Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Національний банк України Постанова від 28.11.2018 №131
Последняя редакция от 07.02.2019. Внесення змін (постанова від 03.01.2019 N 13 /v0013500-19/)
Реквизиты

Издатель: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 28.11.2018

Номер 131

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
28.11.2018 № 131
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 13 від 03.01.2019 )
Відповідно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України" , статей 5, 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою уніфікації видів нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку України Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв’язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21 вересня 2007 року № 338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2007 року за № 1220/14487 (зі змінами), такі зміни:
1) у главі 2:
у пункті 2.11:
в абзаці другому слово "розпорядження" замінити словами "розпорядчого акта Національного банку";
в абзаці третьому слова "Розпорядження Голови Національного банку або уповноваженої особи Національного банку, яка за розподілом функціональних обов’язків здійснює загальне керівництво Департаментом," замінити словами "Розпорядчий акт Національного банку";
в абзаці четвертому слово "розпорядженні" замінити словами "розпорядчому акті Національного банку";
у пункті 2.13 слово "(розпорядження)" замінити словами "(розпорядчого акта Національного банку)";
2) в абзацах першому та другому пункту 3.4 глави 3 слово "(розпорядження)" замінити словами "(розпорядчого акта Національного банку)";
3) у підпункті "а" пункту 4.9 глави 4 слово "(розпорядження)" замінити словами "(розпорядчого акта Національного банку)";
4) у главі 7:
в абзаці сьомому пункту 7.1 слово "розпорядження" замінити словами "розпорядчого акта Національного банку";
в абзаці п’ятому пункту 7.5 слово "розпорядження" замінити словами "розпорядчого акта Національного банку".
( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 13 від 03.01.2019 )
3. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків інформацію про прийняття цієї постанови.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.
5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаЯ.В. Смолій
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
28.11.2018 № 131
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України" , статей 5, 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою уніфікації видів нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку України Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв’язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21 вересня 2007 року № 338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2007 року за № 1220/14487 (зі змінами), такі зміни:
1) у главі 2:
у пункті 2.11:
в абзаці другому слово "розпорядження" замінити словами "розпорядчого акта Національного банку";
в абзаці третьому слова "Розпорядження Голови Національного банку або уповноваженої особи Національного банку, яка за розподілом функціональних обов’язків здійснює загальне керівництво Департаментом," замінити словами "Розпорядчий акт Національного банку";
в абзаці четвертому слово "розпорядженні" замінити словами "розпорядчому акті Національного банку";
у пункті 2.13 слово "(розпорядження)" замінити словами "(розпорядчого акта Національного банку)";
2) в абзацах першому та другому пункту 3.4 глави 3 слово "(розпорядження)" замінити словами "(розпорядчого акта Національного банку)";