Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Національний банк України Постанова від 29.12.2020 №170
Реквизиты

Издатель: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 29.12.2020

Номер 170

Статус Не действует

Документ подготовлен в системе iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ
УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
29.12.2020 № 170
Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України "Про Національний банк України", статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статей 6, 7, 16 Закону України "Про державну статистику" щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації, з метою забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (зі змінами), що додаються.
2. Банки розпочинають подання файла 6NX "Дані щодо розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR)" з декадною періодичністю подання зі звітної дати 01 квітня 2021 року.
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 30 липня 2020 року № 113"Про подання звітності з питань фінансового моніторингу до Національного банку України".
4. Постанова набирає чинності з 01 березня 2021 року.
ГоловаК. Шевченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку
України
29.12.2020 № 170
ЗМІНИ
до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України
1. Пункт 4розділу I доповнити двома новими підпунктами такого змісту:
"6) юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (інкасаторських компаній);
7) небанківських установ - суб'єктів первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національний банк здійснює державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.".
2. У розділі II:
1) підпункт 1пункту 14 викласти в такій редакції:
"1) перший символ - A або B;";
2) абзац третійпункту 15 викласти в такій редакції:
"Параметри та їх значення розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі "Статистика/Організація статистичної звітності/Довідники для складання звітності".".
3. У розділі V:
1) пункт 33доповнити новим абзацом такого змісту:
"Вимоги до формування реквізитів повідомлень щодо усіх типів JSON об'єктів розміщено на Сторінці Реєстру показників.";
2) в абзаці другомупункту 34 слова "вебпорталі Національного банку" замінити словами "Сторінці Реєстру показників".
4. Пункт 42розділу VI викласти в такій редакції:
"42. Унесення змін до даних статистичної звітності з відповідною заміною файлів на підставі отриманого дозволу Національного банку здійснюється у строк, установлений у колонці 6 додатка 6 до цих Правил".
5. У таблиці додатка 2:
1) у колонці 3:
рядка 39 доповнити словами "до операційної каси банку/каси інкасаторської компанії";
рядка 40 доповнити словами "з операційної каси банку/каси інкасаторської компанії";
рядків 41, 42 після слова "каси" доповнити словами "банку/каси інкасаторської компанії";
рядка 43 доповнити словами "до операційної каси банку/каси інкасаторської компанії";
рядка 44 доповнити словами "з операційної каси банку/каси інкасаторської компанії";
рядків 45, 46 після слова "каси" доповнити словами "банку/каси інкасаторської компанії";
2) таблицю після рядка 49 доповнити новим рядком 50 такого змісту:
"
1234567
50A13008Загальна сума готівки, оброблена
банком/інкасаторською компанією на автоматизованих системах
T070D010Немає13X
".
У зв'язку з цим рядки 50 - 945 уважати відповідно рядками 51 - 946;
3) у колонці 5 рядка 51 літери та цифри "Z230_1", "Z230_2" замінити відповідно літерами та цифрами "D060_1", "D060_2";
4) рядок 52 викласти в такій редакції:
"
1234567
52A1C002Банк-спонсор або банк, з яким укладено агентську
угоду
M001D060_1, Z272, F006, D060_2Q007_1, Q007_2, K025, Q0011CX
";
5) у колонці 5 рядків 53 - 55 літери та цифри "Z230_1", "Z230_2" замінити відповідно літерами та цифрами "D060_1", "D060_2";
6) рядки 70, 71 виключити.
У зв'язку з цим рядки 72 - 946 уважати відповідно рядками 70 - 944;
7) рядки 73 - 75 виключити.
У зв'язку з цим рядки 76 - 944 уважати відповідно рядками 73 - 941;
8) рядок 75 виключити.
