Про затвердження Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету

Державна казначейська служба України Наказ, Порядок від 19.12.2019 №356
Последняя редакция от 19.12.2019. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Державна казначейська служба України

Тип Наказ, Порядок

Дата 19.12.2019

Номер 356

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.12.2019 № 356
Про затвердження Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету
На виконання статті 56 Бюджетного кодексу України, пункту 11 Положення про Державну казначейську службу України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 № 215, та з метою врегулювання питання ведення бухгалтерського обліку при здійсненні операцій з виконання державного бюджету відповідно до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання державного бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року № 1219, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 за № 88/28218,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету (далі - Порядок), що додається.
2. Органам Державної казначейської служби України та самостійним структурним підрозділам Державної казначейської служби України забезпечити відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету відповідно до цього Порядку.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного казначейства України від 11 серпня 2008 року № 327 "Про затвердження Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету" (зі змінами).
4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2020 року.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України.
ГоловаТ. Слюз
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
казначейської служби України
19.12.2019 № 356
ПОРЯДОК
відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету
Розділ I. Облік операцій за плановими показниками
1. У Державній казначейській службі України
1.1. Введення показників річного розпису (підстава - річний розпис державного бюджету, отриманий від Міністерства фінансів України):
1) за доходами державного бюджету:
Дебет9201Затверджений розпис доходів державного бюджету
Кредит9911Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
а також:
Дебет9202Поточний розпис доходів державного бюджету
Кредит9911Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
2) за поверненням кредитів до державного бюджету:
Дебет9221Затверджений зведений розпис повернення кредитів до державного бюджету
Кредит9911Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
а також:
Дебет9223Поточний зведений розпис повернення кредитів до державного бюджету
Кредит9911Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
3) за видатками державного бюджету та наданням кредитів з державного бюджету:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9231Затверджений зведений розпис асигнувань державного бюджету
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9233Поточний зведений розпис асигнувань державного бюджету
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9251Затверджені узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9252Поточні узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
а також за спеціальним фондом:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9241Затверджений розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень
4) за фінансуванням державного бюджету:
по кодам залучення:
Дебет9931Контррахунок для активно-пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9211Затверджений розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання
а також:
Дебет9931Контррахунок для активно-пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9212Поточний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання
по кодам погашення:
Дебет9211Затверджений розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання
Кредит9931Контррахунок для активно-пасивних рахунків позабалансового обліку
а також:
Дебет9212Поточний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання
Кредит9931Контррахунок для активно-пасивних рахунків позабалансового обліку
__________
Примітка -1:
поточні планові показники за доходами державного бюджету та надання кредитів не вводяться.
1.2. Введення показників помісячного розпису (підстава - помісячний розпис державного бюджету, отриманий від Міністерства фінансів України):
1) за доходами державного бюджету:
Дебет9203Затверджений помісячний розпис доходів державного бюджету
Кредит9911Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
а також:
Дебет9204Поточний помісячний розпис доходів державного бюджету
Кредит9911Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
2) за поверненням кредитів до державного бюджету:
Дебет9225Затверджений зведений помісячний розпис повернення кредитів до державного бюджету
Кредит9911Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
а також:
Дебет9227Поточний зведений помісячний розпис повернення кредитів до державного бюджету
Кредит9911Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
3) за видатками державного бюджету та наданням кредитів з державного бюджету:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9235Затверджений зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9237Поточний зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9253Затверджені узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9254Поточні узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
а також за спеціальним фондом:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9242Затверджений помісячний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету
4) за фінансуванням державного бюджету:
по кодам залучення:
Дебет9931Контррахунок для активно-пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9213Затверджений помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання
а також:
Дебет9931Контррахунок для активно-пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9214Поточний помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання
по кодам погашення:
Дебет9213Затверджений помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання
Кредит9931Контррахунок для активно-пасивних рахунків позабалансового обліку
а також:
Дебет9214Поточний помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання
Кредит9931Контррахунок для активно-пасивних рахунків позабалансового обліку
__________
Примітка- 2:
поточні планові показники за доходами державного бюджету та наданням кредитів з державного бюджету не вводяться.
