Щодо ведення книги обліку фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку доходів у разі зміни податкової адреси

Державна податкова служба України Податкова консультація від 07.02.2020 №513/6/99-00-04-06-03-06/ІПК
Последняя редакция от 07.02.2020. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Державна податкова служба України

Тип Податкова консультація

Дата 07.02.2020

Номер 513/6/99-00-04-06-03-06/ІПК

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
07.02.2020 N 513/6/99-00-04-06-03-06/ІПК
Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) розглянула Ваше звернення щодо ведення книги обліку фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку доходів у разі зміни податкової адреси і повідомляє.
Відповідно до пп. 296.1.1 п. 296.1 ст. 296 ПКУ платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.
Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Для реєстрації книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник книги, у разі обрання способу ведення книги у паперовому вигляді.
Порядок ведення книги обліку доходів платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 15.06.2016 р. N 579 (далі - Порядок).
Підпунктом 1 п. 3 Порядку визначено, що у разі обрання платником податку ведення книги обліку в паперовому вигляді платник податку зобов'язаний подати до контролюючого органу за основним місцем обліку примірник книги обліку на титульному аркуші якої зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), податкова адреса.
Враховуючи вшценаведене, при реєстрації книги обліку доходів титульний аркуш повинен бути заповнений відповідно до вимог п. 1 п. 3 Порядку.
Крім того, пунктом 5 Порядку встановлено, що записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема про кошти, які надійшли на поточний рахунок платника податку та/або які отримано готівкою, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).
Враховуючи вищенаведене, платник податку розпочинає вести книгу обліку доходів з дня отримання доходу.
Порядок переведення платника податків на обслуговування з одного контролюючого органу до іншого (взяття на облік / зняття з обліку) регламентується нормами розд. X Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. N 1588 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 22.04.2014 р. N 462) (далі - Порядок).
Відповідно до п. 10.13 розд. X Порядку у разі зміни місцезнаходження суб'єкта господарювання - платника податків сплата визначених законодавством податків і зборів після такої реєстрації здійснюється таким платником податків за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду:
1) у такому випадку одночасно із зняттям з обліку, зокрема, фізичної особи - підприємця за основним місцем обліку здійснюється взяття на облік платника податків за неосновним місцем обліку згідно із розд. VII Порядку без подання заяви платником податків та з урахуванням особливостей, визначених пунктами 10.14 - 10.21 розд. X Порядку;
2) до закінчення року платник податків обліковується в контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) з ознакою того, що він є платником податків до закінчення року, а в контролюючому органі за новим місцезнаходженням (основне місце обліку) - з ознакою того, що він є платником податків з наступного року.
У контролюючому органі за неосновним місцем обліку платник податків сплачує всі податки та збори, які згідно із законодавством мають сплачуватись на території адміністративно-територіальної одиниці, що відповідає неосновному місцю обліку, щодо таких податків подає податкові декларації (розрахунки, звіти) та виконує інші обов'язки платника податків, а контролюючий орган стосовно платника податків здійснює адміністрування таких податків, зборів (п. 7.3 розд. VII Порядку).
Отже, у разі зміни податкової адреси (місця проживання), пов'язаної зі зміною адміністративного району, фізичній особі - підприємцю - платнику єдиного податку необхідно зареєструвати нову книгу у контролюючому органі за новим місцем обліку.
Зазначаємо, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
07.02.2020 N 513/6/99-00-04-06-03-06/ІПК
Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) розглянула Ваше звернення щодо ведення книги обліку фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку доходів у разі зміни податкової адреси і повідомляє.
Відповідно до пп. 296.1.1 п. 296.1 ст. 296 ПКУ платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.
Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Для реєстрації книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник книги, у разі обрання способу ведення книги у паперовому вигляді.
Порядок ведення книги обліку доходів платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 15.06.2016 р. N 579 (далі - Порядок).
Підпунктом 1 п. 3 Порядку визначено, що у разі обрання платником податку ведення книги обліку в паперовому вигляді платник податку зобов'язаний подати до контролюючого органу за основним місцем обліку примірник книги обліку на титульному аркуші якої зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), податкова адреса.
Враховуючи вшценаведене, при реєстрації книги обліку доходів титульний аркуш повинен бути заповнений відповідно до вимог п. 1 п. 3 Порядку.
Крім того, пунктом 5 Порядку встановлено, що записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема про кошти, які надійшли на поточний рахунок платника податку та/або які отримано готівкою, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).