Щодо практичного застосування окремих норм податкового законодавства

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 14.06.2021 №2382/ІПК/99-00-09-03-02-06
Реквизиты

Издатель: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 14.06.2021

Номер 2382/ІПК/99-00-09-03-02-06

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
14.06.2021 N 2382/ІПК/99-00-09-03-02-06
Державна податкова служба України, відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення Товариства стосовно надання індивідуальної податкової консультації щодо практичного застосування окремих норм податкового законодавства і в межах компетенції повідомляє таке.
У зверненні Товариство зазначає, що здійснює роздрібну торгівлю пальним з автозаправної станції через паливороздавальні колонки з застосуванням реєстратора розрахункових операцій та запитує щодо формування Довідки про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального та аналізу Витягу щодо отримання в електронному вигляді повідомлення про результати співставлення показників обсягу обігу та залишків пального, зокрема:
1. Чи потрібно добовий обсяг реалізованого на автозаправній станції через паливороздавальні колонки пального приводити до літрів при температурі 15° С.
2. В яких одиницях вимірювання зазначається обсяг залишку пального на акцизному складі автозаправної станції на початок та на кінець звітної доби за даними рівнемірів - у фактичних літрах чи у літрах, приведених до температури 15° С.
3. Як враховувати ліміти пального на кінець періоду зіставлення.
4. Як у Витягу враховуються встановлені допустимі значення розбіжності.
5. Які терміни встановлені для усунення розбіжності та відповідальність за їх порушення.
До зазначених запитань.
Відповідно до п. 232.1 ст. 232 Кодексу одиницею обліку обсягів пального в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового є літри, приведені до температури 15° C, - для пального. При цьому відпущені літри в місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, для цілей розд. VI "Акцизний податок" Кодексу вважаються як літри, приведені до температури 15° C. Такі одиниці обліку для пального повинні використовуватися в первинних бухгалтерських документах, акцизних накладних/розрахунках коригування до акцизних накладних, декларації з акцизного податку.
Відповідно до ст. 233 Кодексу для перевірки повноти декларування та сплати акцизного податку платниками податку з обсягів ввезеного на митну територію України, виробленого та реалізованого на митній території України пального здійснюється автоматичне зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального (далі - зіставлення).
При зіставленні здійснюється порівняння показників із системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (далі - СЕА РПСЕ) з показниками Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі щодо обсягів обігу та залишків пального у розрізі кодів згідно з УКТ ЗЕД (крім скрапленого газу (пропану або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану, на які встановлено однакові ставки акцизного податку, для яких обсяги обігу та залишків пального підсумовуються та зіставляються загальним підсумком), акцизних складів та розпорядників акцизних складів.
Порядок здійснення Державною податковою службою зіставлення для забезпечення перевірки повноти декларування та сплати акцизного податку платниками податку з обсягів ввезеного на митну територію України, виробленого та реалізованого на митній території України пального або спирту етилового затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 року N 715 "Про затвердження Порядку здійснення Державною податковою службою автоматичного зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального, показників обсягів обігу спирту етилового" (далі - Порядок N 715).
Згідно із п. 6 Порядку N 715 під час зіставлення допускаються розбіжності не більше ніж на 5 відсотків обсягу обігу або залишків пального (для скрапленого газу (пропану або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану, на які встановлено однакові ставки акцизного податку, - не більше ніж на 15 відсотків) чи не більше ніж на 2 відсотки об'єму відповідного резервуара.
Період здійснення зіставлення дорівнює календарному місяцю (п. 7 Порядку N 715).
Відповідно до п. 11 Порядку N 715 на підставі результатів зіставлення платники можуть відповідно до вимог Кодексу скласти та зареєструвати такі документи, необхідні для усунення розбіжностей, у:
СЕАРП та СЕ - акцизні накладні та/або розрахунки коригування, заявки на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового, передбачені ст. 231 ПКУ та ст. 232 ПКУ;
Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі - електронні документи для наповнення реєстрів, які формуються та надсилаються розпорядниками акцизних складів за кожним місцем розташування акцизного складу (коригуючі електронні документи), передбачені п. 230.1 ст. 230 ПКУ, Порядком ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв'язку до контролюючих органів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 року N 891.
Податкові органи використовують результати зіставлення під час перевірок, які проводяться відповідно до закону.
Отже, якщо за результатами зіставлення виявлено розбіжності більше ніж на 5 відс. обсягу обігу або залишків пального (для скрапленого газу (пропану або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану, на які встановлено однакові ставки акцизного податку, - більше ніж на 15 відс.) чи більше ніж на 2 відс. об'єму відповідного резервуара і до проведення перевірки платником не здійснено дій для усунення таких розбіжностей, у разі виявлення у ході проведення перевірки заниження податкового зобов'язання акцизного податку, неподання відповідної звітності з акцизного податку до платника застосовується відповідальність відповідно до діючого законодавства.
Поряд з цим інформуємо, що відповідно до пункту 528 підрозділу 10 розділу XX Кодексу тимчасово, на період по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), зупиняється перебіг строків, встановлених, зокрема статтями 52 і 53 розділу II Кодексу щодо надання контролюючими органами індивідуальних податкових консультацій в письмовій формі.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
14.06.2021 N 2382/ІПК/99-00-09-03-02-06
Державна податкова служба України, відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення Товариства стосовно надання індивідуальної податкової консультації щодо практичного застосування окремих норм податкового законодавства і в межах компетенції повідомляє таке.
У зверненні Товариство зазначає, що здійснює роздрібну торгівлю пальним з автозаправної станції через паливороздавальні колонки з застосуванням реєстратора розрахункових операцій та запитує щодо формування Довідки про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального та аналізу Витягу щодо отримання в електронному вигляді повідомлення про результати співставлення показників обсягу обігу та залишків пального, зокрема:
1. Чи потрібно добовий обсяг реалізованого на автозаправній станції через паливороздавальні колонки пального приводити до літрів при температурі 15° С.
2. В яких одиницях вимірювання зазначається обсяг залишку пального на акцизному складі автозаправної станції на початок та на кінець звітної доби за даними рівнемірів - у фактичних літрах чи у літрах, приведених до температури 15° С.
3. Як враховувати ліміти пального на кінець періоду зіставлення.
4. Як у Витягу враховуються встановлені допустимі значення розбіжності.
5. Які терміни встановлені для усунення розбіжності та відповідальність за їх порушення.
До зазначених запитань.
Відповідно до п. 232.1 ст. 232 Кодексу одиницею обліку обсягів пального в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового є літри, приведені до температури 15° C, - для пального. При цьому відпущені літри в місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, для цілей розд. VI "Акцизний податок" Кодексу вважаються як літри, приведені до температури 15° C. Такі одиниці обліку для пального повинні використовуватися в первинних бухгалтерських документах, акцизних накладних/розрахунках коригування до акцизних накладних, декларації з акцизного податку.

30 днiв передплати безкоштовно!