Щодо порядку складання податкових накладних за щоденними підсумками операцій та щодо відповідальності за порушення порядку заповнення податкових накладних

Державна податкова служба України Податкова консультація від 21.01.2020 №217/6/99-00-07-03-02-06/ІПК
Последняя редакция от 21.01.2020. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Державна податкова служба України

Тип Податкова консультація

Дата 21.01.2020

Номер 217/6/99-00-07-03-02-06/ІПК

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
21.01.2020 N 217/6/99-00-07-03-02-06/ІПК
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо порядку складання податкових накладних за щоденними підсумками операцій та щодо відповідальності за порушення порядку заповнення податкових накладних та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.
Відповідно до пункту 201.1 статті 201 ПКУ на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у встановлений ПКУ термін.
У податковій накладній зазначаються в окремих рядках обов'язкові реквізити, зокрема, код товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг - код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг.
Згідно з пунктом 201.4 статті 201 ПКУ платники податку в разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер:
покупцям - платникам податку - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведені податкові накладні на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усього обсягу постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця;
покупцям - особам, не зареєстрованим платниками податку, - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання зведену податкову накладну з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, з якими постачання мають такий характер протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця.
У разі якщо станом на дату складення зазначених податкових накладних сума коштів, що надійшла на поточний рахунок продавця як оплата (передоплата) за товари/послуги, перевищує вартість поставлених товарів/послуг протягом місяця, таке перевищення вважається попередньою оплатою (авансом), на суму якої складається податкова накладна у загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця.
Для цілей пункту 201.4 статті 201 ПКУ ритмічним характером постачання вважається постачання товарів/послуг одному покупцю два та більше разів на місяць.
Податкова накладна може бути складена за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції) у разі:
здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), розрахунки за які проводяться через касу/реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок постачальника);
виписки транспортних квитків, готельних рахунків або рахунків, які виставляються платнику податку за послуги зв'язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер постачальника (продавця), крім тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами;
надання платнику податку касових чеків, що містять суму поставлених товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального та податкового номерів постачальника).
Форма та Порядок заповнення податкової накладної затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. N 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 р. за N 137/28267 (далі - Порядок N 1307).
Згідно з пунктами 8 та 12 Порядку N 1307 у верхній лівій частині податкової накладної, яка складається за щоденними підсумками операцій, робиться відповідна помітка "X". та зазначається тип причини "11", у рядку "Особа (платник податку) - покупець" зазначається "Неплатник", а у рядку "Індивідуальний податковий номер покупця" відображається умовний Індивідуальний податковий номер "100000000000", рядок "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" не заповнюється.
Порядок заповнення табличної частини податкової накладної визначено пунктом 16 Порядку N 1307, згідно з яким до розділу Б податкової накладної вносяться дані у розрізі опису (номенклатури) постачання товарів/послуг, зокрема, до графи 3.1 - код товару згідно з УКТ ЗЕД. Графа 3.1 заповнюється на всіх етапах постачання товарів/послуг.
Платники податку, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з ДКПП не повністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду. При цьому код згідно з УКТ ЗЕД зазначається на рівні позиції, підпозицїї, категорії, підкатегорії відповідно до Закону України "Про Митний тариф України".
У разі постачання товару, ввезеного на митну територію України, у графі 3.2 податкової накладної проставляється позначка "X". Графа 3.2 заповнюється на всіх етапах постачання товару.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 року N 199 "Про затвердження вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування" фіскальний звітний чек (Z-звіт) містить підсумки розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги) за кожним запрограмованим кодом товару (послуги) із зазначенням його найменування, реалізованої кількості.
У податковій накладній, яка складається за щоденними підсумками операцій до 01.01.2020 р., платник податку згруповує в графі "Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця" товари/послуги за групами, що відповідають певному коду товару згідно з УКТ ЗЕД / коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, при цьому графи 4, 5, 6 та 7 податкової накладної можуть не заповнюватися.