При збільшенні планових показників у бухгалтерському обліку зазначені операції відображаються за вищенаведеними проведеннями.
Відповідно при зменшенні планових показників у бухгалтерському обліку зазначені зміни відображаються зворотними проведеннями.
Введення узагальнених зведених бюджетних призначеннях головних розпорядників за міжбюджетними трансфертами здійснюється на підставі помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами.
2. У Головному управлінні Державної казначейської служби України та у Державній казначейській службі України
2.1. Введення показників зведених бюджетних призначень (підстава - розподіл показників зведених кошторисів та зведення показників спеціального фонду, отримані від головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня):
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9130Затверджені зведені бюджетні асигнування державного бюджету
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9132Поточні зведені бюджетні асигнування державного бюджету
2.2. Введення зведених показників бюджетних призначень за річним розписом розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня (підстава - розподіл показників зведених кошторисів та зведення показників спеціального фонду, отримані від головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня):
За видатками:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9231Затверджений зведений розпис асигнувань державного бюджету
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9233Поточний зведений розпис асигнувань державного бюджету
За поверненням кредитів:
Дебет9221Затверджений зведений розпис повернення кредитів до державного бюджету
Кредит9911Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
а також:
Дебет9223Поточний зведений розпис повернення кредитів до державного бюджету
Кредит9911Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
2.3. Введення показників зведених планів асигнувань та зведених планів надання кредитів (підстава - розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету та розподіл показників зведених планів надання кредитів державного бюджету, розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), отриманий від головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня):
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9134Затверджені зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9136Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
2.4. Введення зведених показників бюджетних призначень за помісячним розписом розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня (підстава - розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету) та розподіл показників зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету; розподіл показників зведених планів асигнувань із спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), отриманий від головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня):
За видатками:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9235Затверджений зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9237Поточний зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету
2.5. Введення індивідуальних показників бюджетних призначень (підстава - розподіл показників зведених кошторисів та зведення показників спеціального фонду, отримані від головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня):
За видатками:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9232Затверджений розпис асигнувань державного бюджету
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9234Поточний розпис асигнувань державного бюджету
За поверненням кредитів:
Дебет9222Затверджений розпис повернення кредитів до державного бюджету
Кредит9911Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
а також:
Дебет9224Поточний розпис повернення кредитів до державного бюджету
Кредит9911Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
2.6. Введення індивідуальних показників бюджетних призначень за помісячним розписом (підстава - розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету) та розподіл показників зведених планів надання кредитів загального фонду державного бюджету; розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), отриманий від головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники нижчого рівня):
За видатками:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9236Затверджений помісячний розпис асигнувань державного бюджету
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9238Поточний помісячний розпис асигнувань державного бюджету
2.7. Введення показників бюджетних призначень за міжбюджетними трансфертами (підстава - помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами, отриманий від Міністерства фінансів України):
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9232Затверджений розпис асигнувань державного бюджету
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9234Поточний розпис асигнувань державного бюджету
2.8. Введення індивідуальних показників помісячних бюджетних призначень за міжбюджетними трансфертами (підстава - помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами, отриманий від Міністерства фінансів України):
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9236Затверджений помісячний розпис асигнувань державного бюджету
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9238Поточний помісячний розпис асигнувань державного бюджету
2.9. Введення показників індивідуального кошторису або плану використання бюджетних коштів (підстава - кошторис, наданий головним розпорядником та/або розпорядником бюджетних коштів, або план використання бюджетних коштів, наданий одержувачем бюджетних коштів):
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9131Затверджені бюджетні асигнування державного бюджету
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9133Поточні бюджетні асигнування державного бюджету
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9151Асигнування на взяття зобов'язань за коштами державного бюджету
2.10. Введення показників за планом асигнувань (підстава - план асигнувань та план надання кредитів із загального фонду державного бюджету як додаток до індивідуального кошторису головного розпорядника та/або розпорядника бюджетних коштів, індивідуальний помісячний план використання бюджетних коштів вищих навчальних закладів та наукових установ):
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9135Затверджені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
а також:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9137Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
__________
Примітка -3:
при збільшенні планових показників у бухгалтерському обліку зазначені операції відображаються за вищенаведеними проведеннями.
