Щодо визначення ставки ПДВ до операцій з надання послуг із тимчасового розміщування (проживання)

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 30.04.2021
Реквизиты

Издатель: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 30.04.2021

Номер

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
Державна податкова служба України розглянула звернення Товариства щодо визначення ставки ПДВ до операцій з надання послуг із тимчасового розміщування (проживання), та, керуючись статтею 52 розділу ІІ Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.
Як викладено у зверненні, Товариство отримало попередню оплату (до 31.12.2020) за послуги із тимчасового розміщування (проживання), які фактично будуть надані після 01.01.2021.
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.
Загальні правові, організаційні та соціально-економічні засади реалізації державної політики України в галузі туризму визначено Законом України від 15 вересня 1995 року № 324/95-ВР "Про туризм" із змінами і доповненнями (далі - Закон № 324). Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг, затверджені наказом Державної туристичної адміністрації України від 16.03.2004 № 19, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.04.2004 за № 413/9012 із змінами і доповненнями (далі - Правила № 19).
Згідно зі статтею 1 Закону № 324 та Правилами№ 19:
готель - це підприємство будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, що складається із шести і більше номерів та надає готельні послуги з тимчасового проживання з обов'язковим обслуговуванням;
аналогічні засоби розміщення - це підприємства будь-якої організаційно-правової форми власності, що складаються з номерів і надають обмежені
готельні послуги, включно з щоденним заправлянням ліжок, прибиранням кімнат та санвузлів.
готельна послуга - дії (операції) підприємства з розміщення споживача шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання в готелі, а також інша діяльність, пов'язана з розміщенням та тимчасовим проживанням. Готельна послуга складається з основних та додаткових послуг, що надаються споживачу відповідно до категорії готелю;
основні послуги - обсяг послуг готелю (проживання, харчування тощо), що включається до ціни номера (місця) і надається споживачу згідно з укладеним договором;
додаткові послуги - обсяг послуг, що не належать до основних послуг готелю, замовляються та сплачуються споживачем додатково за окремим договором.
Національний класифікатор України "Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010", затверджений наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 (з урахуванням внесених до нього змін та доповнень) (далі - ДК 009:2010), відносить до класу 55.10 групи 55 КВЕД діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування.
Згідно з ДК 009:2010 та з урахуванням Методологічних основ та пояснень до позиції Класифікації видів економічної діяльності, затверджених наказом Державного комітету статистики України від 23.12.2011 № 396 (з урахуванням внесених змін та доповнень), такий клас включає надання місць для переважно короткострокового проживання гостей і відвідувачів зазвичай на добовій або тижневій основі. Ця діяльність охоплює надання упорядженого житла в гостьових кімнатах або номерах "люкс". Послуги охоплюють щоденне прибирання та заміну постільної білизни. Також можливе надання широкого переліку додаткових послуг, таких як забезпечення харчуванням і напоями, паркування, послуги пралень, басейнів і тренажерних залів, місць для відпочинку та розваг, а також конференц-залів і місць для проведення нарад.
Такий клас охоплює діяльність з розміщування у:
готелях;
курортних готелях;
готелях класу "люкс";
мотелях.
Такий клас не охоплює надання в оренду будинків, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів для постійного проживання зазвичай на місячний або річний термін.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).
Відповідно до пункту 5.3 статті 5 розділу І ПКУ інші терміни, що застосовуються у ПКУ і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.
Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.
Відповідно до пункту 193.1 статті 193 розділу Vта пункту 74 підрозділу 2 розділу XX ПКУ тимчасово, до 01 січня 2023 року, операції з постачання послуг із тимчасового розміщування (проживання), що надаються готелями і подібними засобами тимчасового розміщування (клас 55.10 група 55 КВЕД ДК 009:2010), оподатковуються за ставкою у розмірі 7 відсотків.
Норми пункту 74 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ застосовуються до операцій, здійснених починаючи з 1 січня 2021 року.
Враховуючи викладене, ставка ПДВ у розмірі 7 відсотків застосовується до операцій з надання послуг із тимчасового розміщування (проживання), дата виникнення податкових зобов'язань за якими припадає на період з 1 січня 2021 року. Правила визначення дати виникнення податкових зобов'язань встановлені статтею 187 розділу V ПКУ.
Оскільки, як викладено у зверненні, перша подія (попередня оплата) за операцією з постачання послуг з тимчасового розміщення (проживання) відбулася до запровадження ставки податку 7 відсотків, підстави для застосування ставки 7 відсотків за даною операцією відсутні.
В доповнення до викладеного у даній індивідуальній податковій консультації ДПС інформує.
Згідно з підпунктом 112.8.2 пункту 112.8 статті 112 розділу ІІ ПКУ вчинення діяння (дії або бездіяльності) особою, яка діяла у відповідності до індивідуальної податкової консультації, наданої такому платнику податків у паперовій або електронній формі, за умови, що така консультація зареєстрована в єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій, є обставиною, що звільняє від фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень та порушення іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.
Разом з тим платник податків та/або податковий агент, які діяли відповідно до податкової консультації, не звільняються від обов'язку сплати податкового зобов'язання, визначеного ПКУ (пункт 53.1 статті 53 розділу ІІ ПКУ).
Пунктом 52.2 статті 52 розділу ІІ ПКУ визначено, що індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
Державна податкова служба України розглянула звернення Товариства щодо визначення ставки ПДВ до операцій з надання послуг із тимчасового розміщування (проживання), та, керуючись статтею 52 розділу ІІ Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.
Як викладено у зверненні, Товариство отримало попередню оплату (до 31.12.2020) за послуги із тимчасового розміщування (проживання), які фактично будуть надані після 01.01.2021.
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.
Загальні правові, організаційні та соціально-економічні засади реалізації державної політики України в галузі туризму визначено Законом України від 15 вересня 1995 року № 324/95-ВР "Про туризм" із змінами і доповненнями (далі - Закон № 324). Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг, затверджені наказом Державної туристичної адміністрації України від 16.03.2004 № 19, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.04.2004 за № 413/9012 із змінами і доповненнями (далі - Правила № 19).
Згідно зі статтею 1 Закону № 324 та Правилами№ 19:
готель - це підприємство будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, що складається із шести і більше номерів та надає готельні послуги з тимчасового проживання з обов'язковим обслуговуванням;
аналогічні засоби розміщення - це підприємства будь-якої організаційно-правової форми власності, що складаються з номерів і надають обмежені
готельні послуги, включно з щоденним заправлянням ліжок, прибиранням кімнат та санвузлів.
готельна послуга - дії (операції) підприємства з розміщення споживача шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання в готелі, а також інша діяльність, пов'язана з розміщенням та тимчасовим проживанням. Готельна послуга складається з основних та додаткових послуг, що надаються споживачу відповідно до категорії готелю;

30 днiв передплати безкоштовно!