У зв'язку з цим рядки 76 - 941 уважати відповідно рядками 75 - 940;
9) рядки 98 - 100 замінити двадцятьма чотирма новими рядками 98 - 121 такого змісту:
"
1234567
98A2F036Кількість клієнтів банку, щодо яких банком
установлено факт їх належності до національних публічних діячів
T070_1, T070_2, T100D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030Немає2FX
99A2F037Кількість клієнтів банку, щодо яких банком
установлено факт їх належності до іноземних публічних діячів
T070_1, T070_2, T100D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030Немає2FX
100A2F038Кількість клієнтів банку, щодо яких банком
установлено факт їх належності до діячів, які виконують публічні
функції в міжнародних організаціях
T070_1, T070_2, T100D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030Немає2FX
101A2F039Кількість клієнтів банку, щодо яких банком
установлено факт їх належності до членів сімей національних
публічних діячів
T070_1, T070_2, T100D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030Немає2FX
102A2F040Кількість клієнтів банку, щодо яких банком
установлено факт їх належності до членів сімей іноземних публічних
діячів
T070_1, T070_2, T100D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030Немає2FX
103A2F041Кількість клієнтів банку, щодо яких банком
установлено факт їх належності до членів сімей діячів, які
виконують публічні функції в міжнародних організаціях
T070_1, T070_2, T100D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030Немає2FX
104A2F042Кількість клієнтів банку, щодо яких банком
установлено факт їх належності до осіб, пов'язаних з національними
публічними діячами
T070_1, T070_2, T100D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030Немає2FX
105A2F043Кількість клієнтів банку, щодо яких банком
установлено факт їх належності до осіб, пов'язаних з іноземними
публічними діячами
T070_1, T070_2, T100D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030Немає2FX
106A2F044Кількість клієнтів банку, щодо яких банком
установлено факт їх належності до осіб, пов'язаних з діячами, які
виконують публічні функції в міжнародних організаціях
T070_1, T070_2, T100D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030Немає2FX
107A2F045Кількість клієнтів банку, щодо яких банком
установлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними
власниками яких є національні публічні діячі
T070_1, T070_2, T100D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030Немає2FX
108A2F046Кількість клієнтів банку, щодо яких банком
установлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними
власниками яких є іноземні публічні діячі
T070_1, T070_2, T100D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030Немає2FX
109A2F047Кількість клієнтів банку, щодо яких банком
установлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними
власниками яких є діячі, які виконують публічні функції в
міжнародних організаціях
T070_1, T070_2, T100D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030Немає2FX
110A2F048Кількість клієнтів банку, щодо яких банком
установлено факт їх належності до національних публічних діячів, із
низьким ризиком
T070_1, T070_2, T100D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030Немає2FX
111A2F049Кількість клієнтів банку, щодо яких банком
установлено факт їх належності до національних публічних діячів, із
середнім ризиком
T070_1, T070_2, T100D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030Немає2FX
112A2F050Кількість клієнтів банку, щодо яких банком
установлено факт їх належності до національних публічних діячів, із
високим ризиком
T070_1, T070_2, T100D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030Немає2FX
113A2F051Кількість клієнтів банку, щодо яких банком
установлено факт їх належності до національних публічних діячів, із
неприйнятно високим рівнем ризику
T070_1, T070_2, T100D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030Немає2FX
114A2F052Кількість клієнтів банку, щодо яких банком
установлено факт їх належності до національних публічних діячів,
яким установлено інші рівні ризику
T070_1, T070_2, T100D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030Немає2FX
115A2F053Кількість клієнтів банку, щодо яких банком
установлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними
власниками яких є члени сімей національних публічних діячів та
особи, пов'язані з національними публічними діячами
T070_1, T070_2, T100D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030Немає2FX
116A2F054Кількість клієнтів банку, щодо яких банком
установлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними
власниками яких є члени сімей іноземних публічних діячів та особи,
пов'язані з іноземними публічними діячами
T070_1, T070_2, T100D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030Немає2FX
117A2F055Кількість клієнтів банку, щодо яких банком
установлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними
власниками яких є члени сімей діячів, які виконують публічні
функції в міжнародних організаціях, та особи, пов'язані з діячами,
які виконують публічні функції в міжнародних організаціях
T070_1, T070_2, T100D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030Немає2FX
118A2F056Кількість клієнтів із високим ризикомT070_1, T070_2, T100D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030Немає2FX
119A2F057Загальна кількість фінансових операцій, інформація
про які надіслана до спеціально уповноваженого органу за ознаками
порогових фінансових операцій
T070_1, T070_2, T100D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030Немає2FX
120A2F058Загальна кількість фінансових операцій, інформація
про які надіслана до спеціально уповноваженого органу за ознаками
підозрілих фінансових операцій
T070_1, T070_2, T100D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030Немає2FX
121A2F059Загальна кількість фінансових операцій, інформація
про які надіслана до спеціально уповноваженого органу одночасно за
ознаками порогових та підозрілих фінансових операцій
T070_1, T070_2, T100D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030Немає2FX
".
