповідно до пункту 3 Порядку N 117, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. та пункту 3 Порядку N 1165, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. податкові накладні/розрахунки коригування (крім розрахунків коригування, складених у разі зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, та розрахунків коригування, складених на неплатника податку), що подаються для реєстрації в Реєстрі, перевіряються щодо ознак відповідності ознакам безумовної реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування. Яким чином контролюючий орган фіксує у власному обліку факт надходження до контролюючого органу податкової накладної, відправленої платником для реєстрації в ЄРПН?
4. Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних" N 1246 від 29.12.2010 р. (далі - Порядок N 1246) "операційний день триває в робочі дні з 8-ї до 20-ї години. Технічне обслуговування та регламенті роботи, що потребують, не проводяться протягом операційного дня, крім аварійних випадків." Чи здійснює контролюючий орган прийняття електронних документів, зокрема податкових накладних, у випадку, коли під час операційного робочого дня в Єдиному реєстрі податкових накладних виконується технічне обслуговування та регламенті роботи через аварійну ситуацію? Чи здійснюється розшифрування та перевірки податкових накладних, передбачені пункту 12 Порядку N 1246, у разі прийняття під час аварійних випадків?
5. Яким документом контролюючий орган підтверджує отримання податкової накладної в ЄРПН?

30 днiв передплати безкоштовно!