Про внесення змін до тарифів на депозитарні послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, а також на послуги щодо обліку і обігу депозитних сертифікатів Національного банку України

Національний банк України Постанова від 22.09.2020 №136
Последняя редакция от 22.09.2020. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 22.09.2020

Номер 136

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
Офіційно опубліковано 23.09.2020
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
22.09.2020 № 136
Про внесення змін до тарифів на депозитарні послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, а також на послуги щодо обліку і обігу депозитних сертифікатів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 42, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення політики ціноутворення Національного банку України та необхідністю запровадити тарифи на окремі послуги (операції) Національного банку України, що надаються (здійснюються) ним для депонентів Національного банку України, зокрема за операціями з державними цінними паперами, розміщеними за межами України, Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести до Тарифів на депозитарні послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, а також на послуги щодо обліку і обігу депозитних сертифікатів Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 790/8111 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 07 березня 2019 року № 48) (зі змінами), такі зміни:
1) у розділі IV:
таблицю 4 доповнити чотирма новими рядками такого змісту:
"
12345
118Проведення облікових операцій щодо державних цінних паперів, розміщених за межами України1 розпорядження10 EUR
129Надання інформаційних повідомлень щодо державних цінних паперів, розміщених за межами України1 повідомлення1 EUR
1310Зберігання (облік) державних цінних паперів, розміщених за межами України% від середньої номінальної вартості цінних паперів за розрахунковий період1.00%
1411Обслуговування грошових розрахунків щодо державних цінних паперів, розміщених за межами України1 розпорядження15 EUR + додаткові витрати
";
пояснення до таблиці 4 викласти в такій редакції:
"Пояснення до таблиці 4
1. Тариф на послуги (операції), зазначені в рядку 4 таблиці 4, не застосовується до послуг (операцій) з обслуговування розрахунків у цінних паперах, номінованих у національній валюті, якщо такі розрахунки проведені в межах депозитарної установи. За такими послугами (операціями) застосовується тариф, зазначений у рядку 10 таблиці 4.
2. До додаткових витрат, зазначених у колонці 5 рядка 14 таблиці 4, відносяться витрати іноземного депозитарію, якщо немає прямих кореспондентських відносин між іноземним депозитарієм та банкомкореспондентом Національного банку.";
2) у розділі VI:
у пункті 1 слова та цифри "рядках 2, 9 таблиці 4 розділу IV" замінити словами та цифрами "рядках 2, 9 та 13 таблиці 4 розділу IV";
у пункті 2 після слів та цифр "таблиці 1 розділу I" доповнити словами та цифрами "та в рядках 11 - 14 таблиці 4 розділу IV".
2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаКирило ШЕВЧЕНКО
Інд. 62
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 23.09.2020
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
22.09.2020 № 136
Про внесення змін до тарифів на депозитарні послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, а також на послуги щодо обліку і обігу депозитних сертифікатів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 42, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення політики ціноутворення Національного банку України та необхідністю запровадити тарифи на окремі послуги (операції) Національного банку України, що надаються (здійснюються) ним для депонентів Національного банку України, зокрема за операціями з державними цінними паперами, розміщеними за межами України, Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести до Тарифів на депозитарні послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, а також на послуги щодо обліку і обігу депозитних сертифікатів Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 790/8111 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 07 березня 2019 року № 48) (зі змінами), такі зміни:
1) у розділі IV:
таблицю 4 доповнити чотирма новими рядками такого змісту:
"

30 днiв передплати безкоштовно!