Про складання та подання фінансової звітності на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі

Національний банк України Постанова від 13.05.2021 №39
Реквизиты

Издатель: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 13.05.2021

Номер 39

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
13.05.2021 № 39
Про складання та подання фінансової звітності на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі
Відповідно до статей 7, 15, 41 та 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статей 6, 11, 12-1, 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з метою встановлення перехідного (тестового) періоду для складання та подання фінансової звітності банків на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі Правління Національного банку України постановляє:
1. Банки України протягом 2021 року складають, подають та оприлюднюють фінансову звітність відповідно до вимог Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24 жовтня 2011 року № 373, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2011 року за № 1288/20026 (зі змінами) (далі - Інструкція).
2. Банки України:
1) складають та подають річну фінансову звітність та консолідовану річну фінансову звітність за 2020 рік, проміжну фінансову звітність та консолідовану проміжну фінансову звітність за I квартал 2021 року, перше півріччя 2021 року та дев'ять місяців 2021 року, складену на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, не пізніше 31 грудня 2021 року;
2) подають фінансову звітність, складену на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, до центру збору фінансової звітності, операційне управління яким здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
3. Національний банк України за наявності технічних помилок таксономії, які призводять до помилок валідації й неможливості приймання файла звітності Системою фінансової звітності під час його перевірки, має право встановити мінімальний обсяг подання банками фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за 2020 рік, складеної на основі таксономії за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі, у складі основних форм без приміток.
4. Національний банк України не застосовує до банків України заходів впливу за порушення ними визначених Інструкцією строків для подання річної фінансової звітності та консолідованої річної фінансової звітності за 2020 рік, проміжної фінансової звітності та консолідованої проміжної фінансової звітності за I квартал 2021 року, перше півріччя 2021 року та дев'ять місяців 2021 року, складеної на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, у разі її подання до 31 грудня 2021 року.
5. Департаменту бухгалтерського обліку (Богдан Лукасевич) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.
7. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, та діє до 31 грудня 2021 року.
ГоловаКирило ШЕВЧЕНКО
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
13.05.2021 № 39
Про складання та подання фінансової звітності на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі
Відповідно до статей 7, 15, 41 та 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статей 6, 11, 12-1, 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з метою встановлення перехідного (тестового) періоду для складання та подання фінансової звітності банків на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі Правління Національного банку України постановляє:
1. Банки України протягом 2021 року складають, подають та оприлюднюють фінансову звітність відповідно до вимог Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24 жовтня 2011 року № 373, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2011 року за № 1288/20026 (зі змінами) (далі - Інструкція).
2. Банки України:
1) складають та подають річну фінансову звітність та консолідовану річну фінансову звітність за 2020 рік, проміжну фінансову звітність та консолідовану проміжну фінансову звітність за I квартал 2021 року, перше півріччя 2021 року та дев'ять місяців 2021 року, складену на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, не пізніше 31 грудня 2021 року;
2) подають фінансову звітність, складену на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, до центру збору фінансової звітності, операційне управління яким здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

30 днiв передплати безкоштовно!