Щодо порядку складання розрахунку коригування з метою виправлення помилки в частині застосування ставки податку у податкових накладних, складених з 01.03.2021 р.

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 21.07.2021 №2872/ІПК/99-00-21-03-02-06
Реквизиты

Издатель: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 21.07.2021

Номер 2872/ІПК/99-00-21-03-02-06

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
21.07.2021 N 2872/ІПК/99-00-21-03-02-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо порядку складання розрахунку коригування з метою виправлення помилки в частині застосування ставки податку у податкових накладних, складених з 01.03.2021 р. та, керуючись статтею 52 розділу ІІ Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.
Як зазначено у зверненні, Товариством складено та зареєстровано податкова накладна від 04.03.2021 р. на операцію з постачання сільськогосподарської продукції (за кодом 1207), яка з 01 березня 2021 року підлягає оподаткуванню за ставкою ПДВ у розмірі 14 відс., але в зазначеній податкові накладній вказано ставку ПДВ 20 відсотків.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.
Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України, у тому числі операції з безоплатної передачі.
Правила формування податкових зобов'язань і податкового кредиту з ПДВ та їх коригування, а також складання податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних і їх реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) встановлено статтями 187, 192, 198 і 201 розділу V ПКУ. Порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. N 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 р. за N 137/28267.
Згідно з пунктами 201.1, 201.7 та 201.10 статті 201 розділу V ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлені ПКУ терміни. Податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).
Пунктом 192.1 статті 192 розділу V ПКУ визначено, що у разі, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН.
Разом з тим, ДПС забезпечена можливість виправлення помилок (застосування неправильної ставки податку),допущених платником при складанні податкової накладної.
Отже, у разі, якщо Товариство за операцією з постачання товарів, що підлягала оподаткуванню ПДВ за ставкою ПДВ у розмірі 14 відс., склало податкову накладну із зазначенням у ній ставки ПДВ у розмірі 20 відс., то з метою виправлення допущеної помилки у такій податковій накладній Товариство повинно скласти розрахунок коригування до податкової накладної, в якому:
у полі "Дата складання" вказати дату, на яку було виявлено помилку;
у графі 2.1 табличної частини розділу Б зазначити код причини коригування 104 "Зміна номенклатури";
у табличній частині окремим рядком зі знаком "-" вказати обсяг операцій з постачання товару, щодо якого була застосована ставка ПДВ у розмірі 20 відс.;
доповнити табличну частину розрахунку коригування новим рядком, в якому зі знаком "+" зазначити обсяг операцій, що підлягає оподаткуванню за ставкою ПДВ у розмірі 14 відс.;
для обох рядків має бути зазначено один номер групи коригування.
Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 розділу ІІ ПКУ).
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
21.07.2021 N 2872/ІПК/99-00-21-03-02-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо порядку складання розрахунку коригування з метою виправлення помилки в частині застосування ставки податку у податкових накладних, складених з 01.03.2021 р. та, керуючись статтею 52 розділу ІІ Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.
Як зазначено у зверненні, Товариством складено та зареєстровано податкова накладна від 04.03.2021 р. на операцію з постачання сільськогосподарської продукції (за кодом 1207), яка з 01 березня 2021 року підлягає оподаткуванню за ставкою ПДВ у розмірі 14 відс., але в зазначеній податкові накладній вказано ставку ПДВ 20 відсотків.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.
Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України, у тому числі операції з безоплатної передачі.

30 днiв передплати безкоштовно!