Про надання індивідуальної податкової консультації

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 17.09.2020 №3886/ІПК/99-00-09-03-03-06
Последняя редакция от 17.09.2020. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 17.09.2020

Номер 3886/ІПК/99-00-09-03-03-06

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
17.09.2020 N 3886/ІПК/99-00-09-03-03-06
Державна податкова служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення Підприємства про надання індивідуальної податкової консультації і повідомляє наступне.
У звернені Товариство повідомляє, що зареєстровано, як суб'єкт господарювання - юридична особа. Підприємство здійснює діяльність у сфері:
виробництво продуктів нафтоперероблення (19.20);
виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у. (20.59);
оптової торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (46.71);
оптової торгівлі хімічними продуктами (46.75);
роздрібної торгівлі іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах (47.29);
роздрібна торгівля пальним (47.30);
надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів (77.11).
Підприємство має ліцензію на право виробництва пального терміном дії до 21.08.2024 року, має ліцензію на право оптової торгівлі пальним, за наявності місця оптової торгівлі терміном дії до 08.08.2024 року, має ліцензію на право оптової торгівлі пальним за відсутності місця оптової торгівлі терміном дії до 01.07.2024 року.
Підприємство є платником акцизного податку.
Відповідно пп 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 (підакцизні товари та ставки податку) Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями станом на 20.08.2020 р. - на день звернення, паливо моторне альтернативне має код товару (продукції) згідно УКТ ЗЕД: 3824 90 97 10.
Між тим згідно наказу Державної митної служби України N 234 від 01.07.2020 року, яким затверджені Перехідні таблиці від УКТ ЗЕД версії 2012 р. до УКТ ЗЕД версії 2017 р., код товару УКТ ЗЕД версії 2012 р. - 3824 90 97 10 відповідає коду товару УКТ ЗЕД версії 2017 р. - 3824 99 96 10.
Підприємство запитує:
Який код товару згідно з УКТ ЗЕД слід застосовувати та вказувати в бухгалтерських документах та податковій звітності в тому числі в програмі "М.Е.Doc" під час здійснення господарської діяльності з виробництва та продажу палива моторного альтернативного УКТ ЗЕД 3824 90 97 10, чи УКТ ЗЕД 3824 99 96 10?
Відповідно до ст. 67 Митного кодексу України від 13.03.2012 р. N 4495-VI (далі- Митний кодекс) українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) складається на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів та затверджується законом про Митний тариф України.
В УКТ ЗЕД товари систематизовано за розділами, групами, товарними позиціями, товарними підпозиціями, найменування і цифрові коди яких уніфіковано з Гармонізованою системою опису та кодування товарів.
Для докладнішої товарної класифікації використовується сьомий, восьмий, дев'ятий та десятий знаки цифрового коду.
Структура десятизнакового цифрового кодового позначення товарів в УКТ ЗЕД включає код групи (перші два знаки), товарної позиції (перші чотири знаки), товарної підпозиції (перші шість знаків), товарної категорії (перші вісім знаків), товарної підкатегорії (десять знаків).
Згідно із ст. 68 Митного кодексу ведення УКТ ЗЕД здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Ведення УКТ ЗЕД передбачає, зокрема розроблення пояснень і рекомендацій до УКТ ЗЕД та забезпечення їх опублікування.
З 03.07.2020 р. при визначенні кодів УКТ ЗЕД слід керуватись вже кодами нового Закону України "Про Митний тариф України" від 04.06.2020 р. N 674-ІХ. Для правильної класифікації товарів суб'єкти господарювання повинні керуватись перехідними таблицями з кодів УКТ ЗЕД версії 2012 року на коди УКТ ЗЕД версії 2017 року, які затверджено наказом Державної митної служби України від 01.07.2020 р. N 234 "Про затвердження Перехідних таблиць від УКТЗЕД версії 2012 р. до УКТ ЗЕД версії 2017 р." .
Згідно перехідних таблиць код УКТ ЗЕД версії 2012 року 3824 90 97 10 відповідає коду УКТ ЗЕД версії 2017 року 3824 99 96 10 опис товару"Паливо моторне альтернативне". До нормативного врегулювання в Податковому кодексі України, слід керуватись перехідними таблицями з кодів УКТ ЗЕД версії 2012 року на коди УКТ ЗЕД версії 2017 року (наказ Державної митної служби України від 01.07.2020 р. N 234).
Зміна коду УКТ ЗЕД пального, яке обліковується у СЕАРПСЕ, може бути проведена шляхом подання заявки на поповнення (коригування) залишку пального, а саме зменшення обсягу пального за кодом УКТ ЗЕД версії 2012 року та збільшення обсягу пального за кодом УКТ ЗЕД версії 2017 року (пп. 232.4.2 п. 232.4 ст. 232 Кодексу).
