Щодо надання розяснення законодавства з питань реєстрації місця проживання

Міністерство юстиції України Лист від 04.09.2019 №32739/19698-26-19/7.2.2
Последняя редакция от 04.09.2019. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Міністерство юстиції України

Тип Лист

Дата 04.09.2019

Номер 32739/19698-26-19/7.2.2

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ЛИСТ
04.09.2019 N 32739/19698-26-19/7.2.2
Щодо надання роз'яснення законодавства з питань реєстрації місця проживання
(Витяг)
Відповідно до статті 25 Кодексу законів про працю при укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію місця проживання чи перебування та документи, подання яких не передбачено законодавством.
Слід зазначити, що правовідносини, пов'язані зі свободою пересування та вільним вибором місця проживання в Україні, порядок реалізації свободи пересування та вільного вибору місця проживання, випадки їх обмеження регулює Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (далі - Закон).
Статтею 6 Закону передбачено обов'язок громадянина України, іноземця чи особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, протягом тридцяти календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання.
Паспорт громадянина України відноситься до документів, до яких вносяться відомості про місце проживання (абзац дев'ятий статті 3 Закону).
Статтею 21 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" також передбачено, що до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті громадянина України, вноситься додаткова (змінна) інформація.
При цьому звертаємо увагу, що частиною другою статті 7 цього Закону передбачена можливість внесення відповідної відмітки до Єдиного державного демографічного реєстру у разі відсутності, зокрема, додаткової змінної інформації про місце проживання.
Разом з тим частиною другою статті 2 Закону визначено, що реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їх обмежень.
Одночасно повідомляємо, що головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики, зокрема у сфері реєстрації фізичних осіб, є Міністерство внутрішніх справ України (абзаци другий, шостий пункту 1 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878).
Також повідомляємо, що листи Мін'юсту не встановлюють норм права, а мають інформаційний характер.
Заступник МіністраД. Чернишов
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ЛИСТ
04.09.2019 N 32739/19698-26-19/7.2.2
Щодо надання роз'яснення законодавства з питань реєстрації місця проживання
(Витяг)
Відповідно до статті 25 Кодексу законів про працю при укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію місця проживання чи перебування та документи, подання яких не передбачено законодавством.
Слід зазначити, що правовідносини, пов'язані зі свободою пересування та вільним вибором місця проживання в Україні, порядок реалізації свободи пересування та вільного вибору місця проживання, випадки їх обмеження регулює Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (далі - Закон).
Статтею 6 Закону передбачено обов'язок громадянина України, іноземця чи особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, протягом тридцяти календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання.
Паспорт громадянина України відноситься до документів, до яких вносяться відомості про місце проживання (абзац дев'ятий статті 3 Закону).
Статтею 21 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" також передбачено, що до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті громадянина України, вноситься додаткова (змінна) інформація.
При цьому звертаємо увагу, що частиною другою статті 7 цього Закону передбачена можливість внесення відповідної відмітки до Єдиного державного демографічного реєстру у разі відсутності, зокрема, додаткової змінної інформації про місце проживання.

30 днiв передплати безкоштовно!

Сюди! Тут -20%
на передплату
Закрыть +