Про особливості приймання дарунків, одержаних як подарунки державі, в органах Державної податкової служби

Державна податкова служба України Наказ від 28.12.2019 №234
Последняя редакция от 28.12.2019. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Державна податкова служба України

Тип Наказ

Дата 28.12.2019

Номер 234

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.12.2019 № 234
Про особливості приймання дарунків, одержаних як подарунки державі, в органах Державної податкової служби
Відповідно до статей 23, 54 Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII "Про запобігання корупції" (далі - Закон), постанов Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1195 "Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям" (зі змінами), від 04 вересня 2013 року № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції" (зі змінами), Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 227 (зі змінами), Положення про Комісію для оцінки вартості та вирішення питання можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, отриманого уповноваженою особою як подарунок установі, затвердженого наказом ДПС від 26.06.2019 № 9 (далі - Положення № 9), з метою належної організації порядку приймання дарунків, одержаних як подарунки державі (далі - дарунки) в органах Державної податкової служби,
НАКАЗУЮ:
1. Уповноваженими особами на прийняття дарунків (далі - уповноважені особи) визначити:
1.1. у ДПС - Голову ДПС, першого заступника Голови ДПС, заступників Голови ДПС під час проведення заходів міжнародного характеру, державного чи місцевого рівня, у тому числі з нагоди відзначення державних свят, святкування визначних подій державного значення, професійних свят тощо, а також інших працівників ДПС, які представляють органи Державної податкової служби під час проведення заходів міжнародного характеру;
1.2. у головних управліннях ДПС в областях, м. Києві, Офісі великих платників податків ДПС, Інформаційно-довідковому департаменті ДПС (далі - територіальні органи ДПС) - керівників територіальних органів ДПС, а за їх дорученням - перших заступників та заступників керівників територіальних органів ДПС під час проведення заходів міжнародного характеру, державного чи місцевого рівня, у тому числі з нагоди відзначення державних свят, святкування визначних подій державного значення, професійних свят тощо, а також інших працівників територіальних органів ДПС, які представляють органи Державної податкової служби під час проведення заходів міжнародного характеру.
2. Уповноваженим особам забезпечити:
2.1. прийняття майна (речей) як подарунків державі від представників інших державних органів, державних органів іншої держави, неурядових міждержавних, міжнародних організацій виключно під час проведення офіційних заходів (ділових зустрічей, прийомів, урочистих заходів) міжнародного характеру, державного чи місцевого рівня, у тому числі з нагоди відзначення державних свят, святкування визначних подій державного значення, професійних свят тощо, за участі посадових осіб таких органів (організацій);
2.2. врахування загальноприйнятих міжнародних норм, правил і національних традицій України, а також обмежень і заборон, встановлених статтями 23, 54 Закону, статтею 3 Закону України "Про джерела фінансування органів державної влади" , іншими законодавчими актами;
2.3. недопущення прийняття як дарунків речей (майна), які вилучені з цивільного обороту або обмежені в обороті;
2.4. передачу матеріально-відповідальним особам ДПС отриманих дарунків із складанням актів приймання-передачі за формою, наведеною у додатку до Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1195 (далі - Порядок № 1195).
Термін - місяць з дня отримання дарунка під час проведення заходів державного чи місцевого рівня або після повернення із закордонного відрядження, пов'язаного з проведенням заходів міжнародного характеру.
3. Департаменту матеріально-технічного забезпечення (Гринчук Тарас) забезпечити:
3.1. надання до Департаменту фінансово-бухгалтерського забезпечення кандидатур працівників (не більше 2), посадові інструкції яких передбачають збереження матеріальних цінностей, для включення їх до Переліку осіб, на яких покладено повну матеріальну відповідальність за одержання, зберігання та ефективне використання майна, інших матеріальних цінностей, коштів та грошових документів, затвердженого наказом ДПС від 26.07.2019 № 21 (зі змінами) (далі - Перелік), які здійснюватимуть отримання від уповноважених осіб дарунків.
Термін - місяць;
3.2. вжиття заходів щодо формування та подання в установленому порядку на затвердження Голові ДПС персонального складу Комісії для оцінки вартості та вирішення питання можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, отриманого уповноваженою особою як подарунок ДПС (далі - Комісія).
Термін - місяць;
3.3. контроль за отриманням матеріально відповідальними особами від уповноважених осіб дарунків відповідно до вимог Порядку № 1195;
3.4. передачу до Департаменту фінансово-бухгалтерського забезпечення не пізніше наступного робочого дня примірників актів приймання-передачі дарунків за формою, наведеною у додатку до Порядку № 1195, та надсилання копії наказу ДПС щодо затвердження рішення Комісії;
3.5. підготовку та подання на підпис в установленому порядку Голові ДПС проєкту наказу відповідно до вимог пункту 3.8 Положення № 9.
Термін - три дні з дня видання протоколу засідання Комісії.
4. Департаменту правового забезпечення (Павлович Дмитро), Департаменту фінансово-бухгалтерського забезпечення (Боднарчук Ірина), Управлінню з питань запобігання та виявлення корупції (Третяк Віталій) надати Департаменту матеріально-технічного забезпечення пропозиції щодо кандидатур працівників для включення до складу Комісії.
Термін - місяць.
5. Департаменту фінансово-бухгалтерського забезпечення (Боднарчук Ірина) забезпечити:
5.1. внесення відповідних змін до Переліку та укладення договорів про повну матеріальну відповідальність з особами, які будуть включені до нього.
Термін - місяць з дня отримання інформації відповідно до підпункту 3.1 цього наказу;
5.2. компенсацію уповноваженим особам витрат, пов'язаних з доставкою дарунка або сплатою митних зборів, відповідно до Порядку № 1195 у триденний термін після передачі дарунка матеріально-відповідальній особі;
5.3. відображення у бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з передачею дарунків, відповідно до вимог законодавства.
6. Керівникам територіальних органів ДПС видати власні накази про особливості приймання дарунків з урахуванням вимог цього наказу.
Термін - місяць.
7. Департаменту забезпечення роботи Служби (Марчук Олег) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному вебпорталі ДПС.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
ГоловаС. Верланов
( Текст взято з сайту ДПС України https://tax.gov.ua )
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.12.2019 № 234
Про особливості приймання дарунків, одержаних як подарунки державі, в органах Державної податкової служби
Відповідно до статей 23, 54 Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII "Про запобігання корупції" (далі - Закон), постанов Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1195 "Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям" (зі змінами), від 04 вересня 2013 року № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції" (зі змінами), Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 227 (зі змінами), Положення про Комісію для оцінки вартості та вирішення питання можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, отриманого уповноваженою особою як подарунок установі, затвердженого наказом ДПС від 26.06.2019 № 9 (далі - Положення № 9), з метою належної організації порядку приймання дарунків, одержаних як подарунки державі (далі - дарунки) в органах Державної податкової служби,
НАКАЗУЮ:
1. Уповноваженими особами на прийняття дарунків (далі - уповноважені особи) визначити:
1.1. у ДПС - Голову ДПС, першого заступника Голови ДПС, заступників Голови ДПС під час проведення заходів міжнародного характеру, державного чи місцевого рівня, у тому числі з нагоди відзначення державних свят, святкування визначних подій державного значення, професійних свят тощо, а також інших працівників ДПС, які представляють органи Державної податкової служби під час проведення заходів міжнародного характеру;