Про надання індивідуальної податкової консультації на отримання індивідуальної податкової консультації з питань практичного застосування норм податкового законодавства щодо складання акцизних накладних та термінів реєстрації акцизних накладних

Державна податкова служба України Податкова консультація від 14.02.2020 №608/6/99-00-17-03-01-06/ІПК
Последняя редакция от 14.02.2020. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Державна податкова служба України

Тип Податкова консультація

Дата 14.02.2020

Номер 608/6/99-00-17-03-01-06/ІПК

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
14.02.2020 N 608/6/99-00-17-03-01-06/ІПК
Державна податкова служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула лист про надання індивідуальної податкової консультації на отримання індивідуальної податкової консультації з питань практичного застосування норм податкового законодавства щодо складання акцизних накладних та термінів реєстрації акцизних накладних.
Товариство у листі повідомляє, що зареєстроване платником акцизного податку з реалізації пального та зареєструвало на своїй території два акцизних склади - автозаправну станцію та акцизний склад, що включає комплекс стаціонарних та пересувних ємностей.
Товариство має на балансі автозаправну станцію, обладнану паливозаправними колонками, не здійснює реалізацію пального іншим особам, здійснює відвантаження з автозаправної станції у ємності структурних підрозділів пального, яке в подальшому використовується такими підрозділами у виробничій діяльності.
Отримання пального структурними підрозділами відбувається за допомогою транспортних засобів - пересувних акцизних складів:
паливозаправників, в яких ємності для пального є невід'ємною частиною такого транспортного засобу;
вантажних автомобілів, в якому пальне транспортується в металевій тарі, яку можливо виокремити з такого транспортного засобу.
Пальне транспортується виключно на території Товариства. Система обліку передбачає списання у виробництво використаних товарно-матеріальних цінностей структурними підрозділами один раз на місяць - не пізніше останнього календарного дня такого місяця.
Пальне, яке транспортується паливозаправником, використовується у власній господарській діяльності Товариства наступним чином:
здійснюється заправлення транспортних засобів структурних підрозділів;
здійснюється відпуск пального у пересувні ємності;
здійснюється заправлення локомотивів, що належать Товариству та використовуються виключно на його власній території.
Питання 1. Протягом якого терміну можуть бути зареєстровані акцизні накладні на операції з переміщення (реалізації) пального:
п. 1. з акцизного складу (АЗС) на акцизний склад пересувний;
п. 2. з пересувного акцизного складу до акцизного складу (комплексу ємностей);
п. 3. з пересувного акцизного складу до паливного бака транспортного засобу;
п. 4. з акцизного складу до іншого акцизного складу з зазначенням пересувного акцизного складу?
На сьогодні набрав чинності Закон України від 18 грудня 2019 року N 391- IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування акцизного податку" (далі - Закон N391-ІХ), яким внесено суттєві зміни до ст. 231 Кодексу, зокрема, але не виключно, в частині термінів складання та реєстрації акцизних накладних.
Відповідно до п. 231.6 ст. 231 Кодексу (з урахуванням внесених Законом N 391-IX змін) терміни реєстрації акцизних накладних складають:
першого примірника акцизної накладної при реалізації пального з акцизного складу - у день складання такої акцизної накладної, але не пізніше здійснення операції з реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу (п. 1 та п. 4 Питання 1);
першого примірника акцизної накладної при реалізації пального з акцизного складу пересувного до акцизного складу - після фактичного отримання пального на акцизний склад, але не пізніше трьох календарних днів, наступних за датою складання акцизної накладної (п. 2 Питання 1);
першого примірника акцизної накладної при реалізації пального з акцизного складу пересувного до паливного баку транспортного засобу, обладнання або пристрою, до місця зберігання пального, яке не є акцизним складом, - протягом трьох календарних днів з дня фактичного отримання пального (п. 3 Питання 1).
Для акцизних накладних, складених при реалізації пального через паливороздавальну або оливороздавальну колонку у паливний бак транспортного засобу з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, передбачено термін реєстрації таких накладних - не пізніше п'ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання (п. 231.6 ст. 231 Кодексу).
Питання 2. Чи має право Товариство складати акцизну накладну за кожним акцизним складом пересувним, кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД та зареєструвати її в Єдиному реєстрі акцизних накладних не пізніше останнього дня звітного місяця на загальний обсяг пального, втраченого та/або використаного для власного споживання протягом звітного місяця, якщо обсяг такого пального значно перевищує загальну місткість ємностей (секцій), що передбачена технічними характеристиками такого транспортного засобу, та вказується в акцизній накладній? Як потрібно заповнювати дані про місткість ємностей, з яких здійснено фізичне відвантаження пального, в такій акцизній накладній?
