Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Національний банк України Постанова від 19.04.2021 №32
Реквизиты

Издатель: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 19.04.2021

Номер 32

Статус Не действует

Документ подготовлен в системе iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
19.04.2021 № 32
Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 30, 35, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою забезпечення стабільної діяльності банків та своєчасного виконання ними зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Постанова набирає чинності з 20 травня 2021 року.
ГоловаК. Шевченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
19.04.2021 № 32
ЗМІНИ
до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні
1. У главі 1 розділу II:
1) в абзаці другому підпункту "б" пункту 1.4 слова та цифри "та доходів за фінансовими активами, на розмір балансової вартості яких зменшується розмір регулятивного капіталу відповідно до вимог пункту 1.8 глави 1 розділу II цієї Інструкції" замінити словами та цифрами "доходів за фінансовими активами, на розмір балансової вартості яких зменшується розмір регулятивного капіталу відповідно до вимог пункту 1.8 глави 1 розділу II цієї Інструкції, нарахованих доходів, що визнані банком під час придбання облігацій внутрішньої державної позики, що емітовані в іноземній валюті, та відображені за рахунками нарахованих доходів";
2) у підпункті "ґ" пункту 1.8 слова "Національним банком," виключити.
2. Абзаци п'ятий, шостий підпункту "а" пункту 1.3 глави 1 розділу IV викласти в такій редакції:
"активи та фінансові зобов'язання за операціями з центральними органами виконавчої влади України в національній валюті (гривні);
активи за операціями з міжнародними банками розвитку, визначеними відповідно до пункту 2 статті 117 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 575/2013 від 26 червня 2013 року про пруденційні вимоги для кредитних установ та інвестиційних фірм та про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 648/2012 (далі - міжнародні банки розвитку);".
3. У розділі V:
1) в абзаці першому пункту 1.3 глави 1 слова "облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, та боргові цінні папери, емітовані Національним банком України" замінити словами "боргові цінні папери центральних органів виконавчої влади України, що рефінансуються Національним банком, та депозитні сертифікати Національного банку";
2) абзац четвертий пункту 3 глави 2 викласти в такій редакції:
"кредити, що отримані від Національного банку, зменшені на суму наданого банком забезпечення у вигляді боргових цінних паперів, депозитних сертифікатів Національного банку (але не більше, ніж сума за окремою операцією, що включається до розрахунку);".
4. У розділі VI:
1) у главі 1:
підпункти 2, 3 пункту 20 викласти в такій редакції:
"2) активами та фінансовими зобов'язаннями за операціями з центральними органами виконавчої влади України;
3) активами за операціями з міжнародними банками розвитку;";
у пункті 21 слова "боргових цінних паперів, емітованих Національним банком" замінити словами "депозитних сертифікатів Національного банку";
2) у пункті 2.5 глави 2:
абзац четвертий підпункту 1 викласти в такій редакції:
"міжнародних банків розвитку;";
підпункт 5 викласти в такій редакції:
"5) депозитних сертифікатів Національного банку;";
3) у пункті 5 глави 4:
абзац третій підпункту 1 викласти в такій редакції:
"міжнародних банків розвитку, які відповідають вимогам, визначеним в абзацах шостому - тринадцятому підпункту 1 пункту 2.5 глави 2 розділу VI цієї Інструкції;";
підпункт 4 викласти в такій редакції:
"4) депозитних сертифікатів Національного банку;".
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
19.04.2021 № 32
Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 30, 35, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою забезпечення стабільної діяльності банків та своєчасного виконання ними зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Постанова набирає чинності з 20 травня 2021 року.
ГоловаК. Шевченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
19.04.2021 № 32
ЗМІНИ
до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні
1. У главі 1 розділу II:

30 днiв передплати безкоштовно!