Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України Постанова від 15.11.2019 №954
Последняя редакция от 15.11.2019. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 15.11.2019

Номер 954

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 15 листопада 2019 р. № 954
Київ
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Установити, що до 31 грудня 2019 р. часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва одержувачам бюджетних коштів, визначеним пунктом 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 130 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, ст. 671, № 92, ст. 2784; 2019 р., № 19, ст. 646), державна підтримка одержувачам за напрямами, визначеними абзацами другим, третім, п’ятим та дев’ятим пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 106 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 22, ст. 728, № 89, ст. 2954), та державна підтримка суб’єктам господарювання за напрямами, визначеними підпунктами 1 і 2 пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 107 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 22, ст. 729; 2019 р., № 18, ст. 618), здійснюється через банки-резиденти, що підписали з Міністерством аграрної політики та продовольства Меморандум про загальні засади співробітництва.
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2019 р. № 954
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У тексті Порядку формування, зберігання та використання державного резервного насіннєвого фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 977 "Деякі питання державного резервного насіннєвого фонду" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 27, ст. 1319; 2011 р., № 11, ст. 486), слова "Міністерство аграрної політики та продовольства" та "Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Мінекономіки" та "Мінрегіон" у відповідному відмінку.
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1102 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 34, ст. 2269; 2006 р., № 8, ст. 441; 2007 р., № 17, ст. 652; 2008 р., № 17, ст. 447; 2009 р., № 46, ст. 1553, № 69, ст. 2381; 2011 р., № 22, ст. 901; 2013 р., № 68, ст. 2468; 2016 р., № 73, ст. 2458):
1) у пункті 2 слова "Міністерству аграрної політики та продовольства" замінити словами "Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства";
2) у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, затвердженому зазначеною постановою:
в абзаці шостому пункту 11 слово "місячний" замінити словом "тримісячний";
у тексті Порядку слово "Мінагрополітики" замінити словом "Мінекономіки".
3. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 29, ст. 1710; 2012 р., № 27, ст. 1014; 2013 р., № 26, ст. 862, № 27, ст. 955, № 31, ст. 1077; 2017 р., № 59, ст. 1801; 2018 р., № 22, ст. 726; 2019 р., № 7, ст. 206, № 17, ст. 572):
1) абзац четвертий пункту 6 після слів "введення його в експлуатацію" доповнити словами "та надають йому звіт про результати виїзної перевірки";
2) пункт 6-1 виключити;
3) у пункті 7:
в абзаці першому слова ", включених до переліку претендентів," виключити;
абзац перший підпункту 2 викласти в такій редакції:
"2) до 1 липня та 1 грудня:";
4) в абзаці другому пункту 8 слова і цифри "до 1 липня та 1 грудня" замінити словами і цифрами "до 10 липня та 10 грудня";
5) у пункті 9:
абзац перший після слів "за напрямами" доповнити словом "будівництва";
абзац перший підпункту 1 викласти в такій редакції:
"1) до 25 листопада:";
у підпункті 2 цифри і слова "1 серпня, 1 жовтня і" виключити;
абзац перший підпункту 3 викласти у такій редакції:
"3) до 10 грудня:";
6) абзац перший пункту 10 після слів "суб’єкти господарювання" доповнити словами і цифрами "до 10 грудня";
7) у пункті 12:
у першому реченні абзацу першого цифру і слова "1 числа місяця, що настає за місяцем отримання документів," замінити цифрами і словами "10 липня та 10 грудня відповідно";
у першому реченні абзацу другого цифру і слово "1 серпня" замінити цифрами і словом "15 листопада";
перше речення абзацу третього після слів "розгляду такої інформації" доповнити словами і цифрами "до 20 грудня";
у першому реченні абзацу четвертого цифру і слово "1 грудня" замінити цифрою і словом "5 грудня";
8) у тексті Порядку:
слово "Мінагрополітики" замінити словом "Мінекономіки";
слово "сублімаційного" виключити;
слова "довідки про відсутність (наявність) заборгованості з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), видані відповідними органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування" замінити словами "довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі".
4. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2012 р. № 104 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених удержавному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі" (Офіційний вісник України, 2012 р., № 13, ст. 483):
1) пункт 2 постанови виключити;
2) у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі, затвердженому зазначеною постановою:
пункт 3 викласти у такій редакції:
"3. Бюджетні кошти використовуються для створення і забезпечення резервного запасу сортового та гібридного насіння з урахуванням вимог Порядку формування, зберігання та використання державного резервного насіннєвого фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 977 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 27, ст. 1319).";
пункт 4 виключити;
у пункті 5 слово "законодавством" замінити словом "законом";
у тексті Порядку слово "Мінагрополітики" замінити словом "Мінекономіки".
5. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів з ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 р. № 124 (Офіційний вісник України, 2012 p., № 15, ст. 550, № 35, ст. 1295; 2013 р., № 82, ст. 3038):
у пункті 1 та першому реченні пункту 2 слово "Мінагрополітики" замінити словом "Мінекономіки";
у пункті 6 слово "законодавством" замінити словом "законом".
6. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 300 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 40, ст. 1191; 2015 р., № 90, ст. 3030), слово "Мінагрополітики" замінити словом "Мінекономіки".
7. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 77 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 17, ст. 489; 2018 р., № 16, ст. 547; 2019 р., № 19, ст. 646):
1) в абзаці першому пункту 1 та пункті 2 слово "Мінагрополітики" замінити словом "Мінекономіки";
2) абзац четвертий пункту 3 виключити.
1) у постанові:
назву постанови викласти у такій редакції:
"Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва";
пункт 1 викласти у такій редакції:
