Стосовно практичного застосування норм податкового законодавства щодо складання акцизних накладних

Державна податкова служба України Податкова консультація від 17.09.2019 №277/6/99-00-04-02-05-15/ІПК
Последняя редакция от 17.09.2019. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Державна податкова служба України

Тип Податкова консультація

Дата 17.09.2019

Номер 277/6/99-00-04-02-05-15/ІПК

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
17.09.2019 N 277/6/99-00-04-02-05-15/ІПК
З урахуванням пункту другого постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року N 1200 "Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 682-р "Питання Державної податкової служби України" Державна податкова служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс) розглянула лист про надання індивідуальної податкової консультації стосовно практичного застосування норм податкового законодавства щодо складання акцизних накладних.
У зверненні Товариство зазначає, що укладає договори з зберігання пального з іншими суб'єктами господарюваннями (зберігачами). Зберігач забезпечує зберігання однорідних вантажів згідно вимог ДСТУ. Місця зберігання та трубопроводи до них містять технологічні залишки інших партій пального однієї марки різних виробників, можуть вміщати вантажі різних поклажодавців однієї марки, але різних виробників. Зберігач наполягає на визначенні щільності пального, та, відповідно, обсягу пального в літрах, приведених до 15° С, на підставі власних засобів обліку. Зазначене призводить до невідповідності обсягів пального, переданих зберігачу, та отриманих від зберігача.
Питання 1. Чи може зберігач не застосовувати інформацію щодо щільності пального, наведену у сертифікаті (паспорті) якості товару виробника, а використовувати з цією метою показники щільності згідно вимірів власних засобів обліку, виміри сюрвейєрів та іншу інформацію?
Питання 2. Як обліковувати в системі електронного адміністрування реалізації пального похибку методів вимірювання, яка виникає в даному випадку та призводить до невідповідності отриманих обсягів пального згідно акцизних накладних та переданих покупцям при одному й тому ж обсязі пального?
Питання 3. Яким чином поклажодавець має визначати обсяги пального у літрах для заповнення акцизних накладних при подальшій реалізації пального: по щільності, зазначеній у сертифікаті чи визначеній зберігачем?
Відповідно до пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу реалізація пального - це будь-які операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального або спирту етилового з переходом права власності на таке пальне чи без такого переходу, за плату (компенсацію) чи без такої плати на митній території України з акцизного складу / акцизного складу пересувного:
до акцизного складу;
до акцизного складу пересувного;
для власного споживання чи промислової переробки;
будь-яким іншим особам.
Пунктом 231.1 ст. 231 Кодексу встановлено обов'язок платника при реалізації пального складати акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального.
Згідно з п. 231.3 ст. 231 Кодексу отримувач пального зобов'язаний зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних другий примірник акцизної накладної після отримання пального на акцизний склад / акцизний склад пересувний. Тобто отримання пального підтверджується реєстрацією в Єдиному реєстрі акцизних накладних другого примірника акцизної накладної:
зберігачем - при отриманні пального на зберігання. Така акцизна накладна складається особою, що передає пальне на зберігання;
поклажодавцем - при поверненні пального зі зберігання.
Така акцизна накладна складається зберігачем.
Обсяг пального в літрах, приведених до температури 15° C, є одним з обов'язкових реквізитів акцизної накладної, встановлених п. 231.1 ст. 231 Кодексу.
Відповідно до п. 232.1 ст. 232 Кодексу одиницею обліку обсягів пального в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового є літри, приведені до температури 15° C. Такі одиниці обліку для пального повинні використовуватися в первинних бухгалтерських документах, акцизних накладних / розрахунках коригування до акцизних накладних, декларації з акцизного податку.
Отже, до акцизних накладних при відпуску пального з акцизного складу повинні вноситися дані щодо обсягу пального тільки на підставі даних вимірювальної техніки, якою обладнаний акцизний склад особи, що реалізує пальне (зокрема, зберігача - при поверненні пального зі зберігання).
В зазначеній у п. 232.3 ст. 232 Кодексу формулі, за якою обчислюється обсяг пального, на яке платник може зареєструвати акцизні накладні / розрахунки коригування, враховуються, зокрема обсяги пального за отриманими платником податку акцизними накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних, що підтверджено другим примірником такої акцизної накладної, зареєстрованим в Єдиному реєстрі акцизник накладних (які збільшують обсяг, що обчислюється за формулою).
Відповідно реалізація пального, отриманого від зберігача, може здійснюватись у обсягах, які не перевищують обсяги пального (зокрема, в літрах, приведених до температури 15° C), зазначені в акцизній накладній, складеній про поверненні пального зі зберігання, отримання яких поклажодавцем підтверджене реєстрацією в Єдиному реєстрі акцизних накладних другого примірника акцизної накладної.
Коригування показників акцизної накладної здійснюється шляхом складання розрахунку коригування та реєстрації його в Єдиному реєстр акцизних накладних (п. 231.7 ст. 231 Кодексу).
Коригуються лише показники складених акцизних накладних, усі примірники яких зареєстровано в Єдиному реєстрі акцизних накладних відповідно до ст. 231 Кодексу (п. 2 розділу V Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2019 р. N 262, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 липня 2019 року за номером 753/33724).
Підпунктом 232.4.3 п. 232.4 ст. 232 Кодекс передбачено, що у разі, якщо в результаті зміни фізико-хімічних показників пального є необхідність провести збільшення обсягів пального за певним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД і при цьому одночасно зменшити обсяги пального за іншим кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, оформити заявку на поповнення обсягу залишку пального, в якій зазначаються обсяги пального, що збільшуються та що зменшуються.
При цьому якщо суми акцизного податку на таке пальне є рівними, то така заявка оформляється з нульовою сумою акцизного податку і реєструється без списання з облікової картки грошових коштів сплаченого акцизного податку.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
17.09.2019 N 277/6/99-00-04-02-05-15/ІПК
З урахуванням пункту другого постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року N 1200 "Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 682-р "Питання Державної податкової служби України" Державна податкова служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс) розглянула лист про надання індивідуальної податкової консультації стосовно практичного застосування норм податкового законодавства щодо складання акцизних накладних.
У зверненні Товариство зазначає, що укладає договори з зберігання пального з іншими суб'єктами господарюваннями (зберігачами). Зберігач забезпечує зберігання однорідних вантажів згідно вимог ДСТУ. Місця зберігання та трубопроводи до них містять технологічні залишки інших партій пального однієї марки різних виробників, можуть вміщати вантажі різних поклажодавців однієї марки, але різних виробників. Зберігач наполягає на визначенні щільності пального, та, відповідно, обсягу пального в літрах, приведених до 15° С, на підставі власних засобів обліку. Зазначене призводить до невідповідності обсягів пального, переданих зберігачу, та отриманих від зберігача.
Питання 1. Чи може зберігач не застосовувати інформацію щодо щільності пального, наведену у сертифікаті (паспорті) якості товару виробника, а використовувати з цією метою показники щільності згідно вимірів власних засобів обліку, виміри сюрвейєрів та іншу інформацію?
Питання 2. Як обліковувати в системі електронного адміністрування реалізації пального похибку методів вимірювання, яка виникає в даному випадку та призводить до невідповідності отриманих обсягів пального згідно акцизних накладних та переданих покупцям при одному й тому ж обсязі пального?
Питання 3. Яким чином поклажодавець має визначати обсяги пального у літрах для заповнення акцизних накладних при подальшій реалізації пального: по щільності, зазначеній у сертифікаті чи визначеній зберігачем?