Відповідно до п. 3 розділу II Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2019 р. N 262, акцизна накладна може бути складена за кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним, кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД та зареєстрована в Єдиному реєстрі акцизних накладних не пізніше останнього дня звітного місяця на загальний обсяг пального, втраченого та/або використаного для власного споживання протягом такого місяця.
Однак на сьогодні відповідно до внесених Законом N 391-IX змін:
зведена акцизна накладна може бути складена за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД та окремо за кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним особою, яка реалізує пальне, не пізніше останнього дня звітного місяця на загальний обсяг пального, використаного для власного споживання чи промислової переробки протягом звітного місяця, або втраченого у межах та/або понад встановлені норми втрат, зіпсованого, знищеного, у тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс- мажорних обставин чи з інших причин, пов'язаних з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування протягом звітного місяця (п. 231.3 ст. 231 Кодексу);
реєстрація в Єдиному реєстрі акцизних накладних першого примірника зведеної акцизної накладної здійснюється не пізніше п'ятнадцяти календарних днів з дня їх складання (п. 231.6 ст. 231 Кодексу).
Отже, акцизні накладні можуть складатись Товариством відповідно до п. 231.3 ст. 231 Кодексу за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД та окремо за кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним не пізніше останнього дня звітного місяця на загальний обсяг пального, використаного для власного споживання чи промислової переробки протягом звітного місяця, або втраченого у межах та/або понад встановлені норми втрат, зіпсованого, знищеного, у тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з інших причин, пов'язаних з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування протягом звітного місяця. Реєстрація таких зведених акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних повинна бути здійснена Товариством у терміни, визначені п. 231.6 ст. 231 Кодексу - не пізніше п'ятнадцяти календарних днів з дня їх складання.
В таких акцизних накладних, складених Товариством на загальний обсяг пального, використаного для власного споживання протягом звітного місяця, або втраченого у межах та/або понад встановлені норми втрат, зіпсованого, знищеного протягом звітного місяця за кожним акцизним складом пересувним, зазначаються загальна місткість ємностей (секцій), що передбачена технічними характеристиками такого транспортного засобу, який є акцизним складом пересувним.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
14.02.2020 N 608/6/99-00-17-03-01-06/ІПК
Державна податкова служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула лист про надання індивідуальної податкової консультації на отримання індивідуальної податкової консультації з питань практичного застосування норм податкового законодавства щодо складання акцизних накладних та термінів реєстрації акцизних накладних.
Товариство у листі повідомляє, що зареєстроване платником акцизного податку з реалізації пального та зареєструвало на своїй території два акцизних склади - автозаправну станцію та акцизний склад, що включає комплекс стаціонарних та пересувних ємностей.
Товариство має на балансі автозаправну станцію, обладнану паливозаправними колонками, не здійснює реалізацію пального іншим особам, здійснює відвантаження з автозаправної станції у ємності структурних підрозділів пального, яке в подальшому використовується такими підрозділами у виробничій діяльності.
Отримання пального структурними підрозділами відбувається за допомогою транспортних засобів - пересувних акцизних складів:
паливозаправників, в яких ємності для пального є невід'ємною частиною такого транспортного засобу;
вантажних автомобілів, в якому пальне транспортується в металевій тарі, яку можливо виокремити з такого транспортного засобу.
Пальне транспортується виключно на території Товариства. Система обліку передбачає списання у виробництво використаних товарно-матеріальних цінностей структурними підрозділами один раз на місяць - не пізніше останнього календарного дня такого місяця.
Пальне, яке транспортується паливозаправником, використовується у власній господарській діяльності Товариства наступним чином:
здійснюється заправлення транспортних засобів структурних підрозділів;
здійснюється відпуск пального у пересувні ємності;
здійснюється заправлення локомотивів, що належать Товариству та використовуються виключно на його власній території.
Питання 1. Протягом якого терміну можуть бути зареєстровані акцизні накладні на операції з переміщення (реалізації) пального:
п. 1. з акцизного складу (АЗС) на акцизний склад пересувний;