Про внесення змін до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку

Національний банк України Постанова від 16.05.2022 №98
Реквизиты

Издатель: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 16.05.2022

Номер 98

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
16.05.2022 № 98
Про внесення змін до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 34 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою створення передумов для впровадження безпаперових технологій у фінансовому секторі та повноцінного переходу на електронний документообіг у Національному банку України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до розділу II Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21 травня 2015 року № 328 (зі змінами), такі зміни:
1) у пункті 12 слова "оригінал або нотаріально засвідчену копію такого правочину" замінити словами "на паперових і/або електронних носіях оригінал або копію такого правочину, засвідчену підписами сторін цього правочину або нотаріально";
2) у пункті 16:
в абзаці першому слова "або на вимогу Національного банку" виключити;
абзац другий виключити.
2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

К. Шевченко
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
16.05.2022 № 98
Про внесення змін до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 34 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою створення передумов для впровадження безпаперових технологій у фінансовому секторі та повноцінного переходу на електронний документообіг у Національному банку України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до розділу II Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21 травня 2015 року № 328 (зі змінами), такі зміни:
1) у пункті 12 слова "оригінал або нотаріально засвідчену копію такого правочину" замінити словами "на паперових і/або електронних носіях оригінал або копію такого правочину, засвідчену підписами сторін цього правочину або нотаріально";
2) у пункті 16:
в абзаці першому слова "або на вимогу Національного банку" виключити;
абзац другий виключити.
2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

30 днiв передплати безкоштовно!