Про внесення змін до Класифікаторів, затверджених наказом Держмитслужби України від 12.12.07 N 1048. Наказ від 14.08.2008 №888

Державна митна служба України Наказ від 14.08.2008 №888
Последняя редакция от 15.02.2011 втрата чинності (наказ від 15.02.2011 N 107 /v0107342-11/)
Реквизиты

Издатель: Державна митна служба України

Тип Наказ

Дата 14.08.2008

Номер 888

Статус Не действует

Документ подготовлен в системе iplex
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
14.08.2008 N 888
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної митної служби N 107 від 15.02.2011 )
Про внесення змін до Класифікаторів, затверджених наказом Держмитслужби України від 12.12.07 N 1048
З метою вдосконалення відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій,
НАКАЗУЮ:
------------------------------------------------------------------
| Код |Підстава для надання пільги | Назва товару |
|пільги| | |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 303 |Віденська конвенція про |Предмети, що ввозяться в |
| |дипломатичні зносини |Україну для особистого |
| | ( 995_048 ) від 18.04.61, |користування членами |
| |стаття 36 |дипломатичних представництв |
| |Віденська конвенція про |консульських установ |
| |консульські зносини |іноземних держав на |
| | ( 995_047 ) від 24.04.63, |території України |
| |стаття 50 | |
| |Закон України "Про Єдиний | |
| |митний тариф" ( 2097-12 ), | |
| |стаття 19, пункт "е" | |
| |Закон України від 13.09.01 | |
| | N 2681-III "Про | |
| |порядок ввезення | |
| |(пересилання) в Україну, | |
| |митного оформлення й | |
| |оподаткування особистих | |
| |речей, товарів та | |
| |транспортних засобів, що | |
| |ввозяться (пересилаються) | |
| |громадянами на митну | |
| |територію України", стаття | |
| |8, пункт 6 | |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 304 |Відповідна міжнародна угода |Предмети, що ввозяться в |
| |України |Україну для особистого |
| |Закон України "Про Єдиний |користування членами |
| |митний тариф" ( 2097-12 ), |представництв міжнародних |
| |стаття 19, пункт "е" |організацій, які |
| |Закон України від 13.09.01 |користуються на території |
| | N 2681-III "Про |України митними пільгами |
| |порядок ввезення |відповідно до міжнародних |
| |(пересилання) в Україну, |угод України |
| |митного оформлення й | |
| |оподаткування особистих | |
| |речей, товарів та | |
| |транспортних засобів, що | |
| |ввозяться (пересилаються) | |
| |громадянами на митну | |
| |територію України", стаття | |
| |8, пункт 6 | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Код пільги| Підстава для надання | Назва товару |
| | пільги | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
| 303 |Віденська конвенція про |Предмети, що ввозяться в |
| |дипломатичні зносини |Україну для особистого |
| | ( 995_048 ) від 18.04.61, |користування членами |
| |стаття 36 |дипломатичних |
| |Віденська конвенція про |представництв, |
| |консульські зносини |консульських установ |
| | ( 995_047 ) від 24.04.63, |іноземних держав на |
| |стаття 50 |території України |
| |Закон України "Про Єдиний | |
| |митний тариф" ( 2097-12 ),| |
| |стаття 19, пункт "е" | |
| |Закон України від 13.09.01| |
| | N 2681-III | |
| |"Про порядок ввезення | |
| |(пересилання) в Україну, | |
| |митного оформлення й | |
| |оподаткування особистих | |
| |речей, товарів та | |
| |транспортних засобів, що | |
| |ввозяться (пересилаються) | |
| |громадянами на митну | |
| |територію України", | |
| |стаття 8 пункт 6 | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
| 304 |Відповідна міжнародна |Предмети, що ввозяться в |
| |угода України |Україну для особистого |
| |Закон України "Про Єдиний |користування членами |
| |митний тариф" ( 2097-12 ),|представництв міжнародних |
| |стаття 19, пункт "е" |організацій, які |
| |Закон України від 13.09.01|користуються на території |
| | N 2681-III |України митними пільгами |
| |"Про порядок ввезення |відповідно до міжнародних |
| |(пересилання) в Україну, |угод України |
