Про внесення змін до деяких законодавчих актів України. Закон від 13.03.2014 №877-VII

Верховна Рада України Закон від 13.03.2014 №877-VII
Последняя редакция от 20.10.2019. Внесення змін (закон від 03.10.2019 N 155-IX /155-20/)
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 13.03.2014

Номер 877-VII

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 15, ст.326)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 580-VIII від 02.07.2015 , ВВР, 2015, № 40-41, ст.379 № 155-IX від 03.10.2019 )
Верховна Рада України
постановляє:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У частині другій статті 401 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) слова "внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Національної гвардії України".
2. У частині шостій статті 106 Кримінально-виконавчого кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 3-4, ст. 21) слова "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Про Національну гвардію України".
( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 580-VIII від 02.07.2015 )
4. У частині четвертій "Вступу" Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 194; 2001 р., № 9, ст. 38; 2003 р., № 27, ст. 209; 2009 р., № 41, ст. 600; 2013 р., № 41, ст. 550), слова "внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Національну гвардію України".
5. У частині четвертій преамбули Стройового статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Стройовий статут Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 195; 2013 р., № 41, ст. 550), слова "внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Національну гвардію України".
6. У тексті Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 196 із наступними змінами), слова "внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України" у всіх відмінках замінити словами "Національна гвардія України" у відповідному відмінку.
7. У Дисциплінарному статуті Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 197 із наступними змінами):
1) у частині четвертій преамбули слова "внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Національну гвардію України";
2) частину другу статті 12 після слів "начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України" доповнити словами "командувач Національної гвардії України".
8. У Законі України "Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст. 115, № 43, ст. 313; 2004 р., № 10, ст. 95, № 36, ст. 431):
1) абзац дев’ятий статті 1 викласти в такій редакції:
"головний орган військового управління, оперативно-територіальні об’єднання, з’єднання, військові частини і підрозділи, вищі навчальні заклади, навчальні військові частини (центри), бази, установи та заклади, що не входять до складу оперативно-територіальних об’єднань Національної гвардії України";
2) у статті 2 слова та цифру "(за винятком чисельності внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, що визначається статтею 3 цього Закону)" замінити словами "(за винятком чисельності Національної гвардії України, що визначається Законом України "Про Національну гвардію України")";
3) статтю 3 виключити;
4) абзац четвертий пункту 2 статті 4 виключити.
1) абзац п’ятий частини четвертої статті 5-2 викласти в такій редакції:
"Національна гвардія України";
2) у частині четвертій статті 8 слова "внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Національна гвардія України".
10. У Законі України "Про правовий режим надзвичайного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 176; 2003 р., № 29, ст. 233; 2013 р., № 48, ст. 682):
1) абзац другий статті 10 викласти в такій редакції:
"Головний орган військового управління Національної гвардії України";
2) у частині першій статті 20 слова "Внутрішніх військ" замінити словами "Національної гвардії України".
11. В абзаці третьому статті 8 Закону України "Про державні нагороди України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст. 162; 2003 р., № 27, ст. 209; 2006 р., № 14, ст. 116, № 26, ст. 215, № 30, ст. 258; 2008 р., № 24, ст. 231) слова "внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Національної гвардії України".
( Пункт 12 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 155-IX від 03.10.2019 )
13. У частині сьомій статті 34 Закону України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338; 2009 р., № 10-11, ст. 137; 2013 р., № 30, ст. 342, № 48, ст. 682):
1) в абзаці першому слова "внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Національної гвардії України";
2) абзац третій викласти в такій редакції:
"транспортних засобів, які належать Національній гвардії України, - уповноважений підрозділ Головного органу військового управління Національної гвардії України".
14. Частину третю статті 7 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 25, ст. 180; 2014 р., № 5, ст. 62) після слів "у сфері виконання кримінальних покарань" доповнити словами "командувача Національної гвардії України".
ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Виконуючий обов'язки
Президента України,
Голова Верховної Ради
УкраїниО.ТУРЧИНОВ
м. Київ
13 березня 2014 року
№ 877-VII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
Верховна Рада України
постановляє:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У частині другій статті 401 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) слова "внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Національної гвардії України".
2. У частині шостій статті 106 Кримінально-виконавчого кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 3-4, ст. 21) слова "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Про Національну гвардію України".
4. У частині четвертій "Вступу" Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 194; 2001 р., № 9, ст. 38; 2003 р., № 27, ст. 209; 2009 р., № 41, ст. 600; 2013 р., № 41, ст. 550), слова "внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Національну гвардію України".
5. У частині четвертій преамбули Стройового статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Стройовий статут Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 195; 2013 р., № 41, ст. 550), слова "внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Національну гвардію України".
6. У тексті Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 196 із наступними змінами), слова "внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України" у всіх відмінках замінити словами "Національна гвардія України" у відповідному відмінку.
7. У Дисциплінарному статуті Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 197 із наступними змінами):

30 днiв передплати безкоштовно!