Про внесення змін до наказу Держмитслужби від 12.12.2007 N 1048. Наказ від 05.07.2010 №717

Державна митна служба України Наказ від 05.07.2010 №717
Последняя редакция от 15.02.2011 втрата чинності (наказ від 15.02.2011 N 107 /v0107342-11/)
Реквизиты

Издатель: Державна митна служба України

Тип Наказ

Дата 05.07.2010

Номер 717

Статус Не действует

Документ подготовлен в системе iplex
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
05.07.2010 N 717
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної митної служби N 107 від 15.02.2011 )
Про внесення змін до наказу Держмитслужби від 12.12.2007 N 1048
Відповідно до статті 310 Митного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 1876 "Про відомчі класифікатори з питань митної статистики, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій"
НАКАЗУЮ:
1. Внести до Порядку ведення відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються в процесі оформлення митних декларацій, затвердженого наказом Держмитслужби від 12.12.2007 N 1048 (зі змінами), такі зміни:
1.1. В абзаці шістнадцятому підпункту 2.1.1 і в абзаці сьомому підпункту 2.1.2 пункту 2.1 слова "Департаментом митно-тарифного регулювання" замінити словами "Департаментом митної вартості та класифікації товарів".
1.2. У тексті Порядку:
слова "Департаментом декларування та митних режимів" замінити словами "Департаментом митних режимів та організації митного оформлення";
слова "Департаментом митної вартості" замінити словами "Департаментом митної вартості та класифікації товарів";
слова "Департаментом організації митного контролю" замінити словами "Департаментом організації митного контролю та роботи митних посередників";
слова "Департаментом митних платежів" замінити словами "Департаментом адміністрування митних платежів";
слова "Департаментом митно-тарифного регулювання" замінити словами "Управлінням митно-тарифного регулювання";
слова "Управлінням заходів торговельної політики" замінити словами "Управлінням нетарифних заходів регулювання";
слова "Управлінням контролю за переміщенням вантажів" замінити словами "Управлінням контролю за переміщенням товарів".
2. Внести до класифікаторів, затверджених наказом Держмитслужби від 12.12.2007 N 1048 (зі змінами), такі зміни:
2.1. Доповнити главу III "Некласифіковані додаткові особливості" розділу 2 "Додаткові особливості переміщення товарів" Класифікатора особливостей переміщення товарів через митний кордон України після рядка "III. Некласифіковані додаткові особливості" таким кодом і найменуванням додаткової особливості:
"
------------------------------------------------------------------
|81 |Переміщення товарів, призначених для підготовки та |
| |проведення в Україні чемпіонату Європи 2012 з футболу |
------------------------------------------------------------------
".
2.2. Унести до Класифікатора документів, затвердженого наказом Держмитслужби від 12.12.2007 N 1048 (зі змінами), такі зміни:
2.2.1. Доповнити розділ 1 "Митні документи" після коду й найменування документа "1702 Протокол про порушення митних правил" таким кодом і найменуванням документа:
"
------------------------------------------------------------------
|1703|Картка відмови в прийнятті митної декларації, митному |
| |оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через|
| |митний кордон України |
------------------------------------------------------------------
".
2.2.2. Доповнити розділ 2 "Транспортні документи" після коду й найменування документа "2721 Залізнична накладна для внутрішнього сполучення" таким кодом і найменуванням документа:
"
------------------------------------------------------------------
|2725|Передатна відомість (документ, який засвідчує факт |
| |передання товару /вантажу/ однією залізницею іншій і |
| |складений за формою, наведеною в додатка 36 до Службової |
| |інструкції до УМВС /зі змінами/ /Організація співпраці |
| |залізниць, Варшава, 01.07.90/) |
------------------------------------------------------------------
".
2.2.3. У розділі 5 "Ліцензії, дозволи, сертифікати та інші документи, що видаються державними органами України":
коди та найменування документів за кодами "5113", "5174" та "5175" виключити;
опис найменування документа за кодом "5173" викласти в такій редакції:
"
------------------------------------------------------------------
|5173|Спеціальний дозвіл на ввезення в Україну банківських |
| |металів (НБУ) (для ввезення в Україну юридичною особою - |
| |резидентом /крім уповноважених банків/ банківських металів,|
| |що виготовлені нерезидентом за договором про перероблення |
| |/афінаж/ давальницької сировини) |
------------------------------------------------------------------
";
доповнити розділ після коду й найменування документа "5190 Експертний висновок про відповідність об'єкта нормативним актам з питань енергозбереження (Національне Агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів)" таким кодом і найменуванням документа:
"
------------------------------------------------------------------
|5199 |Ліцензія на право оптової торгівлі тютюновими виробами |
------------------------------------------------------------------
".
3. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.) до дати набрання чинності цим наказом доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень наказу.
4. Прес-службі (Судак С.Д.) оприлюднити цей наказ на веб-сайті Держмитслужби в мережі Інтернет.
5. Установити, що цей наказ набирає чинності через 7 робочих днів з дати підписання.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Гутника А.Є.
Голова Служби І.Г.Калєтнік
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
05.07.2010 N 717
Про внесення змін до наказу Держмитслужби від 12.12.2007 N 1048
Відповідно до статті 310 Митного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 1876 "Про відомчі класифікатори з питань митної статистики, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій"
НАКАЗУЮ:
••••••••••••••••••••

Доступ к полному тексту этого документа возможно только для подписчиков электронного «Дебет-Кредит». 
Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылкой; стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 36 грн в месяц.

Спасибо за понимание.