Щодо подачі звітності засобами Електронного кабінету

Державна податкова служба України Податкова консультація від 27.03.2020 №1284/6/99-00-02-02-01-06/ІПК
Последняя редакция от 27.03.2020. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Державна податкова служба України

Тип Податкова консультація

Дата 27.03.2020

Номер 1284/6/99-00-02-02-01-06/ІПК

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
27.03.2020 N 1284/6/99-00-02-02-01-06/ІПК
Державна податкова служба України розглянула запит на отримання індивідуальної податкової консультації та запит на отримання індивідуальної податкової консультації, надісланий Головним управлінням ДПС у Житомирській області щодо подачі звітності засобами Електронного кабінету, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
ДПС у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом, законами України та іншими нормативно-правовими актами, на підставі яких контролюючі органи здійснюють свої повноваження.
Відповідно до підпунктів 17.1.13 та 17.1.14 п. 17.1 ст. 17 Кодексу платник податків має право:
самостійно обирати спосіб взаємодії з контролюючим органом в електронній формі через електронний кабінет, якщо інше не встановлено Кодексом;
реалізовувати через електронний кабінет права та обов'язки, передбачені Кодексом та які можуть бути реалізовані в електронній формі засобами електронного зв'язку.
Відповідно до п. 42-1.5 ст. 42-1 Кодексу платник податків стає користувачем електронного кабінету та набуває право подавати звітність в електронній формі і вести листування засобами електронного зв'язку в електронній формі після проходження в електронному кабінеті електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису з дотриманням вимог законів або тих сервісів ідентифікації, використання яких дозволяється методологом електронного кабінету.
Забороняється вимагати від платника податків вчинення додаткових дій, не передбачених п. 42-1.5 ст. 42-1 Кодексу, для того, щоб отримати право користування електронним кабінетом.
Пунктом 49.3 ст. 49 Кодексу встановлено, що податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено Кодексом, в один із таких способів:
а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
в) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".
Єдиною підставою для відмови у прийнятті податкової декларації засобами електронного зв'язку в електронній формі є недійсність кваліфікованого електронного підпису чи печатки такого платника податків, у тому числі у зв'язку із закінченням строку дії відповідного сертифіката відкритого ключа, за умови що така податкова декларація відповідає всім вимогам електронного документа і надана у форматі, доступному для її технічної обробки (пункт 49.3 ст. 49 Кодексу).
Електронний документообіг здійснюється з контролюючими органами відповідно до норм Кодексу та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 р. N 557 зі змінами (далі - Порядок) за документами, які створені в електронній формі та подаються у форматі (стандарті), затвердженому в установленому законодавством порядку (абзац 11 п. 2 розділу І Порядку).
Згідно з п. 1 розділу III Порядку юридичні особи, самозайняті особи, податкові агенти, контролюючі органи, органи державної влади, органи місцевого самоврядування набувають статусу суб'єктів електронного документообігу з дати укладення договору про визнання електронних документів (далі - Договору), шляхом приєднання до нього на підставі заяви про приєднання до Договору, яка направляється протягом операційного дня до контролюючого органу за основним місцем обліку платника.
Платник створює електронні документи у строки та відповідно до порядку, що визначені законодавством для відповідних документів в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів та з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису чи печаті и, керуючись цим Порядком, а також Договором (крім фізичних осіб, які не є самозайнятими особами) (п. 3 розділу II Порядку).
За результатами автоматизованої перевірки платнику надсилається перша квитанція (абзац перший п. 11 розділу II Порядку).
Не пізніше наступного робочого дня з моменту формування першої квитанції, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами та Порядком, формується друга квитанція, яка є підтвердженням про прийняття (реєстрацію) або повідомленням про неприйняття в контролюючому органі електронного документа (абзац перший п. 12 розділу II Порядку).
Дія Договору припиняється за наявності однієї з підстав, визначених п. 4 розділу III Порядку, в тому числі наявності інформації в Реєстрі самозайнятих осіб про зняття з обліку самозайнятої особи як платника податків в контролюючому органі.
У разі припинення Договору, з підстав, визначених законом, платник податків має право до складення нового договору подавати податкову звітність у спосіб, визначений підпунктами "а" і "б" п. 49.3 ст. 49 Кодексу.
Також звертаємо увагу, що розділ "Листування з ДПС" Електронного кабінету містить інформацію такого змісту: "Для подання податкових документів, звітності зі сплати єдиного внеску, фінансової звітності, податкових та акцизних накладних, розрахунків коригування до податкових та акцизних накладних, заяв, довідок, сервісних запитів, заяв про приєднання до Договору, повідомлень про кваліфікований електронний підпис та інше засобами електронного зв'язку в електронній формі передбачено розділ "Ведення звітності". Електронні документи у розділі "Листування з ДПС", які подаються в порушення вимог п. 49.3 ст. 49 Кодексу, вважаються неподаними (п. 49.15 ст. 49 Кодексу).
Враховуючи зазначене, інформуємо про необхідність при створенні електронного документа звітності використовувати режим "Введення звітності" приватної частини Електронного кабінету та повідомляємо, що подання звітності через Електронний кабінет здійснюється за бажанням платника податків та не є обов'язковим.
Згідно з пп. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
27.03.2020 N 1284/6/99-00-02-02-01-06/ІПК
Державна податкова служба України розглянула запит на отримання індивідуальної податкової консультації та запит на отримання індивідуальної податкової консультації, надісланий Головним управлінням ДПС у Житомирській області щодо подачі звітності засобами Електронного кабінету, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
ДПС у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом, законами України та іншими нормативно-правовими актами, на підставі яких контролюючі органи здійснюють свої повноваження.
Відповідно до підпунктів 17.1.13 та 17.1.14 п. 17.1 ст. 17 Кодексу платник податків має право:
самостійно обирати спосіб взаємодії з контролюючим органом в електронній формі через електронний кабінет, якщо інше не встановлено Кодексом;
реалізовувати через електронний кабінет права та обов'язки, передбачені Кодексом та які можуть бути реалізовані в електронній формі засобами електронного зв'язку.
Відповідно до п. 42-1.5 ст. 42-1 Кодексу платник податків стає користувачем електронного кабінету та набуває право подавати звітність в електронній формі і вести листування засобами електронного зв'язку в електронній формі після проходження в електронному кабінеті електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису з дотриманням вимог законів або тих сервісів ідентифікації, використання яких дозволяється методологом електронного кабінету.
Забороняється вимагати від платника податків вчинення додаткових дій, не передбачених п. 42-1.5 ст. 42-1 Кодексу, для того, щоб отримати право користування електронним кабінетом.
Пунктом 49.3 ст. 49 Кодексу встановлено, що податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено Кодексом, в один із таких способів:
а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!