Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення обєктами нагляду (оверсайта) законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні

Національний банк України Постанова від 22.11.2019 №140
Последняя редакция от 22.11.2019. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 22.11.2019

Номер 140

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
Офіційно опубліковано 29.11.2019
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
22.11.2019 № 140
Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення об'єктами нагляду (оверсайта) законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 41 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", з метою вдосконалення нагляду (оверсайта) платіжних систем Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення об'єктами нагляду (оверсайта) законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 грудня 2013 року № 524, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2014 року за № 62/24839 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Ольга Василєва) після офіційного опублікування довести до відома платіжних організацій платіжних систем, створених резидентами, інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаЯків СМОЛІЙ
Інд. 57
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
22 листопада 2019 року № 140
Зміни
до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення об'єктами нагляду (оверсайта) законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні
1. Пункт 3 розділу І доповнити п'ятьма новими абзацами такого змісту:
"суттєві помилки - помилки, виявлені під час аналізу поданих статистичних даних (звітності), у яких:
1) сума внутрішньодержавних переказів коштів, за якими у файлі статистичної звітності об'єктами нагляду (оверсайта) надана інформація (метрики, параметри, некласифіковані реквізити показників), що не відповідає дійсності, становить один відсоток і більше від усіх внутрішньодержавних переказів коштів, виконаних системами переказу коштів, створеними резидентами та нерезидентами за звітний період, або
2) сума транскордонних переказів коштів, за якими у файлі статистичної звітності об'єктами нагляду (оверсайта) надана інформація (метрики, параметри, некласифіковані реквізити показників), що не відповідає дійсності, становить один відсоток і більше від усіх транскордонних переказів коштів, виконаних системами переказу коштів, створеними резидентами та нерезидентами за звітний період, або
3) сума операцій з використанням електронних платіжних засобів, за якими у файлі статистичної звітності об'єктами нагляду (оверсайта) надана інформація (метрики, параметри, некласифіковані реквізити показників), що не відповідає дійсності, становить один відсоток і більше від усіх операцій, виконаних системами роздрібних платежів на території України за звітний період, або
4) кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів для клієнтів банку, платіжних пристроїв чи пунктів надання фінансових послуг, що використовуються під час здійснення операцій, за якими у файлі статистичної звітності об'єктами нагляду (оверсайта) не надана інформація (метрики, параметри, некласифіковані реквізити показників), становить один відсоток і більше від загального значення відповідного показника.".
2. У розділі IV:
1) пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Об'єкт нагляду (оверсайта) зобов'язаний подати Національному банку не пізніше п'яти робочих днів від дати отримання письмової вимоги план заходів, які об'єкт нагляду (оверсайта) зобов'язується вжити для усунення порушень законодавства України та/або виконання рекомендацій з метою запобігання порушенням законодавства України в подальшій діяльності в установлені Національним банком строки.
Національний банк протягом 15 робочих днів від дати отримання плану заходів має право надати до нього зауваження, які є обов'язковими для врахування.
Об'єкт нагляду (оверсайта) не пізніше п'яти робочих днів після закінчення строку, визначеного в письмовій вимозі, зобов'язаний подати Національному банку звіт про виконання плану заходів та належним чином засвідчені копії відповідних документів, що підтверджують усунення об'єктом нагляду (оверсайта) порушень законодавства України та/або виконання рекомендацій з метою запобігання порушенням законодавства України в подальшій діяльності.
Національний банк за результатами аналізу звіту про виконання плану заходів має право запитати додаткові пояснення та/або документи щодо виконання плану заходів.";
2) розділ доповнити новим пунктом такого змісту:
"4. Національний банк у разі невиконання об'єктом нагляду (оверсайта) вимог щодо усунення зазначених у письмовій вимозі порушень законодавства України в установлені Національним банком строки або вимог, передбачених у пункті 3 розділу IV цього Положення, розглядає питання щодо застосування до об'єкта нагляду (оверсайта) заходу впливу.".
3. У розділі VI:
1) абзац п'ятий пункту 1 викласти в такій редакції:
"об'єктів нагляду (оверсайта) у разі порушення порядку та форми надання, ненадання, несвоєчасного надання даних статистичної звітності з питань діяльності платіжних систем та переказу коштів Національному банку, надання яких передбачено законодавством України, надання недостовірних (неповних) даних статистичної звітності, що містять суттєві помилки, а також неодноразове (повторне) протягом шести місяців надання даних статистичної звітності з помилками, які не є суттєвими;";
2) пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Національний банк за результатами аналізу звіту про виконання плану заходів має право запитати додаткові пояснення та/або документи щодо виконання плану заходів.".
Заступник директора Департаменту платіжних систем та
інноваційного розвитку
Ольга ВАСИЛЄВА
ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови
Національного банку України
______________
(підпис)
С. ХОЛОД
____________ 2019 року
(дата)
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 29.11.2019
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
22.11.2019 № 140
Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення об'єктами нагляду (оверсайта) законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 41 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", з метою вдосконалення нагляду (оверсайта) платіжних систем Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення об'єктами нагляду (оверсайта) законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 грудня 2013 року № 524, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2014 року за № 62/24839 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Ольга Василєва) після офіційного опублікування довести до відома платіжних організацій платіжних систем, створених резидентами, інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаЯків СМОЛІЙ
Інд. 57
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
22 листопада 2019 року № 140
Зміни
до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення об'єктами нагляду (оверсайта) законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні
1. Пункт 3 розділу І доповнити п'ятьма новими абзацами такого змісту:

30 днiв передплати безкоштовно!

Сюди! Тут -20%
на передплату
Закрыть +