"У разі складання податкової накладної за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції) у рядку "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причин" такої податкової накладної робиться позначка "X" та зазначається тип причини 11. При цьому у рядку "Отримувач (покупець)" зазначається "Неплатник", а у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляється умовний ІПН "100000000000", рядок "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" не заповнюється. Інші дані та показники такої податкової накладної заповнюються за правилами, визначеними цим Порядком".
Такі зміни набрали чинності 01.01.2020 р.
Таким чином, з урахуванням вищезазначених змін, у податкових накладних за щоденними підсумками операцій, що складаються починаючи з 01.01.2020 р., показники табличної частини розділу Б повинні заповнюватися у розрізі номенклатури постачання товарів/послуг, а саме:
1) у графі 2 має бути зазначений опис (номенклатура) товарів/послуг продавця;
2) у графах 3.1, 3.3 - код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг;
3) у графах 4 та 5 - одиниця виміру товарів/послуг;
4) у графі 6 - кількість (об'єм, обсяг) постачання товарів/послуг;
5) у графі 7 - ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ;
6) у графі 8 - код ставки;
7) у графі 10 - обсяг постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ;
8) у графі 11 - сума податку на додану вартість.
Таким чином, податкова накладна за щоденними підсумками операцій може бути складена, зокрема, у разі здійснення постачання (відвантаження) товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), розрахунки за які проводяться через касу/реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок постачальника). На суму отриманої попередньої оплати така податкова накладна не складається. Крім того, у разі складання податкових накладних за щоденними підсумками операцій пунктом 201.4 статті 201 ПКУ не передбачено можливість складання не пізніше останнього дня місяця податкової накладної у загальному порядку на суму перевищення попередньої оплати над вартістю поставлених товарів/послуг протягом місяця (як це передбачено зазначеним пунктом для зведених податкових накладних).
У податкових накладних, що складаються за щоденними підсумками операцій до 01.01.2020 р., в графі "Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця" згруповуються товари/послуги за групами, що відповідають певному коду товару згідно з УКТ ЗЕД / коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, при цьому графи 4, 5, 6 та 7 податкової накладної можуть не заповнюватися.
У податкових накладних за щоденними підсумками операцій, що будуть складатися починаючи з 01.01.2020 р., показники табличної частини розділу Б повинні заповнюватися за загальними правилами, встановленими Порядком N 1307.
Щодо відповідальності платника податку за допущення помилок при заповненні обов'язкових реквізитів податкової накладної (у тому числі коду товару згідно з УКТ ЗЕД), повідомляємо, що відповідно до пункту 120-1.3 статті 120-1 ПКУ допущення продавцем товарів/послуг помилок під час зазначення обов'язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 ПКУ, виявлених контролюючим органом за результатами перевірки, проведеної за заявою покупця, тягне за собою накладення на платника податку - продавця штрафу в розмірі 170 гривень та зобов'язання виправити такі помилки.
Невиконання податкового повідомлення-рішення контролюючого органу з попередженням про необхідність виправлення платником податків - продавцем зазначених в абзаці першому пункту 120-1.3 статті 120-1 ПКУ помилок протягом 10 календарних днів, наступних за днем його отримання, тягне за собою накладення на такого платника податку штрафу в розмірах від 10 до 100 відсотків суми ПДВ, зазначеної в такій податковій накладній (залежно від кількості календарних днів невиправлення помилки).
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
21.01.2020 N 217/6/99-00-07-03-02-06/ІПК
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо порядку складання податкових накладних за щоденними підсумками операцій та щодо відповідальності за порушення порядку заповнення податкових накладних та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.
Відповідно до пункту 201.1 статті 201 ПКУ на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у встановлений ПКУ термін.
У податковій накладній зазначаються в окремих рядках обов'язкові реквізити, зокрема, код товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг - код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг.
Згідно з пунктом 201.4 статті 201 ПКУ платники податку в разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер:
покупцям - платникам податку - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведені податкові накладні на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усього обсягу постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця;
покупцям - особам, не зареєстрованим платниками податку, - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання зведену податкову накладну з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, з якими постачання мають такий характер протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця.
У разі якщо станом на дату складення зазначених податкових накладних сума коштів, що надійшла на поточний рахунок продавця як оплата (передоплата) за товари/послуги, перевищує вартість поставлених товарів/послуг протягом місяця, таке перевищення вважається попередньою оплатою (авансом), на суму якої складається податкова накладна у загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця.