Щодо визнання операцій контрольованими

Державна податкова служба України Податкова консультація від 16.09.2019 №269/6/99-00-05-05-01-15/ІПК
Последняя редакция от 16.09.2019. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Державна податкова служба України

Тип Податкова консультація

Дата 16.09.2019

Номер 269/6/99-00-05-05-01-15/ІПК

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
16.09.2019 N 269/6/99-00-05-05-01-15/ІПК
Державна податкова служба України розглянула звернення Товариства стосовно отримання індивідуальної податкової консультації щодо визнання операцій контрольованими та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Як вбачається із запиту, в січні 2018 року Товариство придбало нерухоме майно у нерезидента, зареєстрованого у Республіці Кіпр. Проте оплату здійснено на рахунок постійного представництва в Україні такого нерезидента.
Засади визначення операцій контрольованими встановлено у пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу. Згідно з пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу контрольованими операціями є господарські операції платника податків, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, а саме: зокрема, господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, зареєстрованими у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 цього підпункту, або які є резидентами цих держав.
Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року N 1045 затверджено перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу.
До вказаного Переліку включено Республіку Кіпр.
Підпунктом 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу визначено, що господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 (крім операцій, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні) і 39.2.1.5 цього підпункту, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:
річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.
При цьому згідно з пп. 39.2.1.9. пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу обсяг господарських операцій платника податків для цілей підпункту 39.2.1.7 цього підпункту обраховується за цінами, що відповідають принципу "витягнутої руки".
Відповідно до пп. 39.2.1.4 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу господарською операцією для цілей трансфертного ціноутворення є всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків.
Пунктом 18 розділу IV Порядку складання Звіту про контрольовані операції, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 18.01.2016 р. N 8 із змінами і доповненнями, визначено, що у графах 14, 15 розділу "Відомості про контрольовані операції" зазначається однакова дата - дата переходу прав власності на товари або дата складання акту або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.
Таким чином операції, здійснені між Товариством і нерезидентом, визнаються контрольованими у разі одночасного дотримання Товариством вимог, передбачених підпунктами 39.2.1.1, 39.2.1.7, 39.2.1.9, пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
16.09.2019 N 269/6/99-00-05-05-01-15/ІПК
Державна податкова служба України розглянула звернення Товариства стосовно отримання індивідуальної податкової консультації щодо визнання операцій контрольованими та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Як вбачається із запиту, в січні 2018 року Товариство придбало нерухоме майно у нерезидента, зареєстрованого у Республіці Кіпр. Проте оплату здійснено на рахунок постійного представництва в Україні такого нерезидента.
Засади визначення операцій контрольованими встановлено у пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу. Згідно з пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу контрольованими операціями є господарські операції платника податків, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, а саме: зокрема, господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, зареєстрованими у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 цього підпункту, або які є резидентами цих держав.
Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року N 1045 затверджено перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу.
До вказаного Переліку включено Республіку Кіпр.
Підпунктом 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу визначено, що господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 (крім операцій, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні) і 39.2.1.5 цього підпункту, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:
річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;