Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за правопорушення у сфері карантину рослин

Верховна Рада України Закон від 19.04.2007 №956-V
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 19.04.2007

Номер 956-V

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за правопорушення у сфері карантину рослин
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 31, ст.402 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1) статті 105 та 106 викласти в такій редакції:
"Стаття 105. Порушення вимог щодо виконання фітосанітарних заходів
Порушення вимог щодо виконання фітосанітарних заходів -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 106. Ввезення в Україну, вивезення з України, транзит через її територію, вивезення з карантинних зон або ввезення до них об'єктів регулювання, які не пройшли фітосанітарного контролю
Ввезення в Україну, вивезення з України, транзит через її територію, вивезення з карантинних зон або ввезення до них об'єктів регулювання, які не пройшли фітосанітарного контролю, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тринадцяти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
2) доповнити статтею 188-26 такого змісту:
"Стаття 188-26. Невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної служби з карантину рослин України
Невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної служби з карантину рослин України, які здійснюють державний контроль за додержанням законодавства про карантин рослин, а також створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
3) у частині першій статті 218 цифри "103-1 - 105" замінити цифрами "103-1 - 104-1";
4) у статті 238-2:
назву і частину першу викласти в такій редакції:
"Стаття 238-2. Органи Державної служби з карантину рослин України
Органи Державної служби з карантину рослин України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням вимог щодо виконання фітосанітарних заходів (стаття 105), ввезенням в Україну, вивезенням з України, транзитом через її територію, вивезенням з карантинних зон або ввезенням до них об'єктів регулювання, які не пройшли фітосанітарного контролю (стаття 106), невиконанням законних вимог посадових осіб органів Державної служби з карантину рослин України (стаття 188-26)";
у пункті 2 частини другої слова "міста Києва" замінити словами "міст Києва та Севастополя";
5) у частині першій статті 255:
у пункті 1 абзац "органів державної служби з карантину рослин (статті 105 - 106-2)" виключити;
у пункті 2 слова та цифри "стаття 105 (за порушення правил боротьби з бур'янами)" виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 квітня 2007 року
N 956-V
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за правопорушення у сфері карантину рослин
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1) статті 105 та 106 викласти в такій редакції:
"Стаття 105. Порушення вимог щодо виконання фітосанітарних заходів
Порушення вимог щодо виконання фітосанітарних заходів -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 106. Ввезення в Україну, вивезення з України, транзит через її територію, вивезення з карантинних зон або ввезення до них об'єктів регулювання, які не пройшли фітосанітарного контролю
Ввезення в Україну, вивезення з України, транзит через її територію, вивезення з карантинних зон або ввезення до них об'єктів регулювання, які не пройшли фітосанітарного контролю, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тринадцяти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
2) доповнити статтею 188-26 такого змісту:
"Стаття 188-26. Невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної служби з карантину рослин України
Невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної служби з карантину рослин України, які здійснюють державний контроль за додержанням законодавства про карантин рослин, а також створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

30 днiв передплати безкоштовно!