Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про мови в Українській РСР". Постанова від 28.10.1989 №8313-XI

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки Постанова від 28.10.1989 №8313-XI
Последняя редакция от 10.08.2012 втрата чинності (закон від 03.07.2012 N 5029-VI /5029-17/)
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки

Тип Постанова

Дата 28.10.1989

Номер 8313-XI

Статус Не действует

Документ подготовлен в системе iplex
ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Постанова втратила чинність на підставі Закону N 5029-VI від 03.07.2012, ВВР, 2013, N 23, ст.218 )
Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про мови в Українській РСР"
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1989, N 45, ст.632 )
Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки
постановляє:
1. Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки "Про мови в Українській РСР" ввести в дію з 1 січня 1990 року.
2. Для поступового впровадження у всі сфери суспільного життя окремих положень Закону встановити такі строки:
протягом трьох - п'яти років з моменту надання Закону чин- ності вводяться в дію стаття 6, частина друга і третя статті 10, частина перша статті 11, частина перша статті 15, частини перша, третя і четверта статті 18, частини перша і третя статті 19, статті 20, 21, 22, 31, 36 і частина четверта статті 38;
протягом п'яти - десяти років з моменту надання Закону чин- ності вводяться в дію статті 13, 25, 26, 27, 28 і 29.
3. Доручити Раді Міністрів Української РСР розробити і до 1 липня 1990 року прийняти "Державну програму розвитку української мови та інших національних мов в Українській РСР на період до 2000 року", в якій, зокрема, конкретизувати строки впровадження статей Закону, передбачених пунктом 2 цієї постанови, по окремих регіонах республіки.
Голова Президії
Верховної Ради Української РСР
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР

В. ШЕВЧЕНКО

М. ХОМЕНКО
м.Київ, 28 жовтня 1989 р.
N 8313-XI
ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про мови в Українській РСР"
Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки
постановляє:
1. Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки "Про мови в Українській РСР" ввести в дію з 1 січня 1990 року.
2. Для поступового впровадження у всі сфери суспільного життя окремих положень Закону встановити такі строки:
протягом трьох - п'яти років з моменту надання Закону чин- ності вводяться в дію стаття 6, частина друга і третя статті 10, частина перша статті 11, частина перша статті 15, частини перша, третя і четверта статті 18, частини перша і третя статті 19, статті 20, 21, 22, 31, 36 і частина четверта статті 38;
протягом п'яти - десяти років з моменту надання Закону чин- ності вводяться в дію статті 13, 25, 26, 27, 28 і 29.
3. Доручити Раді Міністрів Української РСР розробити і до 1 липня 1990 року прийняти "Державну програму розвитку української мови та інших національних мов в Українській РСР на період до 2000 року", в якій, зокрема, конкретизувати строки впровадження статей Закону, передбачених пунктом 2 цієї постанови, по окремих регіонах республіки.