Облік обсягів пального ведеться окремо за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД та умовним кодом (п. 232.1 ст. 232 Кодексу).
Відповідно до п. 232.3ст. 232 Кодексу платник податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування, а також коригування до заявок на поповнення обсягу залишку пального в Єдиному реєстрі акцизних накладних на обсяг реалізованого пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (ЈАНакл), обчислений за такою формулою:
ЈАНакл = ЈАНаклОтр + ЈАМитн + ЈЗаявкиПоповн - ЈКоригЗаявкиПоповн - ЈАНаклВид - ЈВтрат - ЈАМитнЕкспорт.
Формула включає в себе позиції, сформовані, зокрема на підставі акцизних накладних та/або митних декларацій та заявок на поповнення.
Таким чином, законодавством не передбачено обов'язковий перехід з кодів УКТ ЗЕД версії 2012 року на коди УКТ ЗЕД версії 2017 року, тому при реалізації пального, яке обліковується у СЕАРПСЕ за кодом УКТ ЗЕД версії 2012 року необхідно відображати за цим же кодом. У разі приведення кодів УКТ ЗЕД версії 2012 року у відповідність до Закону України від 04.06.2020 р. N 674-ІХ "Про Митний тариф України", тобто до кодів УКТ ЗЕД версії 2017 року, подається заявка на поповнення (коригування) відповідно до пп. 232.4.2 п. 232.4 ст. 232 Кодексу, в якій необхідно одночасно відображати обсяги пального за кодом УКТ ЗЕД версії 2012 року (зменшення) та версії 2017 року (збільшення).
Водночас, для перевірки повноти декларування та сплати акцизного податку платниками податку з обсягів ввезеного на митну територію України, виробленого та реалізованого на митній території України, зокрема пального здійснюється автоматичне зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального (п. 233.1 ст. 233 Кодексу).
Відповідно до п. 4 Порядку здійснення Державною податковою службою автоматичного зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального, показників обсягів обігу спирту етилового затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 р. N 715 під час зіставлення здійснюється порівняння у розрізі кодів згідно з УКТ ЗЕД, акцизних складів та розпорядників акцизних складів показників із системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, які сформовані згідно з пунктом 232.3 статті 232 Кодексу за зареєстрованими документами, складеними у звітному місяці, за який проводиться зіставлення показників.
Стосовно відображення кодів УКТ ЗЕД в бухгалтерському обліку, правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності визначає Закон України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".
Порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку встановлений наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. N 88 "Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку". Питання щодо відображення коду товару згідно УКТ ЗЕД у бухгалтерських документах належить до компетенції Міністерства фінансів України.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
17.09.2020 N 3886/ІПК/99-00-09-03-03-06
Державна податкова служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення Підприємства про надання індивідуальної податкової консультації і повідомляє наступне.
У звернені Товариство повідомляє, що зареєстровано, як суб'єкт господарювання - юридична особа. Підприємство здійснює діяльність у сфері:
виробництво продуктів нафтоперероблення (19.20);
виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у. (20.59);
оптової торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (46.71);
оптової торгівлі хімічними продуктами (46.75);
роздрібної торгівлі іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах (47.29);
роздрібна торгівля пальним (47.30);
надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів (77.11).
Підприємство має ліцензію на право виробництва пального терміном дії до 21.08.2024 року, має ліцензію на право оптової торгівлі пальним, за наявності місця оптової торгівлі терміном дії до 08.08.2024 року, має ліцензію на право оптової торгівлі пальним за відсутності місця оптової торгівлі терміном дії до 01.07.2024 року.
Підприємство є платником акцизного податку.
Відповідно пп 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 (підакцизні товари та ставки податку) Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями станом на 20.08.2020 р. - на день звернення, паливо моторне альтернативне має код товару (продукції) згідно УКТ ЗЕД: 3824 90 97 10.
Між тим згідно наказу Державної митної служби України N 234 від 01.07.2020 року, яким затверджені Перехідні таблиці від УКТ ЗЕД версії 2012 р. до УКТ ЗЕД версії 2017 р., код товару УКТ ЗЕД версії 2012 р. - 3824 90 97 10 відповідає коду товару УКТ ЗЕД версії 2017 р. - 3824 99 96 10.
Підприємство запитує:

30 днiв передплати безкоштовно!