У зв'язку з цим рядки 101 - 940 уважати відповідно рядками 122 - 961;
10) рядки 123 - 151 замінити чотирма новими рядками 123 - 126 такого змісту:
"
1234567
123A2J030Дані про взаємодію небанківських установ зі
спеціально уповноваженим органом
T070, T080D050, F124Немає2JX
124A2J031Обсяг (сума) операцій клієнтів, які належать до
політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов'язаних з
політично значущими особами
T070, T080D050, F124Немає2JX
125A2J032Обсяг (сума) операцій клієнтів, ризик ділових
відносин з якими (ризик фінансової операції без встановлення
ділових відносин яких) є високим
T070, T080D050, F124Немає2JX
126A2J033Обсяг (сума) операцій клієнтів, кінцеві бенефіціарні
власники яких належать до політично значущих осіб, членів їх сімей,
осіб, пов'язаних з політично значущими особами
T070, T080D050, F124Немає2JX
".
У зв'язку з цим рядки 152 - 961 уважати відповідно рядками 127 - 936;
11) рядок 128 викласти в такій редакції:
"
1234567
128A2L001Обсяг (сума) інкасованої готівки, прийнятої за
допомогою платіжних пристроїв/пунктів надання фінансових послуг
T070F106, F108K020_1, K021_1, K020_2, K020_3, K020_4, K021_4,
Q006
2LX
".
12) у колонці 6 рядка 129:
літеру та цифри "K021" замінити літерою та цифрами "K021_1";
колонку після літери та цифр "K020_3," доповнити літерами та цифрами "K020_4, K021_4,";
13) у колонці 3:
рядка 132 слова "суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності" виключити;
рядка 133 слова "суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності" замінити словами ", у тому числі за операціями резидентів, які не є клієнтами банку";
14) таблицю після рядка 352 доповнити п'ятьма новими рядками 353 - 357 такого змісту:
"
1234567
353A3B215Гудвіл боржника банку при консолідаціїT100F060, F061K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q0263BX
354A3B216Неконтрольована частка боржника банкуT100F060, F061K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q0263BX
355A3B217Готівка боржника банкуT100F060, F061K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q0263BX
356A3B218Рахунки в банках боржника банкуT100F060, F061K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q0263BX
357A3B219Внески до незареєстрованого статутного капіталу
боржника банку
T100F060, F061K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q0263BX
".
