Щодо визначення податкових зобовязань з ПДВ за операціями з постачання послуг із зменшення навантаження для забезпечення операційної безпеки

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 13.09.2021 №3407/ІПК/99-00-21-03-02-06
Реквизиты

Издатель: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 13.09.2021

Номер 3407/ІПК/99-00-21-03-02-06

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
13.09.2021 N 3407/ІПК/99-00-21-03-02-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо визначення податкових зобов'язань з ПДВ за операціями з постачання послуг із зменшення навантаження для забезпечення операційної безпеки та, керуючись статтею 52 розділу ІІ Податкового кодексуУкраїни (далі - ПКУ), повідомляє.
Як зазначено у зверненні, основним видом діяльності Товариства є генерація електроенергії на сонячній фотогальванічній станції, яка перебуває у власності Товариства. Основним покупцем виробленої електроенергії є державне підприємство. При цьому на Товариство покладено обов'язки щодо надання послуг із зменшення навантаження для забезпечення операційної безпеки відповідно до умов чинного законодавства.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).
Відповідно до пунктів 5.2 і 5.3 статті 5 розділу І ПКУ у разі якщо поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням ПКУ, для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення ПКУ. Інші терміни, що застосовуються у ПКУ і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.
Правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку електричної енергії, а також відносини, пов'язані з виробництвом, передачею, розподілом, купівлею-продажем, постачанням електричної енергії для забезпечення надійного та безпечного постачання електричної енергії споживачам регулюються Законом України від 13 квітня 2017 року N 2019-VIII "Про ринок електричної енергії" із змінами і доповненнями (далі - Закон N 2019).
Оператор системи передачі (далі - ОСП)- юридична особа, відповідальна за експлуатацію, диспетчеризацію, забезпечення технічного обслуговування, розвиток системи передачі та міждержавних ліній електропередачі, а також за забезпечення довгострокової спроможності системи передачі щодо задоволення обґрунтованого попиту на передачу електричної енергії (пункт 55 частини першої статті 1 Закону N 2019).
Послуга із зменшення навантаження- це послуга із зменшення навантаження ВДЕ (відновлювальної енергетики України) з підтримкою, надана в результаті виконання команди оператора системи передачі (підпункт 1.1.2 пункту 1.1 розділу І Правил ринку N 307).
Диспетчерська команда- команда в режимі реального часу оператора системи передачі постачальнику послуг балансування по кожній одиниці постачання послуг з балансування збільшити або зменшити електричне навантаження або постачальнику послуги із зменшення навантаження ВДЕ (відновлювальної енергетики України) з підтримкою зменшити електричне навантаження (підпункт 1.1.2 пункту 1.1 розділу І Правил ринку N 307).
Відповідно до підпунктів 4.18.11 і 4.18.12 пункту 4.18 розділу IV Правил ринку N 307 ОСП за межами балансуючого ринку має право видавати команди на зменшення навантаження постачальнику послуг із зменшення навантаження ВДЕ з підтримкою (далі - ППВДЕ). Диспетчерська команда на зменшення навантаження ППВДЕ, крім випадків видачі такої команди при системних обмеженнях, які є наслідком дії обставин непереборної сили, є прийняттям пропозиції (заявки) виробника на надання послуги із зменшення навантаження.
Вартість послуги із зменшення навантаження, наданої в результаті виконання команди ОСП, дорівнює вартості електричної енергії, не відпущеної таким виробником за "зеленим" тарифом або за аукціонною ціною.
Порядок надання послуги із зменшення навантаження ВДЕ з підтримкою визначено у додатку 9 до Правил ринку N 307.
Зразок типового договору про надання послуги із зменшення навантаження (далі - Договір) визначено у додатку 11 до Правил ринку N 307.
За Договором ППВДЕ надає ОСП послугу із зменшення навантаження, шляхом виконання диспетчерської команди на зменшення навантаження, а ОСП оплачує таку послугу у розмірах, порядку та у строки, визначені Договором (пункт 1.3 розділу 1 Договору).
Вартість наданих послуг за Договором визначається як добуток обсягу не відпущеної електричної енергії в результаті виконання команди ОСП на зменшення навантаження за Договором та встановленого для одиниці відпуску ППВДЕ "зеленого" тарифу або аукціонної ціни (пункт 2.2 розділу 2 Договору).
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.
Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.
Правила формування податкових зобов'язань з ПДВ та складання податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних і їх реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) встановлено статтями 187, 201 розділу V та пунктом 44 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ.
Відповідно до пункту 187.1 статті 187 розділу V ПКУ датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:
а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.