| |митного оформлення й | |
| |оподаткування особистих | |
| |речей, товарів та | |
| |транспортних засобів, що | |
| |ввозяться (пересилаються) | |
| |громадянами на митну | |
| |територію України", | |
| |стаття 8 пункт 6 | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Код пільги| Підстава для надання | Назва товару |
| | пільги | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
| 303 |Віденська конвенція про |Предмети, що ввозяться в |
| |дипломатичні зносини |Україну для особистого |
| | ( 995_048 ) від 18.04.61, |користування членами |
| |стаття 36 |дипломатичних |
| |Віденська конвенція про |представництв, |
| |консульські зносини |консульських установ |
| | ( 995_047 ) від 24.04.63, |іноземних держав на |
| |стаття 50 |території України |
| |Закон України "Про Єдиний | |
| |митний тариф" ( 2097-12 ),| |
| |стаття 19, пункт "е" | |
| |Закон України від 13.09.01| |
| | N 2681-III | |
| |"Про порядок ввезення | |
| |(пересилання) в Україну, | |
| |митного оформлення й | |
| |оподаткування особистих | |
| |речей, товарів та | |
| |транспортних засобів, що | |
| |ввозяться (пересилаються) | |
| |громадянами на митну | |
| |територію України", | |
| |стаття 8 пункт 6 | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
| 304 |Відповідна міжнародна |Предмети, що ввозяться в |
| |угода України |Україну для особистого |
| |Закон України "Про Єдиний |користування членами |
| |митний тариф" ( 2097-12 ),|представництв міжнародних |
| |стаття 19, пункт "е" |організацій, які |
| |Закон України від 13.09.01|користуються на території |
| | N 2681-III |України митними пільгами |
| |"Про порядок ввезення |відповідно до міжнародних |
| |(пересилання) в Україну, |угод України |
| |митного оформлення й | |
| |оподаткування особистих | |
| |речей, товарів та | |
| |транспортних засобів, що | |
| |ввозяться (пересилаються) | |
| |громадянами на митну | |
| |територію України", | |
| |стаття 8 пункт 6 | |
------------------------------------------------------------------
4.1. В розділі "Способи розрахунку, що застосовуються при заповненні ВМД після попереднього використання тимчасової чи неповної декларації" назву способу розрахунку за кодом 42 викласти в такій редакції:
------------------------------------------------------------------
| Код | Назва способу розрахунку |
| способу | |
|розрахунку| |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 42 |(код 42 зазначається при оформленні вантажної митної |
| |декларації, заповненої у звичайному порядку, яка |
| |подається після тимчасової чи неповної декларації |
| |при нарахуванні сум податків та зборів, що були |
| |надмірно сплачені за тимчасовою чи неповною |
| |декларацією у зв'язку зі зміною основи нарахування, |
| |ставки мита, наявністю пільг по сплаті податку, або |
| |з урахуванням інших законодавчих підстав) |
------------------------------------------------------------------
4.2. Код способу розрахунку "43", вилучити.
5. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів з моменту підписання.
6. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.) протягом 10 днів з моменту підписання наказу доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.
7. Начальникам митних органів довести цей наказ до відома юридичних і фізичних осіб.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Т.в.о. Голови Служби А.Є.Гутник
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
14.08.2008 N 888
Про внесення змін до Класифікаторів, затверджених наказом Держмитслужби України від 12.12.07 N 1048
З метою вдосконалення відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій,
НАКАЗУЮ:
------------------------------------------------------------------
| Код |Підстава для надання пільги | Назва товару |
••••••••••••••••••••

Доступ к полному тексту этого документа возможно только для подписчиков электронного «Дебет-Кредит». 
Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылкой; стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 36 грн в месяц.

Спасибо за понимание.