"1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, що додається.";
пункт 3 виключити;
2) у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, затвердженому зазначеною постановою:
назву Порядку викласти у такій редакції:
"Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва";
у пункті 1 слова "за напрямами" замінити словами "за напрямом", а слова "та "Часткова компенсація вартості спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що були закуплені у вітчизняних виробників" виключити;
у пункті 4 слова ", спеціальними вагонами для перевезення зерна (далі — вагони), обладнанням для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси (далі — устатковання)" виключити;
абзац другий пункту 7-1 виключити;
пункт 9 виключити;
у пункті 10:
абзаци перший і другий викласти у такій редакції:
"10. Часткова компенсація надається сільськогосподарським товаровиробникам на безповоротній основі за придбані техніку та обладнання, вартість яких зазначена в актах приймання-передачі та інших документах, що підтверджують оплату через уповноважений банк у розмірі 25 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість) — за придбані техніку та обладнання.
Частковій компенсації підлягає техніка та обладнання, які на момент здійснення через уповноважений банк оплати на їх придбання були включені до переліку, розміщеного на офіційному веб-сайті Мінекономіки.";
абзаци третій і четвертий виключити;
в абзаці шостому слова "прострочену більше ніж шість місяців заборгованість перед державним бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, що підтверджується відповідними органами" замінити словами "заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи";
у пункті 12 слова ", та подає його Мінекономрозвитку" виключити;
у тексті Порядку слово "Мінагрополітики" замінити словом "Мінекономіки", а слова ", вагони, устатковання" в усіх відмінках виключити.
9. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 106 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 22, ст. 728, № 89, ст. 2954; 2019 р., № 21, ст. 711):
1) абзац четвертий пункту 6 після слів "копію договору" доповнити словом "(декларації)";
2) в абзаці другому пункту 9 слова ", спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників" замінити словами "вітчизняного виробництва", а слова і цифри "— із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. № 123" виключити;
3) у пункті 10:
в абзаці першому слова ", спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників" замінити словами "вітчизняного виробництва", а слова і цифри "— із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. № 123" виключити;
в абзаці другому цифри "2801580" та "2801230" замінити відповідно цифрами "1201150" та "1201100";
в абзаці четвертому слова ", спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників" замінити словами "вітчизняного виробництва", слова і цифри "— із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. № 123" виключити, а слова "подають її до Мінагрополітики у визначені строки" замінити словами і цифрами "щомісяця до 10 числа одночасно подають їх до Мінекономіки";
4) у першому реченні пункту 12 слова "та дев’ятим" виключити;
5) у тексті Порядку слово "Мінагрополітики" замінити словом "Мінекономіки".
10. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 107 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 22, ст. 729; 2019 р., № 18, ст. 618):
1) абзац перший пункту 6 після слів "Меморандум про загальні засади співробітництва" доповнити словами "(далі — уповноважений банк)";
2) у пункті 10:
абзац сьомий після слів і цифри "до 5 листопада" доповнити словами і цифрами "(у 2019 році — до 15 грудня)";
абзац двадцять восьмий після слів і цифр "до 15 листопада" доповнити словами і цифрами "(у 2019 році — до 20 грудня)";
абзац двадцять дев’ятий після цифр і слова "25 листопада" доповнити словами і цифрами "(у 2019 році — 25 грудня)";
3) у пункті 11:
абзац двадцять перший виключити;
в абзаці двадцять другому слова і цифри "до 15 березня," виключити;
4) у пункті 12:
в абзаці першому слова і цифри "протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців) сукупно" замінити словами "за попередній податковий (звітний) рік";
в абзаці п’ятому цифри "2801580", "2801230" та "2801540" замінити відповідно цифрами "1201150 (2801580)", "1201100 (2801230)" та "1201140 (2801540)";
5) у тексті Порядку замінити:
в абзаці четвертому пункту 6, абзацах першому і четвертому пункту 7 слова "банк — резидент України, що підписав з Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва," в усіх відмінках і формах числа словами "уповноважений банк," у відповідному відмінку і числі;
в абзацах восьмому, тринадцятому пункту 6, абзаці восьмому пункту 7 слова "банк — резидент України, що підписав з Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва" в усіх відмінках словами "уповноважений банк" у відповідному відмінку;
в абзацах десятому — дванадцятому, чотирнадцятому і п’ятнадцятому пункту 6, абзацах першому, дванадцятому — шістнадцятому пункту 7 слова "банк — резидент України, що підписав з Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва," в усіх відмінках і формах числа словами "уповноважений банк" у відповідному відмінку і числі;
слово "Мінагрополітики" словом "Мінекономіки".
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 15 листопада 2019 р. № 954
Київ
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Установити, що до 31 грудня 2019 р. часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва одержувачам бюджетних коштів, визначеним пунктом 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 130 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, ст. 671, № 92, ст. 2784; 2019 р., № 19, ст. 646), державна підтримка одержувачам за напрямами, визначеними абзацами другим, третім, п’ятим та дев’ятим пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 106 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 22, ст. 728, № 89, ст. 2954), та державна підтримка суб’єктам господарювання за напрямами, визначеними підпунктами 1 і 2 пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 107 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 22, ст. 729; 2019 р., № 18, ст. 618), здійснюється через банки-резиденти, що підписали з Міністерством аграрної політики та продовольства Меморандум про загальні засади співробітництва.
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2019 р. № 954
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

30 днiв передплати безкоштовно!

Сюди! Тут -20%
на передплату
Закрыть +