Відповідно при зменшенні планових показників у бухгалтерському обліку зазначені зміни відображаються зворотними проведеннями.
Операції, проведені у Головному управлінні Державної казначейської служби України, які призводять до зміни ЄКР, у Державній казначейській службі України відображаються шляхом дебетування чи кредитування рахунку 2451 у кореспонденції з рахунком 3751.
Розділ II. Облік операцій за доходами
Глава 1. Загальний фонд
1. У Головному управлінні Державної казначейської служби України та у Державній казначейській службі України (у разі проведення зазначених операцій на центральному рівні)
1.1. Надійшли доходи загального фонду державного бюджету у національній валюті (підстава - платіжні доручення платників податків, файл початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет2451Єдиний казначейський рахунок
Кредит3130Надходження до загального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет2333Кошти державного бюджету на рахунках в Казначействі
Кредит7131Доходи державного бюджету від наданих послуг
7231Доходи державного бюджету від продажу майна
7331Фінансові доходи державного бюджету
7431Інші доходи за обмінними операціями
7531Податкові надходження
7532Неподаткові надходження (крім власних надходжень бюджетних установ)
7533Трансферти
7534Інші доходи за необмінними операціями
1.2. Повернення помилково або надміру зарахованих до загального фонду бюджету платежів та відшкодування податку на додану вартість платникам, у разі достатності поточних надходжень за день (підстава - висновок (довідка) органу виконавчої влади, якому відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків і обов'язкових платежів та інших надходжень, та платіжні документи органів Казначейства):
Дебет3130Надходження до загального фонду державного бюджету
Кредит2451Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет7131Доходи державного бюджету від наданих послуг
7231Доходи державного бюджету від продажу майна
7331Фінансові доходи державного бюджету
7431Інші доходи за обмінними операціями
7531Податкові надходження
7532Неподаткові надходження (крім власних надходжень бюджетних установ)
7533Трансферти
7534Інші доходи за необмінними операціями
Кредит2333Кошти державного бюджету на рахунках в Казначействі
1.3. Повернення помилково або надміру зарахованих до загального фонду бюджету платежів та відшкодування податку на додану вартість платникам, у разі відсутності або недостатності поточних надходжень за день (підстава - висновок (довідка) органу виконавчої влади, якому відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків і обов'язкових платежів та інших надходжень, Рішення Казначейства України та меморіальні документи органів Казначейства):
1) зараховано кошти підкріплення, отриманого від Казначейства України:
Дебет3231Кошти державного бюджету
Кредит3135Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету (ЦА)
та/або:
Дебет3135Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету (ЦА)
Кредит3135Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету (ГУ ДКСУ)
одночасно:
Дебет9822Рахунок для обліку коштів, переданих як підкріплення для здійснення повернення надходжень
Кредит9911Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9722Рахунок для обліку коштів, отриманих як підкріплення для здійснення повернення надходжень
2) перераховано кошти підкріплення на відповідний рахунок для зарахування надходжень:
Дебет3135Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету (ГУ ДКСУ)
Кредит3130Надходження до загального фонду державного бюджету
3) здійснено повернення помилково або надміру зарахованих до загального фонду бюджету платежів та відшкодовано податок на додану вартість платникам:
Дебет3130Надходження до загального фонду державного бюджету
Кредит2451Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет7131Доходи державного бюджету від наданих послуг
7231Доходи державного бюджету від продажу майна
7331Фінансові доходи державного бюджету
7431Інші доходи за обмінними операціями
7531Податкові надходження
7532Неподаткові надходження (крім власних надходжень бюджетних установ)
7533Трансферти
7534Інші доходи за необмінними операціями
Кредит2333Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі
1.4. Проведено у регламентованому режимі акумулювання коштів загального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні документи органу Казначейства):
Дебет3130Надходження до загального фонду державного бюджету
Кредит3135Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету (ГУ ДКСУ)
1.5. Перераховано у регламентованому режимі кошти до загального фонду державного бюджету України (підстава - меморіальні документи органу Казначейства):
Дебет3135Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету (ГУ ДКСУ)
Кредит3135Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету (ЦА)
одночасно:
Дебет9821Рахунок для обліку коштів державного бюджету, переданих
Кредит9911Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9721Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих
1.6. Кошти загального фонду, що надійшли від Головних управлінь Казначейства, зараховано до державного бюджету (підстава - меморіальні документи Казначейства України):
Дебет3135Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету (ЦА)
Кредит3231Кошти державного бюджету
одночасно:
Дебет9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Кредит9721Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отримані
одночасно:
Дебет9821Рахунок для обліку коштів державного бюджету, переданих
Кредит9911Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
2. У Державній казначейській службі України
2.1. Надійшли доходи загального фонду державного бюджету в іноземній валюті (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі виписки з валютного рахунку, відкритого в банку на ім'я Казначейства України):
Дебет2331Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків
Кредит4431Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету
одночасно:
Дебет4432Еквівалент позиції Казначейства України щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)
Кредит3130Надходження до загального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет4234Інші розрахунки за коштами державного бюджету на рахунках, відкритих у банках в іноземній валюті
Кредит7131Доходи державного бюджету від наданих послуг
7231Доходи державного бюджету від продажу майна
7331Фінансові доходи державного бюджету
7431Інші доходи за обмінними операціями
7531Податкові надходження
7532Неподаткові надходження (крім власних надходжень бюджетних установ)
7533Трансферти
7534Інші доходи за необмінними операціями
2.2. Повернення помилково або надміру зарахованих до загального фонду бюджету платежів в іноземній валюті, у разі достатності поточних надходжень за день (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі виписки з валютного рахунку, відкритого в банку на ім'я Казначейства України):
Дебет3130Надходження до загального фонду державного бюджету
Кредит4432Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)
одночасно:
Дебет4431Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету
Кредит2331Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків
одночасно:
Дебет7131Доходи загального фонду державного бюджету
7231Доходи державного бюджету від продажу майна
7331Фінансові доходи державного бюджету
7431Інші доходи за обмінними операціями
7531Податкові надходження
7532Неподаткові надходження (крім власних надходжень бюджетних установ)
7533Трансферти
7534Інші доходи за необмінними операціями
Кредит4234Інші розрахунки за коштами державного бюджету на рахунках, відкритих у банках в іноземній валюті
2.3. Повернення помилково або надміру зарахованих до загального фонду бюджету платежів в іноземній валюті, у разі відсутності або недостатності поточних надходжень за день (підстава - меморіальні документи Казначейства України, сформовані на підставі виписки з валютного рахунку, відкритого в банку на ім'я Казначейства України):
1) зараховано кошти підкріплення:
Дебет3231Кошти державного бюджету
Кредит3135Рахунки для акумулювання надходжень державного бюджету
одночасно:
Дебет9822Рахунок для обліку коштів, переданих як підкріплення для здійснення повернення надходжень
Кредит9911Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет9722Рахунок для обліку коштів, отриманих як підкріплення для здійснення повернення надходжень
Кредит9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
одночасно:
Дебет3135Рахунки для акумулювання надходжень державного бюджету
Кредит3130Надходження до загального фонду державного бюджету
2) здійснено повернення помилково або надміру зарахованих до загального фонду бюджету платежів в іноземній валюті:
Дебет3130Надходження до загального фонду державного бюджету
Кредит4432Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)
одночасно:
Дебет4431Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету
Кредит2331Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.12.2019 № 356
Про затвердження Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету
На виконання статті 56 Бюджетного кодексу України, пункту 11 Положення про Державну казначейську службу України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 № 215, та з метою врегулювання питання ведення бухгалтерського обліку при здійсненні операцій з виконання державного бюджету відповідно до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання державного бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року № 1219, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 за № 88/28218,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету (далі - Порядок), що додається.
2. Органам Державної казначейської служби України та самостійним структурним підрозділам Державної казначейської служби України забезпечити відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету відповідно до цього Порядку.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного казначейства України від 11 серпня 2008 року № 327 "Про затвердження Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету" (зі змінами).
4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2020 року.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України.
ГоловаТ. Слюз
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
казначейської служби України
19.12.2019 № 356
ПОРЯДОК
відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету