Щодо визначення складу документації з трансфертного ціноутворення по операціях, здійснених з нерезидентами до 23.05.2020 р.

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 30.04.2021 №1808/ІПК/99-00-21-02-02-06
Реквизиты

Издатель: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 30.04.2021

Номер 1808/ІПК/99-00-21-02-02-06

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
30.04.2021 N 1808/ІПК/99-00-21-02-02-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо визначення складу документації з трансфертного ціноутворення по операціях, здійснених з нерезидентами до 23.05.2020 р. та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє таке.
Як зазначено у зверненні при складанні документації з трансфертного ціноутворення платником здійснюється опис операції з придбання робіт (послуг), нематеріальних активів, інших предметів господарських операцій, відмінних від товарів, який має містити обґрунтуванням економічної доцільності (економічної вигоди, що отримується в результаті здійснення контрольованої операції) і наявності ділової мети їх придбання.
У платника виникли питання:
Питання 1. Чи буде правильним висновок про те, що вимога щодо обґрунтування ділової мети в документації з трансфертного ціноутворення стосується операцій, які здійснені після 23.05.2020 р.;
Питання. 2. Чи відсутня вимога щодо обґрунтування наявності ділової мети при здійсненні контрольованих операцій з придбання/продажу товарів;
Питання 3. Яка відповідальність передбачена для платника податків у разі відсутності в документації з трансфертного ціноутворення обґрунтування ділової мети в контрольованій операції;
Питання 4. Щодо уточнення змісту обґрунтування економічної доцільності (економічної вигоди, що отримується в результаті здійснення контрольованої операції) і наявності ділової мети згідно абзацу е) пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 Кодексу. Чи є необхідність у складанні окремого документа з обґрунтування? Які саме документи має право використати платник податків для доведення ділової мети?
Щодо питання 1
Підпунктом 14.1.231 п. 14.1 ст. 14 встановлено, що розумна економічна причина (ділова мета) - причина, яка може бути наявна лише за умови, що платник податків має намір одержати економічний ефект у результаті господарської діяльності.
Економічний ефект, зокрема, але не виключно, передбачає приріст (збереження) активів платника податків та/або їх вартості, а так само створення умов для такого приросту (збереження) в майбутньому.
Для цілей оподаткування вважається, що операція здійснена з нерезидентами, не має розумної економічної причини (ділової мети), якщо:
головною ціллю або однією з головних цілей операції є несплата (неповна сплата) суми податків та/або зменшення обсягу оподатковуваного прибутку платника податків;
у зіставних умовах особа не була б готова придбати (продати) такі товари, роботи (послуги), нематеріальні активи, інші предмети господарських операцій, відмінні від товарів, у непов'язаних осіб.
Цей підпункт застосовується для цілей статті 39 цього Кодексу, в тому числі при доведенні обставин, що свідчать про відсутність ділової мети, у випадках, визначених пунктом 140.5 статті 140 цього Кодексу, які передбачають застосування відповідних положень статті 39 цього Кодексу.
Перелік інформації, яку повинна містити документація з трансфертного ціноутворення (сукупність документів або єдиний документ, складений у довільній формі), визначений у пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 Кодексу. Підпункти "д" та "е" зазначеного підпункту містять вимоги про розкриття інформації щодо опису контрольованої операції та товарів (робіт, послуг), які є її предметом.
Як зазначено в абзаці другому пп. "д" пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 Кодексу, опис операцій з придбання (продажу) товарів, робіт (послуг), нематеріальних активів, інших предметів господарських операцій, відмінних від товарів, має містити обґрунтування економічної доцільності (економічної вигоди, що отримується в результаті здійснення контрольованої операції у порівнянні із неконтрольованими операціями, які є реально доступними альтернативними варіантами такої контрольованої операції) і наявності ділової мети їх придбання (продажу).
Вимоги щодо обґрунтування у документації економічної доцільності контрольованої операції (економічної вигоди, що отримується в результаті здійснення такої операції) і наявності ділової мети, прямо включені Законом N 466 до підпункту 39.4.6 пункту 39.4 статті 39 Кодексу, мають в обов'язковому порядку дотримуватися платниками податків при складанні документації з трансфертного ціноутворення починаючи з 2020 звітного року.
За відсутності такої інформації у документації з трансфертного ціноутворення за 2020 рік, яка буде подана на запит контролюючого органу, контролюючий орган, керуючись пп. 39.4.9 п. 39.4 ст. 39 Кодексу в редакції Закону N 466, має право надіслати платнику податків додатковий запит із вимогою надати зазначену інформацію.
