Про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Національний банк України Постанова від 11.01.2021 №1
Реквизиты

Издатель: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 11.01.2021

Номер 1

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
Офіційно опубліковано 12.01.2021
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
11.01.2021 № № 1
Про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 35, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою забезпечення стабільної діяльності банків та своєчасного виконання ними зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами), такі зміни:
1) у підпункті 2 пункту 5 глави 9 розділу III цифри "1.5" замінити цифрами "1.6";
2) у розділі IV:
у главі 1:
у пункті 1.3:
абзац одинадцятий підпункту "є" замінити трьома новими абзацами одинадцятим - тринадцятим такого змісту:
"іпотечні кредити, що надані фізичним особам, забезпечені майновими правами на об'єкт незавершеного житлового будівництва, за умови, що іпотекодавець документально підтвердив право на набуття ним у власність цього нерухомого майна в майбутньому та вартість майнових прав на майбутню нерухомість (сума, яку фізична особа зобов'язана сплатити за набуття у власність такого нерухомого майна), що зафіксована в нотаріально засвідченому правочині, є не меншою, ніж балансова вартість такого кредиту;
інші споживчі кредити, що надані фізичним особам, крім кредитів, уключених до підпунктів "ґ", "д", "ж" пункту 1.3 глави 1 розділу IV цієї Інструкції;
кредити, що надані фізичним особам на здійснення ними незалежної професійної діяльності;";
пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:
"ж) IX група активів зі ступенем ризику 125 відсотків із 30 червня 2021 року до 30 грудня 2021 року (включно) та 150 відсотків із 31 грудня 2021 року:
споживчі кредити, що надані фізичним особам, за якими немає забезпечення, визначеного прийнятним згідно з Положенням № 351 (без застосування пункту 120 розділу X Положення № 351), або борг за якими покритий таким забезпеченням (з урахуванням коефіцієнта ліквідності забезпечення) менше ніж на 20 відсотків, без урахування кредитів, уключених до абзацу одинадцятого підпункту "є" пункту 1.3 глави 1 розділу IV цієї Інструкції;
нараховані доходи за активами, що віднесені до цієї групи активів.";
главу після пункту 1.4 доповнити новим пунктом 1.5 такого змісту:
"1.5. Банк відповідно до пункту 1.3 глави 1 розділу IV цієї Інструкції зважує за ступенем ризику вартість позабалансових зобов'язань із застосуванням коефіцієнтів кредитної конверсії (CCF), визначених Положенням № 351.".
У зв'язку з цим пункти 1.5, 1.6 уважати відповідно пунктами 1.6, 1.7;
в абзаці другому пункту 2 глави 2 цифри "1.5" замінити цифрами "1.6".
2. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Юрія Гелетія.
4. Постанова набирає чинності з 19 лютого 2021 року, крім абзаців третього - одинадцятого підпункту 2 пункту 1 цієї постанови, які набирають чинності з 30 червня 2021 року.
ГоловаКирило ШЕВЧЕНКО
Інд. 22
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 12.01.2021
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
11.01.2021 № № 1
Про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні
••••••••••••••••••••

Доступ к полному тексту этого документа возможно только для подписчиков электронного «Дебет-Кредит». 
Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылкой; стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 36 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

30 днiв передплати безкоштовно!