У зв'язку з цим рядки 353 - 936 уважати відповідно рядками 358 - 941;
15) рядок 373 викласти в такій редакції:
"
1234567
373A3V001Імовірність дефолту/інтегральний показник боржника
банку
T100_1, T100_2F003, F059, F063, F073, F074, F075, F076, F082,
F110, F111, F112, F113, F114, F115, F116, F118, FMC, K031, K040,
K061, K074, K110_1, K115_1, K115_2, K190, S080_1, S080_2, S080_3,
S080 4, S190
K020, K021, Q001, Q007_4, Q007_5, Q007_6, Q026,
Q036
3VX
";
16) колонку 5 рядків 374, 375 доповнити літерою та цифрами ", R030";
17) рядок 397 викласти в такій редакції:
"
1234567
397A4E001Дані операторів послуг платіжної інфраструктури про
оброблені інформаційні повідомлення щодо переказу коштів та/або
електронних грошей
T071, T080F125, D060, D160, R030K020, K0214EX
";
18) таблицю після рядка 397 доповнити новим рядком 398 такого змісту:
"
1234567
398A4E002Інформація про учасників платіжних систем та/або про
емітентів/агентів електронних грошей, які за звітний період не
ініціювали оброблення інформаційних повідомлень
T071, T080F125, D060 D160, R030K020, K0214EX
".
У зв'язку з цим рядки 398 - 941 уважати відповідно рядками 399 - 942;
19) у колонці 5 рядків 399 - 405:
літеру та цифри "K040" замінити літерами та цифрами "K040_1, K040_2";
колонку доповнити літерами та цифрами ", F122_1, F122_2, F123";
20) у колонці 3:
рядків 473 - 475 після слова "репо" доповнити словами "з Національним банком";
рядка 514 після слова "інших" доповнити словами "міжнародних фінансових";
рядків 524, 525 після слова "репо" доповнити словами "з банками та суб'єктами господарювання";
рядка 535 слова "та інших фінансових організацій" виключити;
рядка 539 слова "та коштами, отриманими за операціями репо" виключити;
рядка 540 доповнити словами ", наданими банкам та небанківським фінансовим установам";
21) таблицю після рядка 540 доповнити дев'ятьма новими рядками 541 - 549 такого змісту:
"
1234567
541A6E193Сума фактичних контрактних надходжень, що
очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з
банками та суб'єктами господарювання без переходу права
власності/розпорядження та нарахованими доходами за ними
T100R030Немає6EX
542A6E194Сума фактичних контрактних надходжень, що
очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з
банками та суб'єктами господарювання з переходом права
власності/розпорядження, забезпеченими активами, які не є
високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за
ними
T100R030Немає6EX
543A6E195Сума фактичних контрактних надходжень, що
очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з
банками та суб'єктами господарювання з переходом права
власності/розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними
активами, та нарахованими доходами за ними
T100R030Немає6EX
544A6E196Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30
днів за нарахованими витратами за коштами, що отримані за
операціями репо з банками та суб'єктами господарювання та
забезпечені високоякісними ліквідними активами
T100R030Немає6EX
545A6E197Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30
днів за нарахованими витратами за коштами, що отримані за
операціями репо з банками та суб'єктами господарювання та
забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними
активами
T100R030Немає6EX
546A6E198Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30
днів за кредитами від міжнародних нефінансових організацій
T100R030Немає6EX
547A6E199Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30
днів за нарахованими витратами за кредитами від інших міжнародних
фінансових організацій
T100R030Немає6EX
548A6E200Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30
днів за нарахованими витратами за кредитами від міжнародних
нефінансових організацій
T100R030Немає6EX
549A6E201Сума фактичних контрактних надходжень грошових
коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами
овердрафт, наданими суб'єктам господарювання та фізичним особам
T100R030Немає6EX
".