Щодо документації з трансфертного ціноутворення за періоди до 2020 року, яка вже складена платником податку і зберігається ним згідно із вимогами пп. 39.4.3 п. 39.4 ст. 39 Кодексу до моменту одержання запиту про її подання контролюючому органу, платник податків може за власною ініціативою включити до такої документації обґрунтування економічної доцільності контрольованої операції (економічної вигоди, що отримується в результаті здійснення такої операції) і наявності ділової мети в обсязі, визначеному пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 Кодексу.
Перелік інформації, яку має містити документація з трансфертного ціноутворення з урахуванням змін, внесених Законом N 1117, розкрито у питанні 2 Узагальнюючої податкової консультації щодо деяких питань застосування правил трансфертного ціноутворення, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2021 р. N 67.
Щодо питання 2
Відповідно до редакції пп. "д" та "е" пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 Кодексу, чинної з 1 січня 2021 року, документація з трансфертного ціноутворення (сукупність документів або єдиний документ, складений у довільній формі) повинна містити:
опис контрольованої операції із зазначенням ланцюга постачання (створення вартості) товарів (робіт, послуг) у контрольованій операції;
опис товарів (робіт, послуг), включаючи фізичні характеристики, якість і репутацію на ринку, країну походження і виробника, наявність товарного знаку та іншу інформацію, пов'язану з якісними характеристиками товару (роботи, послуги).
Як зазначено в абзаці другому пп. "д" пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 Кодексу, опис операцій з придбання (продажу) товарів, робіт (послуг), нематеріальних активів, інших предметів господарських операцій, відмінних від товарів, має містити обґрунтування економічної доцільності (економічної вигоди, що отримується в результаті здійснення контрольованої операції у порівнянні із неконтрольованими операціями, які є реально доступними альтернативними варіантами такої контрольованої операції) і наявності ділової мети їх придбання (продажу).
Підпунктом 39.5.4.1 пп. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 Кодексу також визначено, що у разі застосування платником податків під час здійснення контрольованих операцій умов, що не відповідають принципу "витягнутої руки", та/або не відповідають розумній економічній причині (діловій меті), платник податків має право самостійно провести коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов'язань за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету, розрахувавши свої податкові зобов'язання відповідно до:
максимального значення діапазону цін (рентабельності), якщо ціна/показник рентабельності контрольованої операції була вище максимального значення діапазону цін (рентабельності); та/або
мінімального значення діапазону цін (рентабельності), якщо ціна/показник рентабельності контрольованої операції була нижче мінімального значення діапазону цін (рентабельності).
Щодо питання 3
Платники податків, що здійснюють контрольовані операції, повинні складати та зберігати документацію з трансфертного ціноутворення за кожний звітний період (пп. 39.4.3 п. 39.4 ст. 39 Кодексу). Для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням звітним періодом є календарний рік (пп. 39.4.1 п. 39.4 ст. 39 Кодексу).
Платник податків зобов'язаний:
подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів (пп. 16.1.3 п. 16.1 ст. 16 Кодексу);
подавати контролюючим органам інформацію в порядку, у строки та в обсягах, встановлених податковим законодавством (пп. 16.1.7 п. 16.1 ст. 16 Кодексу);
забезпечувати збереження документів, пов'язаних з виконанням податкового обов'язку, протягом строків, установлених цим Кодексом (пп. 16.1.12 п. 16.1 ст. 16 Кодексу).
На запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, платники податків протягом 30 календарних днів з дня отримання запиту подають документацію з трансфертного ціноутворення щодо контрольованих операцій, зазначених у запиті (пп. 39.4.4 п. 39.4 ст. 39 Кодексу). Запит надсилається не раніше 1 жовтня року, що настає за календарним роком, в якому таку контрольовану операцію (операції) було здійснено (пп. 39.4.5 п. 39.4 ст. 39 Кодексу).
Відповідно до пп. 39.4.9 п. 39.4 ст. 39 Кодексу, який набрав чинності з 23 травня 2020 року, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, має право надіслати платнику податків запит з вимогою додатково подати протягом 30 календарних днів з дати його отримання інформацію відповідно до пп. 39.4.6 і 39.4.7 п. 39.4 ст. 39 Кодексу та/або обґрунтування відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" у разі встановлення однієї з таких обставин:
подана платником податків документація з трансфертного ціноутворення не містить інформації в обсязі, зазначеному в пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 Кодексу, та/або не містить належного обґрунтування відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки";
