Про затвердження Положення про перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента

Національний банк України Постанова, Положення від 20.10.2021 №107
Реквизиты

Издатель: Національний банк України

Тип Постанова, Положення

Дата 20.10.2021

Номер 107

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
Офіційно опубліковано 21.10.2021
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
20.10.2021 № 107
Про затвердження Положення про перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента
Відповідно до статей 7, 15, 551, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 12 Закону України "Про страхування" та з метою встановлення порядку та вимог здійснення страховиком (перестрахувальником) перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Положення про перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента, що додається.
2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаКирило ШЕВЧЕНКО
Інд. 33
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
від 20 жовтня 2021 року № 107
Положення про перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента
I. Загальні положення
1. Це Положення розроблено згідно зі статтями 7, 15, 55-1, 56 Закону України "Про Національний банк України", статтею 12 Закону України "Про страхування", з метою встановлення порядку та вимог до страховиків (перестрахувальників), які провадять діяльність щодо перестрахування в страховиків (перестраховиків) нерезидентів, під час укладання страховиками (перестрахувальниками) договорів перестрахування з такими страховиками (перестраховиками) нерезидентами.
2. Вимоги цього Положення поширюються на страховиків (перестрахувальників), які провадять діяльність щодо перестрахування в страховиків (перестраховиків) нерезидентів.
3. Це Положення визначає:
1) вимоги до страховиків (перестрахувальників), які провадять діяльність щодо перестрахування в страховиків (перестраховиків) нерезидентів;
2) вимоги до страховиків (перестраховиків) нерезидентів під час укладання договорів перестрахування з такими страховиками (перестраховиками) нерезидентами;
3) порядок здійснення Національним банком України (далі - Національний банк) контролю за дотриманням страховиками (перестрахувальниками) вимог цього Положення.
4. Вимоги цього Положення не застосовуються під час підтвердження страховиком (перестрахувальником) інформації про рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика (перестраховика) нерезидента, що надається відповідно до вимог законодавства України до центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику.
5. У цьому Положенні терміни вживаються в значеннях, наведених у Законі України "Про страхування" та інших законодавчих актах України.
II. Загальні вимоги до страховиків (перестрахувальників), які провадять діяльність щодо перестрахування в страховиків (перестраховиків) нерезидентів
6. Укладання страховиками (перестрахувальниками) договорів перестрахування зі страховиками (перестраховиками) нерезидентами дозволяється, якщо рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика (перестраховика) нерезидента на дату укладення договору перестрахування з таким страховиком (перестраховиком) нерезидентом відповідає рівню рейтингів не нижчому, ніж за класифікацією таких міжнародних рейтингових агентств (далі - міжнародні рейтингові агентства):
"A-" [A.M. Best (США)];
"A3" [Moody's Investors Service (США)];
"A-" [Standard & Poor's (США)];
"A-" [Fitch Ratings (Великобританія)].
Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика (перестраховика) нерезидента підтверджується страховиком (перестрахувальником) інформацією, розміщеною на офіційних вебсайтах міжнародних рейтингових агентств у мережі Інтернет.
Рейтинг фінансової надійності (стійкості) у страховика (перестраховика) нерезидента підтверджується наявністю в страховика (перестраховика) нерезидента рейтингу одного з міжнародних рейтингових агентств відповідно до переліку, наведеного в пункті 6 розділу II цього Положення.
7. Укладання страховиками (перестрахувальниками) договорів перестрахування зі страховиками (перестраховиками) нерезидентами в разі невідповідності рейтингу страховика (перестраховика) нерезидента рівню рейтингів, зазначених у пункті 6 розділу II цього Положення, або його відсутності дозволяється, якщо:
1) страховик (перестраховик) нерезидент має досвід провадження безперервної страхової (перестрахової) діяльності не менше ніж три роки до дати укладення договору перестрахування з таким страховиком (перестраховиком) нерезидентом;
2) страховик (перестраховик) нерезидент зареєстрований в державі, законодавством якої передбачено державний нагляд за страховою і перестраховою діяльністю.
8. Вимоги, зазначені в пунктах 6, 7 розділу II цього Положення, не застосовуються під час укладання договорів перестрахування з розміщення ризиків в іноземних ядерних пулах за дорученням членів објєднання "Ядерний страховий пул".
9. Контроль за достовірністю інформації, що підтверджує відповідність страховика (перестраховика) нерезидента вимогам цього Положення, покладається на страховика (перестрахувальника).
10. Забороняється укладання страховиками (перестрахувальниками) договорів перестрахування зі страховиками (перестраховиками) нерезидентами, держава (юрисдикція) реєстрації/місцезнаходження яких визнана Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом та/або не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.
11. Страховики (перестрахувальники) мають право укладати договори перестрахування за участю страхових та/або перестрахових брокерів, які здійснюють посередницьку діяльність, у порядку, установленому законодавством.
12. Страховики (перестрахувальники) несуть відповідальність за недотримання вимог цього Положення згідно із законодавством України.
III. Порядок здійснення Національним банком контролю за дотриманням страховиками (перестрахувальниками) вимог цього Положення
13. Національний банк здійснює контроль за дотриманням вимог цього Положення страховиками (перестрахувальниками) під час перестрахування в страховиків (перестраховиків) нерезидентів відповідно до законодавства України.
14. Національний банк має право письмово вимагати від страховиків (перестрахувальників) інформацію, документи, а також письмові пояснення з питань діяльності щодо перестрахування в страховиків (перестраховиків) нерезидентів, а страховики (перестрахувальники) зобов'язані надавати на такі вимоги відповідну інформацію, документи та письмові пояснення в установлений Національним банком строк.
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 21.10.2021
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
20.10.2021 № 107
Про затвердження Положення про перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента
Відповідно до статей 7, 15, 551, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 12 Закону України "Про страхування" та з метою встановлення порядку та вимог здійснення страховиком (перестрахувальником) перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Положення про перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента, що додається.
2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаКирило ШЕВЧЕНКО
Інд. 33
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
від 20 жовтня 2021 року № 107
Положення про перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента
I. Загальні положення
1. Це Положення розроблено згідно зі статтями 7, 15, 55-1, 56 Закону України "Про Національний банк України", статтею 12 Закону України "Про страхування", з метою встановлення порядку та вимог до страховиків (перестрахувальників), які провадять діяльність щодо перестрахування в страховиків (перестраховиків) нерезидентів, під час укладання страховиками (перестрахувальниками) договорів перестрахування з такими страховиками (перестраховиками) нерезидентами.

30 днiв передплати безкоштовно!