У зв'язку з цим рядки 541 - 942 уважати відповідно рядками 550 - 951;
22) у колонці 3:
рядка 583 слова, літеру та цифру "/державних органів країн G-7" виключити;
рядка 601 після слова "інших" доповнити словами "міжнародних фінансових";
рядка 606 слова "та міжнародним фінансовим організаціям" виключити;
рядка 614 після слова "репо" доповнити словами "з банками та суб'єктами господарювання";
рядків 641 - 643 після слова "репо" доповнити словами "з Національним банком";
рядка 648 доповнити словами ", наданими банкам та небанківським фінансовим установам";
23) таблицю після рядка 664 доповнити десятьма новими рядками 665 - 674 такого змісту:
"
1234567
665A6K097Сума за борговими цінними паперами державних органів
країн G-7 з рейтингами провідних світових рейтингових агентств не
нижче "AA-"/"Aa3"
T100R030Немає6KX
666A6K098Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30
днів за кредитами від міжнародних нефінансових організацій
T100R030Немає6KX
667A6K099Сума за безвідкличними зобов'язаннями з
кредитування, що надані міжнародним фінансовим організаціям
T100R030Немає6KX
668A6K100Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30
днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт, наданими
суб'єктам господарювання та фізичним особам
T100R030Немає6KX
669A6K101Нараховані витрати за коштами, що отримані за
операціями репо з банками та суб'єктами господарювання та
забезпечені високоякісними ліквідними активами
T100R030Немає6KX
670A6K102Нараховані витрати за коштами, що отримані за
операціями репо з банками та суб'єктами господарювання та
забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними
активами
T100R030Немає6KX
671A6K103Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30
днів за операціями зворотного репо з банками та суб'єктами
господарювання без переходу права власності/розпорядження та
нарахованими доходами за ними
T100R030Немає6KX
672A6K104Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30
днів за операціями зворотного репо з банками та суб'єктами
господарювання з переходом права власності/розпорядження,
забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними
активами, та нарахованими доходами за ними
T100R030Немає6KX
673A6K105Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30
днів за операціями зворотного репо з банками та суб'єктами
господарювання з переходом права власності/розпорядження,
забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими
доходами за ними
T100R030Немає6KX
674A6K106Сума за облігаціями внутрішньої державної позики в
іноземній валюті з достроковим погашенням (зі строком погашення
більше 30 днів)
T100R030Немає6KX
".
У зв'язку з цим рядки 665 - 951 уважати відповідно рядками 675 - 961;
24) таблицю після рядка 676 доповнити тридцятьма дев'ятьма новими рядками 677 - 715 такого змісту:
"
1234567
677A6N001Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR)
за всіма валютами (NSFRвв)
T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
678A6N002Коефіцієнт чистого стабільного фінансування
(NSFRнв)
T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
679A6N003Коефіцієнт чистого стабільного фінансування
(NSFRів)
T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
680A6N004Фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта
чистого стабільного фінансування (NSFR) за всіма валютами
(NSFRвв)
T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
681A6N005Кредити, отримані від міжнародних нефінансових
організацій
T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
682A6N006Кредити, отримані від міжнародних банків
розвитку
T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
683A6N007Кредити, отримані від інших міжнародних фінансових
організацій
T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
684A6N008Сума амортизації за капітальними інструментами із
залишковим строком погашення від 1 до 4 років, яка не включається
до розрахунку регулятивного капіталу банку (H1)
T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
685A6N009Сума капітальних інструментів із залишковим строком
погашення до 1 року (кошти, залучені від фізичних осіб)
T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
686A6N010Сума капітальних інструментів із залишковим строком
погашення до 1 року (кошти, залучені від суб'єктів господарювання
та бюджетних установ)
T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
687A6N011Сума капітальних інструментів із залишковим строком
погашення до 1 року (кошти, залучені від міжнародних банків
розвитку)
T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
688A6N012Сума капітальних інструментів із залишковим строком
погашення до 1 року (кошти, залучені від міжнародних нефінансових
організацій)
T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
689A6N013Сума капітальних інструментів із залишковим строком
погашення до 1 року (кошти, залучені від інших міжнародних
фінансових організацій)
T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
690A6N014Сума капітальних інструментів із залишковим строком
погашення до 1 року (кошти, залучені від банків та небанківських
фінансових установ)
T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