Згідно з пунктом 187.10 статті 187 розділу V ПКУ платники податку, які постачають теплову енергію, природний газ (крім скрапленого), надають послуги з транспортування та/або розподілу природного газу, інші житлово-комунальні послуги, перелік яких визначений законом, послуги (роботи), вартість яких включається до складу плати за послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій чи послугу з управління багатоквартирним будинком, фізичним особам, бюджетним установам, незареєстрованим як платники податку, а також житлово-експлуатаційним конторам, управителям багатоквартирних будинків, квартирно-експлуатаційним частинам, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, іншим платникам податку, які здійснюють збір коштів від зазначених покупців з метою подальшого їх перерахування продавцям таких товарів (надавачам послуг) у рахунок компенсації їх вартості, визначають дату виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим методом.
Пунктом 44 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ визначено, тимчасово, до 1 січня 2022 року, платники податку, які здійснюють постачання, передачу, розподіл електричної та/або теплової енергії, надають послуги із забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії відповідно до Закону N 2019, постачання вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702 та товарної підпозиції 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД, надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, визначають дату виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим методом.
Норма пункту 44 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ поширюється на операції, за якими дата виникнення першої з подій, визначених у пункті 187.1 статті 187 та у пункті 198.2 статті 198 розділу V ПКУ, припадає на звітні (податкові) періоди до 1 січня 2022 року.
Під поняттям "касовий метод" для цілей оподаткування згідно з розділом V ПКУ розуміється метод податкового обліку, за яким дата виникнення податкових зобов'язань визначається як дата зарахування (отримання) коштів на рахунки платника податку, відкриті в установах банків та/або в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, у касу платника податків або дата отримання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) ним товарів (послуг), а дата віднесення сум податку до податкового кредиту визначається як дата списання коштів з рахунків платника податку, відкритих в установах банків, та/або в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, дата видачі з каси платника податків або дата надання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів (послуг) (підпункт 14.1.266 пункт 14.1 статті 14 розділу I ПКУ).
Враховуючи викладене та виходячи із аналізу норм ПКУ і вказаних вище нормативно-правових актів, опису питання і фактичних обставин, наявних у зверненні, ДПС повідомляє, що оскільки послуга із зменшення навантаження для забезпечення операційної безпеки, яка фактично полягає у виконанні диспетчерської команди на зменшення навантаження, відсутня у переліку послуг, передбачених нормами ПКУ, за операціями з постачання яких податкові зобов'язання з ПДВ визначаються за касовим методом, то, відповідно, при здійсненні операції з постачання послуги із зменшення навантаження для забезпечення операційної безпеки Товариство повинно нараховувати податкові зобов'язання з ПДВ за правилом "першої події" згідно з пунктом 187.1 статті 187 розділу V ПКУ.
Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 розділу ІІ ПКУ).
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
13.09.2021 N 3407/ІПК/99-00-21-03-02-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо визначення податкових зобов'язань з ПДВ за операціями з постачання послуг із зменшення навантаження для забезпечення операційної безпеки та, керуючись статтею 52 розділу ІІ Податкового кодексуУкраїни (далі - ПКУ), повідомляє.
Як зазначено у зверненні, основним видом діяльності Товариства є генерація електроенергії на сонячній фотогальванічній станції, яка перебуває у власності Товариства. Основним покупцем виробленої електроенергії є державне підприємство. При цьому на Товариство покладено обов'язки щодо надання послуг із зменшення навантаження для забезпечення операційної безпеки відповідно до умов чинного законодавства.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).
Відповідно до пунктів 5.2 і 5.3 статті 5 розділу І ПКУ у разі якщо поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням ПКУ, для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення ПКУ. Інші терміни, що застосовуються у ПКУ і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.
Правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку електричної енергії, а також відносини, пов'язані з виробництвом, передачею, розподілом, купівлею-продажем, постачанням електричної енергії для забезпечення надійного та безпечного постачання електричної енергії споживачам регулюються Законом України від 13 квітня 2017 року N 2019-VIII "Про ринок електричної енергії" із змінами і доповненнями (далі - Закон N 2019).

30 днiв передплати безкоштовно!