подана платником податків глобальна документація з трансфертного ціноутворення (майстер-файл) не містить інформації в обсязі, зазначеному в пп. 39.4.7 п. 39.4 ст. 39 Кодексу.
Зазначена додаткова інформація є невід'ємною частиною документації з трансфертного ціноутворення та/або глобальної документації (майстер-файла).
Неподання платником податків звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення, та/або глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу), та/або звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній, та/або повідомлення про участь у міжнародній групі компаній відповідно до вимог ст. 39 Кодексу тягне за собою накладання штрафу у розмірі 3 відсотків суми контрольованих операцій, щодо яких не була подана документація, визначена пп. 39.4.6 та 39.4.9 п. 39.4 ст. 39 Кодексу, але не більше 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року (п. 120.3 ст. 120 Кодексу).
Щодо питання 4
Платник податків у документації з трансфертного ціноутворення в описі операцій має надавати обґрунтування економічної доцільності (економічної вигоди, що отримується в результаті здійснення контрольованої операції) і наявності ділової мети. При цьому необхідно врахувати, що визначення розумної економічної причини (ділової мети) існувало в Кодексі до моменту набрання чинності Закону N 466.
Тобто платнику податків у документації з трансфертного ціноутворення необхідно обґрунтувати, що:
контрольована операція передбачає приріст (збереження) активів платника податків та/або їх вартості (створення умов для цього в майбутньому) (фактично таке обґрунтування передбачає зазначення, за рахунок чого буде здійснено такий приріст (збереження) та наведення оцінки (розрахунку) цього);
контрольована операція переслідує інші цілі (результати), крім несплати (неповної сплати) суми податків та/або зменшення обсягу оподатковуваного прибутку (фактично таке обґрунтування передбачає наведення таких цілей (результатів) та підкріплення їх відповідними розрахунками);
у зіставних умовах він був би готовий здійснити такі придбання (продажі) у непов'язаних осіб.
Обґрунтування економічної доцільності має бути побудовано на первинних та договірних документах, що відповідають та фіксують фактичну поведінку платника податків, у тому числі з врахуванням вимог ст. 44 Кодексу та з обов'язковим визначенням превалювання сутності проведених операцій над формою.
При цьому формою перевірки наявності у контрольованій операції розумної економічної причини (ділової мети) є, зокрема, здійснення економічного та функціонального аналізу.
Також наголошуємо, що відповідно до пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 Кодексу документація з трансфертного ціноутворення - це сукупність документів або єдиний документ, складений у довільній формі.
Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
30.04.2021 N 1808/ІПК/99-00-21-02-02-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо визначення складу документації з трансфертного ціноутворення по операціях, здійснених з нерезидентами до 23.05.2020 р. та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє таке.
Як зазначено у зверненні при складанні документації з трансфертного ціноутворення платником здійснюється опис операції з придбання робіт (послуг), нематеріальних активів, інших предметів господарських операцій, відмінних від товарів, який має містити обґрунтуванням економічної доцільності (економічної вигоди, що отримується в результаті здійснення контрольованої операції) і наявності ділової мети їх придбання.
У платника виникли питання:
Питання 1. Чи буде правильним висновок про те, що вимога щодо обґрунтування ділової мети в документації з трансфертного ціноутворення стосується операцій, які здійснені після 23.05.2020 р.;
Питання. 2. Чи відсутня вимога щодо обґрунтування наявності ділової мети при здійсненні контрольованих операцій з придбання/продажу товарів;
Питання 3. Яка відповідальність передбачена для платника податків у разі відсутності в документації з трансфертного ціноутворення обґрунтування ділової мети в контрольованій операції;
Питання 4. Щодо уточнення змісту обґрунтування економічної доцільності (економічної вигоди, що отримується в результаті здійснення контрольованої операції) і наявності ділової мети згідно абзацу е) пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 Кодексу. Чи є необхідність у складанні окремого документа з обґрунтування? Які саме документи має право використати платник податків для доведення ділової мети?
Щодо питання 1
Підпунктом 14.1.231 п. 14.1 ст. 14 встановлено, що розумна економічна причина (ділова мета) - причина, яка може бути наявна лише за умови, що платник податків має намір одержати економічний ефект у результаті господарської діяльності.
Економічний ефект, зокрема, але не виключно, передбачає приріст (збереження) активів платника податків та/або їх вартості, а так само створення умов для такого приросту (збереження) в майбутньому.

30 днiв передплати безкоштовно!