Про внесення змін до Класифікаторів, затверджених наказом Держмитслужби України від 12.12.07 N 1048. Наказ від 09.04.2008 №346

Державна митна служба України Наказ від 09.04.2008 №346
Последняя редакция от 15.02.2011 втрата чинності (наказ від 15.02.2011 N 107 /v0107342-11/)
Реквизиты

Издатель: Державна митна служба України

Тип Наказ

Дата 09.04.2008

Номер 346

Статус Не действует

Документ подготовлен в системе iplex
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
09.04.2008 N 346
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної митної служби N 107 від 15.02.2011 )
Про внесення змін до Класифікаторів, затверджених наказом Держмитслужби України від 12.12.07 N 1048 ( v1048342-07 )
З метою вдосконалення відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій,
НАКАЗУЮ:
1.1. Доповнити главу D таким кодом і найменуванням особливості:
------------------------------------------------------------------
|DR |Переміщення запасів, призначених для споживання, що |
| |постачаються на іноземні або орендовані (зафрахтовані) |
| |іноземними особами транспортні засоби |
------------------------------------------------------------------
1.2. Доповнити главу G таким кодом і найменуванням особливості:
------------------------------------------------------------------
|GI |Тимчасове ввезення (вивезення) та переміщення у зворотному |
| |напрямку товарів у рамках торгової операції відповідно до |
| |положень Додатка В.3 до Конвенції про тимчасове ввезення |
| | ( 995_472 ) (крім позначених кодами GE, GF та HD) |
------------------------------------------------------------------
1.3. Доповнити главу H таким кодом і найменуванням особливості:
------------------------------------------------------------------
|HE |Декларування товарів (транспортних засобів), тимчасово |
| |ввезених на митну територію України (тимчасово вивезених |
| |за межі митної території України) згідно із законодавством |
| |на підставі інших, ніж вантажна митна декларація документів |
------------------------------------------------------------------
2. Унести до Класифікатора документів такі зміни:
2.1. Доповнити розділ 1 "Митні документи" такими кодами та найменуваннями документів:
------------------------------------------------------------------
|1308|Зареєстрована вантажна митна декларація (для товарів, що |
| |переміщуються стаціонарними засобами транспортування) |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1309|Генеральна декларація (для водних та повітряних |
| |транспортних засобів) |
------------------------------------------------------------------
2.2. У розділі 4 "Договори" опис коду "4303" викласти в такій редакції:
"
+-----------------------------------------------------------|
|Договір на проведення робіт із сертифікації товару |
|(продукції) між власником (володільцем) та органом |
|сертифікації |
------------------------------------------------------------|
".
2.3. У розділі 5 "Ліцензії, дозволи, сертифікати та інші документи, що видаються державними органами України":
2.3.1. Опис коду "5021" викласти в такій редакції:
"
+-----------------------------------------------------------|
|Висновок щодо відповідності засобів вимірювальної техніки |
|військового призначення вимогам Закону України "Про |
|метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) |
|(Міноборони України) |
+-----------------------------------------------------------|
".
2.3.2. Опис коду "5066" викласти в такій редакції:
"
+-----------------------------------------------------------|
|Дозвіл на право ввезення на територію України, вивезення з|
|території України або транзиту через територію України |
|наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів |
|(Комітет з контролю за наркотиками) |
+-----------------------------------------------------------|
".
2.3.3. Опис коду "5110" викласти в такій редакції:
"
+-----------------------------------------------------------|
|Висновок щодо відповідності засобів вимірювальної техніки |
|вимогам Закону України "Про метрологію та метрологічну |
|діяльність" ( 113/98-ВР ) (територіальний орган |
|Держстандарту) |
+-----------------------------------------------------------|
".
2.3.4. Опис коду "5111" викласти в такій редакції:
"
+-----------------------------------------------------------|
|Сертифікат відповідності (Держспоживстандарт або |
|вповноважений орган сертифікації) |
+-----------------------------------------------------------|
".
2.3.5. Опис коду "5112" викласти в такій редакції:
"
