Про оптимізацію структури митних органів, розташованих на території Волинської області

Державна митна служба України Наказ від 13.07.2010 №751
Реквизиты

Издатель: Державна митна служба України

Тип Наказ

Дата 13.07.2010

Номер 751

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
13.07.2010 N 751
Про оптимізацію структури митних органів, розташованих на території Волинської області
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної служби N 1011 від 03.09.2010 )
Відповідно до статті 15 Митного кодексу України, статті 104 Цивільного кодексу України, Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 N 940, на виконання рішень колегії Держмитслужби від 15.05.2010, уведених в дію наказом Держмитслужби від 18.05.2010 N 484, з метою оптимізації структури митних органів, розташованих на території Волинської області,
НАКАЗУЮ:
1. Припинити Волинську митницю шляхом приєднання її до Ягодинської митниці.
Процедуру припинення розпочати з 27.07.2010.
2. Визначити Ягодинську митницю правонаступником Волинської митниці.
3. Встановити з 27.10.2010 зону діяльності Ягодинської митниці - Волинську область, крім митного оформлення товарів, що класифікуються у товарній групі 06 (за винятком товарної підкатегорії 0602 90 10 00) згідно Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності і ввозяться в Україну суб'єктами господарської діяльності.
( Пункт 3 в редакції Наказу Державної митної служби N 1011 від 03.09.2010 )
4. Керівнику Волинської митниці:
4.1. До 20.07.2010 надати в установленому порядку пропозиції Держмитслужбі щодо складу комісії з питань припинення Волинської митниці і організувати її діяльність згідно із законодавством України.
4.2. Забезпечити дотримання законодавства України про працю при здійсненні заходів на виконання цього наказу.
4.3. Провести консультації з профспілковою організацією відповідно до вимог частини другої статті 49-4 Кодексу законів про працю України й частини третьої статті 22 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".
4.4. Проінформувати суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності й громадян у зоні діяльності митниці про зміни, передбачені цим наказом.
5. Керівнику Ягодинської митниці:
5.1. У разі необхідності створення митних постів у структурі митниці надати в тритижневий термін до Держмитслужби відповідні пропозиції.
5.2. У строк до 20.08.2010 надати до Держмитслужби пропозиції щодо структури, штатного розпису та кошторису митниці з урахуванням вимог цього наказу.
5.3. У строк до 03.09.2010 надати до Департаменту організації митного контролю та роботи митних посередників обґрунтовані пропозиції щодо встановлення кодів структурним підрозділам митниці для внесення змін до Класифікатора митних органів України та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженого наказом Держмитслужби від 26.04.2006 N 335 (зі змінами).
5.4. Внести відповідні зміни до Положення про Ягодинську митницю, затвердженого наказом Держмитслужби від 23.06.2005 N 574 (зі змінами).
5.5. Здійснювати видатки, пов'язані з наглядом, технічним обслуговуванням, експлуатацією та збереженням нерухомого майна, за рахунок та в межах коштів, передбачених кошторисом на утримання митниці.
6. Припинити з 27.10.2010 здійснення митних процедур Волинською митницею.
7. Делегувати Ягодинській митниці функції оперативного управління (користування) нерухомим майном, отриманим від Волинської митниці відповідно до порядку, визначеного наказом Держмитслужби від 23.12.2008 N 1443 "Про приймання-передачу нерухомого майна", згідно з довіреністю на право нагляду, технічного обслуговування, експлуатації та збереження нерухомого майна, отриманою від Держмитслужби.
8. Управлінню справами (Погорєлова Т.В.) забезпечити направлення на адресу Волинської митниці копії цього наказу, засвідченої належним чином.
9. Департаменту фінансів, бухгалтерського обліку та звітності (Околіта М.В.), Департаменту організації митного контролю та роботи митних посередників (Сербайло А.І.) у термін до 12.08.2010 надати пропозиції щодо граничної чисельності Ягодинської митниці.
10. Департаменту ресурсного забезпечення, капітального будівництва та експлуатації об'єктів митної інфраструктури (Воскресенська Л.О.), за наявності фінансування, забезпечити виготовлення та видачу Ягодинській митниці додаткової кількості матриць і пуансонів до особистих митних забезпечень.
11. До виготовлення та видачі особовому складу Ягодинської митниці особистого митного забезпечення дозволити використання особистого митного забезпечення Волинської митниці.
12. Департаменту ресурсного забезпечення, капітального будівництва та експлуатації об'єктів митної інфраструктури (Воскресенська Л.О.), Департаменту фінансів, бухгалтерського обліку та звітності (Околіта М.В.) вирішити питання щодо подальшого розпорядження основними засобами та іншими необоротними активами, що перебувають на балансі Волинської митниці.
13. Департаменту організації митного контролю та роботи митних посередників (Сербайло А.І.) забезпечити внесення змін до Класифікатора митних органів України та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженого наказом Держмитслужби від 26.04.2006 N 335 (зі змінами).
14. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.) забезпечити унесення потрібних змін до відповідних програмно-інформаційних комплексів Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби.
15. Відділу взаємодії зі ЗМІ та громадськістю (Судак С.Д.) забезпечити оприлюднення інформації про цей наказ на відомчому веб-сайті Держмитслужби та в засобах масової інформації.
16. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Бондаря В.В.
Голова Служби І.Г.Калєтнік
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
13.07.2010 N 751
Про оптимізацію структури митних органів, розташованих на території Волинської області
••••••••••••••••••••

Доступ к полному тексту этого документа возможно только для подписчиков электронного «Дебет-Кредит». 
Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылкой; стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 36 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

30 днiв передплати безкоштовно!