691A6N015Усі інші зобов'язанняT100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
692A6N016Банківські металиT100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
693A6N017Кошти в Національному банку та депозитні сертифікати
Національного банку
T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
694A6N018Цінні папери, які є високоякісними ліквідними
активами
T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
695A6N019Транзитні та клірингові рахунки за операціями з
клієнтами банку
T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
696A6N020Операції зворотного репо з Національним банкомT100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
697A6N021Вимоги за операціями факторингуT100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
698A6N022Кредити, надані клієнтам (крім банків), зі ступенем
ризику активів 35 % та менше
T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
699A6N023Кредити, надані клієнтам (крім банків), зі ступенем
ризику активів більше ніж 35 %
T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
700A6N024Боргові цінні папери, які не є високоякісними
ліквідними активами
T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
701A6N025Акції, які пройшли процедуру лістингу на фондовій
біржі
T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
702A6N026Операції зворотного репо з банками, забезпечені
високоякісними ліквідними активами
T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
703A6N027Операції зворотного репо з банками, забезпечені
активами, які не є високоякісними ліквідними активами
T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
704A6N028Кошти в інших банкахT100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
705A6N029Усі інші активиT100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
706A6N030Операції, пов'язані з торговим фінансуваннямT100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
707A6N031Активи до отримання за спотовими контрактами за
операціями з облігаціями внутрішньої державної позики
T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
708A6N032Інші безвідкличні позабалансові зобов'язанняT100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
709A6N033Інші позабалансові зобов'язання, які не відповідають
вимогам щодо повністю працюючих
T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
710A6N034Активи, розміщені як початкова та додаткова маржа за
операціями з деривативами
T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
711A6N035Активи, які є обтяженими на період більше 1 року та
не відповідають вимогам щодо повністю працюючих
T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
712A6N036Активи, які є обтяженими на період більше 1 року та
відповідають вимогам щодо повністю працюючих
T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
713A6N037Активи, які не є обтяженими або є обтяженими на
період до 1 року та не відповідають вимогам щодо повністю
працюючих
T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
714A6N038Обсяг наявного стабільного фінансування (ASF)T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
715A6N039Обсяг необхідного стабільного фінансування (RSF)T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
".
У зв'язку з цим рядки 677 - 961 уважати відповідно рядками 716 - 1000;
25) таблицю після рядка 757 доповнити чотирма новими рядками 758 - 761 такого змісту:
"
1234567
758A7C001Відрахування в банківські резерви на покриття
операційних ризиків і втрат
T070T020, R020Немає7CX
759A7C002Чистий прибуток (збиток) за торговою книгоюT070T020, R020Немає7CX
760A7C003Чистий прибуток (збиток) за банківською книгоюT070T020, R020Немає7CX
761A7C004Мінімальний розмір операційного ризикуT070T020, R020Немає7CX
".
У зв'язку з цим рядки 758 - 1000 уважати відповідно рядками 762 - 1004;
26) рядок 774 викласти в такій редакції:
"
1234567
774A97001Сума та кількість операцій з використанням
електронних платіжних засобів
T070, T080D060, Z241, Z350, Z270, K014, Z205, Z275, Z330,
Z210, R034_1, K041, R034_2
K02097X
";
27) таблицю після рядка 774 доповнити новим рядком 775 такого змісту:
"
1234567
775A97002Сума та кількість операцій, здійснених непрямими
учасниками за договорами про надання послуг з переказу коштів
T070, T080D060, Z241, Z350, Z270, K014, Z205, Z275, Z330,
Z210, R034_1, K041, R034_2
K02097X
".
У зв'язку з цим рядки 775 - 1004 уважати відповідно рядками 776 - 1005;
28) у колонці 5 рядків 788 - 793 літеру та цифри "Z230" замінити літерою та цифрами "D060";
29) рядок 794 викласти в такій редакції:
"
1234567
794AA0007Кількість пристроїв, за якими здійснені операціїT080D060, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023НемаєA0X
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ
УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
29.12.2020 № 170
Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України
••••••••••••••••••••

Доступ к полному тексту этого документа возможно только для подписчиков электронного «Дебет-Кредит». 
Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылкой; стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 36 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

30 днiв передплати безкоштовно!