+-----------------------------------------------------------|
|Декларація про відповідність (видана постачальником і |
|зареєстрована органом із сертифікації) |
+-----------------------------------------------------------|
".
2.3.6. Опис коду "5113" викласти в такій редакції:
"
+-----------------------------------------------------------|
|Лист-роз'яснення Держспоживстандарту або іншого |
|вповноваженого органу, що товар не підлягає сертифікації |
+-----------------------------------------------------------|
".
2.3.7. Опис коду "5114" викласти в такій редакції:
"
+-----------------------------------------------------------|
|Свідоцтво про визнання відповідності (Держспоживстандарт |
|України або вповноважений орган сертифікації) |
+-----------------------------------------------------------|
".
2.3.8. Опис коду "5115" викласти в такій редакції:
"
+-----------------------------------------------------------|
|Свідоцтво про якість продуктів лову та харчової продукції з|
|них українського походження (виробник) |
+-----------------------------------------------------------|
".
2.3.9. Опис коду "5201" викласти в такій редакції:
"
+-----------------------------------------------------------|
|Ліцензія на експорт, імпорт товарів (Мінекономіки України) |
+-----------------------------------------------------------|
".
2.3.10. Опис коду "5204" викласти в такій редакції:
"
+-----------------------------------------------------------|
|Дозвіл на імпорт в Україну товару, який є об'єктом |
|застосування заходів нагляду або регіонального нагляду |
|за імпортом в Україну (Мінекономіки України) |
+-----------------------------------------------------------|
".
2.3.11. Опис коду "5231" викласти в такій редакції:
"
+-----------------------------------------------------------|
|Лист-роз'яснення уповноваженого органу, що товар не |
|підлягає ліцензуванню |
+-----------------------------------------------------------|
".
2.3.12. Опис коду "5303" викласти в такій редакції:
"
+-----------------------------------------------------------|
|Дозвіл (сертифікат), виданий адміністративним органом |
|України з питань виконання вимог Конвенції про міжнародну |
|торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під |
|загрозою зникнення (Конвенції CITES) ( 995_129 ) |
+-----------------------------------------------------------|
".
2.3.13. Опис коду "5304" викласти в такій редакції:
"
+-----------------------------------------------------------|
|Довідка органу сертифікації про укладення договору на |
|проведення робіт із сертифікації товару (продукції) між |
|власником (володільцем) та органом сертифікації |
+-----------------------------------------------------------|
".
2.3.14. Опис коду "5306" викласти в такій редакції:
"
+-----------------------------------------------------------|
|Ліцензія на експорт/імпорт дисків, матриць для лазерних |
|систем зчитування як вид господарської діяльності |
|(Мінекономіки України) |
+-----------------------------------------------------------|
".
2.4. Доповнити розділ 5 "Ліцензії, дозволи, сертифікати та інші документи, що видаються державними органами України" такими кодами та найменуваннями документів:
------------------------------------------------------------------
|5307|Ліцензія на право провадження виду господарської |
| |діяльності (крім позначених кодами 5200, 5306) |
|----+-----------------------------------------------------------|
|5308|Лист-роз'яснення уповноваженого органу, що до товарів не |
| |застосовуються заходи нетарифного регулювання та інші |
| |обмеження (крім позначених кодами 5113, 5231) |
------------------------------------------------------------------
3. У Класифікаторі характерів угод найменування характеру угоди за кодом "53" викласти в такій редакції:
"
+---------------------------------------------------------|
|Переміщення товарів (у тому числі запасів, призначених |
|для споживання) з митної території України на українські |
|або орендовані українськими суб'єктами |
|зовнішньоекономічної діяльності транспортні засоби та в |
|зворотному напрямку |
+---------------------------------------------------------|
".
4.1. Доповнити частину "Підстава для надання пільги" за кодом 110 абзацом такого змісту:
"
-------+----------------------------+----------------------------|
| |Угода між Україною і | |
| |Сполученими Штатами Америки | |
| |щодо надання допомоги | |
| |Україні в ліквідації | |
| |стратегічної ядерної зброї, | |
| |а також запобігання | |
