Щодо порядку віднесення до податкового кредиту сум ПДВ, зазначених у податкових накладних, у яких у індивідуальному податковому номері покупця не зазначено нулів, з яких починається такий ІПН

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 25.06.2021 №2536/ІПК/04-36-18-03-15
Реквизиты

Издатель: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 25.06.2021

Номер 2536/ІПК/04-36-18-03-15

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
25.06.2021 № 2536/ІПК/04-36-18-03-15
Головне управління ДПС у Дніпропетровській області розглянуло звернення Товариства щодо порядку віднесення до податкового кредиту сум ПДВ, зазначених у податкових накладних, у яких у індивідуальному податковому номері (далі - ІПН) покупця не зазначено нулів, з яких починається такий ІПН, та, керуючись статтею 52 розділу ІІ Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.
Як викладено у зверненні, Товариством (платником ПДВ) зареєстровано в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) податкову накладну, при заповненні якої не зазначено нуль, з якого починається ІПН покупця (платника ПДВ).
Відповідно до пункту 1.1 статті 1 розділу І ПКУ відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ.
Згідно з пунктом 201.1 статті 201 розділу V ПКУ на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений ПКУ термін.
Пунктами 201.8 та 201.10 статті 201 розділу V ПКУ визначено, що право на нарахування ПДВ, складання накладних/розрахунків коригування та їх реєстрацію в ЄРПН надається виключно особам, зареєстрованим як платники ПДВ в порядку, передбаченому статтею 183 розділу V ПКУ.
Особі, що реєструється як платник ПДВ, присвоюється ІПН, який використовується для сплати ПДВ (пункт 183.18 статті 183 розділу V ПКУ).
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, веде реєстр платників податку, в якому міститься інформація про осіб, зареєстрованих як платники податку (пункт 183.12 статті 183 розділу V ПКУ).
При реєстрації в ЄРПН податкових накладних / розрахунків коригування, складених на покупця - платника ПДВ, здійснюється звіряння даних щодо перебування покупця / продавця у реєстрі платників ПДВ, а тому податкові накладні / розрахунки коригування, складені на покупця - платника ПДВ, не можуть бути зареєстровані в ЄРПН, якщо особу (продавця / покупця), зазначену у такій податковій накладній, не внесено до реєстру та такій особі не присвоєно ІПН.
Таким чином, алгоритм контролю реєстрації в ЄРПН податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних не дає можливості реєстрації в ЄРПН податкових накладних, у яких ІПН платника ПДВ не внесено до реєстру платників ПДВ, а наявність чи відсутність в податковій накладній перед 10 - значним ІПН нулів не впливає на її реєстрацію в ЄРПН.
Отже, якщо податкова накладна складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, то ІПН такого платника є актуальним. Наявність або відсутність у податковій накладній нулів, з яких починається ІПН платника податку, не заважає ідентифікувати здійснену операцію.
Правила формування податкового кредиту встановлено статтею 198 розділу V ПКУ.
При цьому податкова накладна складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту (абзац другий пункту 201.10 статті 201 розділу V ПКУ).
Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.1 статті 52 розділу ІІ ПКУ).
ГУ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
25.06.2021 № 2536/ІПК/04-36-18-03-15
Головне управління ДПС у Дніпропетровській області розглянуло звернення Товариства щодо порядку віднесення до податкового кредиту сум ПДВ, зазначених у податкових накладних, у яких у індивідуальному податковому номері (далі - ІПН) покупця не зазначено нулів, з яких починається такий ІПН, та, керуючись статтею 52 розділу ІІ Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.
Як викладено у зверненні, Товариством (платником ПДВ) зареєстровано в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) податкову накладну, при заповненні якої не зазначено нуль, з якого починається ІПН покупця (платника ПДВ).
Відповідно до пункту 1.1 статті 1 розділу І ПКУ відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ.
Згідно з пунктом 201.1 статті 201 розділу V ПКУ на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений ПКУ термін.
Пунктами 201.8 та 201.10 статті 201 розділу V ПКУ визначено, що право на нарахування ПДВ, складання накладних/розрахунків коригування та їх реєстрацію в ЄРПН надається виключно особам, зареєстрованим як платники ПДВ в порядку, передбаченому статтею 183 розділу V ПКУ.
Особі, що реєструється як платник ПДВ, присвоюється ІПН, який використовується для сплати ПДВ (пункт 183.18 статті 183 розділу V ПКУ).

30 днiв передплати безкоштовно!