| |розповсюдженню зброї | |
| |масового знищення | |
| | ( 840_007 ) від 25.10.93, | |
| |стаття VIII | |
-------+----------------------------+----------------------------|
".
5.1. Доповнити частину "Підстава для надання пільги" за кодом 110 абзацом такого змісту:
"
|----------+--------------------------+--------------------------|
| |Угода між Україною і | |
| |Сполученими Штатами | |
| |Америки щодо надання | |
| |допомоги Україні в | |
| |ліквідації стратегічної | |
| |ядерної зброї, а також | |
| |запобігання розповсюдженню| |
| |зброї масового знищення | |
| | ( 840_007 ) від 25.10.93, | |
| |стаття VIII | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
".
6.1. Доповнити частину "Підстава для надання пільги" за кодом 110 абзацом такого змісту:
"
|----------+--------------------------+--------------------------|
| |Угода між Україною і | |
| |Сполученими Штатами | |
| |Америки щодо надання | |
| |допомоги Україні в | |
| |ліквідації стратегічної | |
| |ядерної зброї, а також | |
| |запобігання розповсюдженню| |
| |зброї масового знищення | |
| | ( 840_007 ) від 25.10.93, | |
| |стаття VIII | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
".
"
|------+----------------------------+----------------------------|
| 100 |Митна конвенція про |Бланки книжок МДП |
| |міжнародне перевезення | |
| |вантажів із застосуванням | |
| |книжки МДП (Конвенції МДП | |
| |1975 року) ( 995_012 ), | |
| |стаття 7 | |
------------------------------------------------------------------
".
"
|----------+--------------------------+--------------------------|
| 099 |Митна конвенція про |Бланки книжок МДП |
| |міжнародне перевезення | |
| |вантажів із застосуванням | |
| |книжки МДП (Конвенції МДП | |
| |1975 року) ( 995_012 ), | |
| |стаття 7 | |
------------------------------------------------------------------
".
9. Доповнити Класифікатор пільг в обкладенні товарів увізним митом розділом 3 такого змісту:
"
|----------------------------------------------------------------|
| Розділ 3. Пільги, надані у вигляді звільнення від обкладення |
| увізним митом товарів і транспортних засобів, увезених на |
| митну територію України громадянами |
|----------------------------------------------------------------|
| 300 |Закон України від 13.09.01 |Транспортні засоби, що |
| | N 2681-III "Про |ввозяться (пересилаються) |
| |порядок ввезення |громадянами і входять до |
| |(пересилання) в Україну, |складу спадщини за законом, |
| |митного оформлення й |відкритої за межами України |
| |оподаткування особистих |на користь резидента |
| |речей, товарів та | |
| |транспортних засобів, що | |
| |ввозяться (пересилаються) | |
| |громадянами на митну | |
| |територію України", стаття 8| |
| |пункт 7 | |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 301 |Закон України від 13.09.01 |Транспортні засоби в разі |
| | N 2681-III "Про |переселення громадян на |
| |порядок ввезення |постійне місце проживання в |
| |(пересилання) в Україну, |Україну |
| |митного оформлення й | |
| |оподаткування особистих | |
| |речей, товарів та | |
| |транспортних засобів, що | |
| |ввозяться (пересилаються) | |
| |громадянами на митну | |
| |територію України", пункт 12| |
| |та частина 2 статті 8 | |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 302 |Закон України від 13.09.01 |Транспортні засоби, що |
| | N 2681-III "Про |ввозяться (пересилаються) |
| |порядок ввезення |працівниками дипломатичної |
| |(пересилання) в Україну, |служби, які перебували за |
| |митного оформлення й |кордоном у довготермінових |
| |оподаткування особистих |відрядженнях або проходили |
| |речей, товарів та |дипломатичну службу строком |
| |транспортних засобів, що |не менше одного року та |
| |ввозяться (пересилаються) |повертаються в Україну |
| |громадянами на митну | |
| |територію України", стаття | |
| |8, пункт 13 | |
------------------------------------------------------------------
"
|----------------------------------------------------------------|
| Розділ 3. Пільги, надані у вигляді звільнення від обкладення |
| акцизним збором товарів і транспортних засобів, увезених на |
| митну територію України громадянами |
|----------------------------------------------------------------|
| 300 |Закон України від 13.09.01|Транспортні засоби, що |
| | N 2681-III |ввозяться (пересилаються) |
| |"Про порядок ввезення |громадянами і входять до |
| |(пересилання) в Україну, |складу спадщини за |
| |митного оформлення й |законом, відкритої за |
| |оподаткування особистих |межами України на користь |
| |речей, товарів та |резидента |
| |транспортних засобів, що | |
| |ввозяться (пересилаються) | |
| |громадянами на митну | |
| |територію України", стаття| |
| |8, пункт 7 | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
| 301 |Закон України від 13.09.01|Транспортні засоби в разі |
| | N 2681-III |переселення громадян на |
| |"Про порядок ввезення |постійне місце проживання |
| |(пересилання) в Україну, |в Україну |
| |митного оформлення й | |
| |оподаткування особистих | |
| |речей, товарів та | |
| |транспортних засобів, що | |
| |ввозяться (пересилаються) | |
| |громадянами на митну | |
| |територію України", пункт | |
| |12 та частина 2 статті 8 | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
| 302 |Закон України від 13.09.01|Транспортні засоби, що |
| | N 2681-III |ввозяться (пересилаються) |
| |"Про порядок ввезення |працівниками дипломатичної|
| |(пересилання) в Україну, |служби, які перебували за |
| |митного оформлення й |кордоном у довготермінових|
| |оподаткування особистих |відрядженнях або проходили|
| |речей, товарів та |дипломатичну службу |
| |транспортних засобів, що |строком не менше одного |
| |ввозяться (пересилаються) |року та повертаються в |
| |громадянами на митну |Україну. |
| |територію України", стаття| |
| |8, пункт 13 | |
------------------------------------------------------------------
".
"
|----------------------------------------------------------------|
| Розділ 3. Пільги, надані у вигляді звільнення від обкладення |
| податком на додану вартість товарів і транспортних засобів, |
| увезених на митну територію України громадянами |
|----------------------------------------------------------------|
| 300 |Закон України від 13.09.01|Транспортні засоби, що |
| | N 2681-III |ввозяться (пересилаються) |
| |"Про порядок ввезення |громадянами і входять до |
| |(пересилання) в Україну, |складу спадщини за |
| |митного оформлення й |законом, відкритої за |
| |оподаткування особистих |межами України на користь |
| |речей, товарів та |резидента |
| |транспортних засобів, що | |
| |ввозяться (пересилаються) | |
| |громадянами на митну | |
| |територію України", стаття| |
| |8, пункт 7 | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
| 301 |Закон України від 13.09.01|Транспортні засоби в разі |
| | N 2681-III |переселення громадян на |
| |"Про порядок ввезення |постійне місце проживання |
| |(пересилання) в Україну, |в Україну |
| |митного оформлення й | |
| |оподаткування особистих | |
| |речей, товарів та | |
| |транспортних засобів, що | |
| |ввозяться (пересилаються) | |
| |громадянами на митну | |
| |територію України", пункт | |
| |12 та частина 2 статті 8 | |
|----------+--------------------------+--------------------------|
| 302 |Закон України від 13.09.01|Транспортні засоби, що |
| | N 2681-III |ввозяться (пересилаються) |
| |"Про порядок ввезення |працівниками дипломатичної|
| |(пересилання) в Україну, |служби, які перебували за |
| |митного оформлення й |кордоном у довготермінових|
| |оподаткування особистих |відрядженнях або проходили|
| |речей, товарів та |дипломатичну службу |
| |транспортних засобів, що |строком не менше одного |
| |ввозяться (пересилаються) |року та повертаються в |
| |громадянами на митну |Україну. |
| |територію України", стаття| |
| |8, пункт 13 | |
------------------------------------------------------------------
".
12. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів з моменту підписання.
13. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.) протягом 10 днів з моменту підписання наказу доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.
14. Начальникам митних органів довести цей наказ до відома юридичних і фізичних осіб.
15. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Гутника А.Є.
Голова Служби В.І.Хорошковський
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
09.04.2008 N 346
Про внесення змін до Класифікаторів, затверджених наказом Держмитслужби України від 12.12.07 N 1048 ( v1048342-07 )
З метою вдосконалення відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій,
НАКАЗУЮ:
1.1. Доповнити главу D таким кодом і найменуванням особливості:
------------------------------------------------------------------
••••••••••••••••••••

Доступ к полному тексту этого документа возможно только для подписчиков электронного «Дебет-Кредит». 
Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылкой; стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 36 грн в месяц.

Спасибо за понимание.