Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України (у звязку з прийняттям Закону України "Про Антимонопольний комітет України"). Закон від 02.03.1995 №82/95-ВР

Верховна Рада України Закон від 02.03.1995 №82/95-ВР
Последняя редакция от 12.05.2006. Внесення змін (закон від 23.02.2006 N 3480-IV /3480-15/)
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 02.03.1995

Номер 82/95-ВР

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України (у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Антимонопольний комітет України")
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 14, ст. 90 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2121-III від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30 Кодексами N 436-IV від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 N 1618-IV від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42, ст.492 N 3480-IV від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 31, ст.268 )
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та з метою подальшого вдосконалення законодавства Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни і доповнення:
( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 436-IV від 16.01.2003 )
( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 436-IV від 16.01.2003 )
( Пункт 3 втратив чинність на підставі Закону N 2121-III від 07.12.2000 )
4. У Законі Української РСР "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст.377; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст.276; 1993 р., N 12, ст.109, N 17, ст.184, N 19, ст.209):
а) статтю 9 доповнити частиною шостою такого змісту:
"Антимонопольний комітет України:
- здійснює контроль за додержанням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності антимонопольного законодавства";
б) у статті 20:
частину першу викласти в такій редакції:
"Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється з дотриманням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності вимог антимонопольного законодавства, за винятком випадків, передбачених цією статтею";
частини п'яту - восьму виключити;
в) частину першу статті 31 викласти в такій редакції:
"Під недобросовісною конкуренцією при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності розуміється:
- здійснення демпінгу;
- недобросовісна реклама;
- здійснення інших дій, що визнаються чинним законодавством недобросовісною конкуренцією".
( Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 3480-IV від 23.02.2006 )
6. У Законі України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1992 р., N 48, ст. 662):
а) статтю 1 доповнити частиною шостою такого змісту:
"Придбання господарським товариством часток (акцій), активів інших господарських товариств має здійснюватися з дотриманням вимог антимонопольного законодавства";
б) частину першу статті 4 доповнити реченням такого змісту: "Установчі документи товариства у випадках, передбачених чинним законодавством, погоджуються з Антимонопольним комітетом України";
в) у статті 19:
частину першу доповнити словами "з дотриманням вимог антимонопольного законодавства";
частину другу доповнити реченням такого змісту: "Реорганізація товариства, що зловживає своїм монопольним становищем на ринку, може здійснюватися також шляхом його примусового поділу в порядку, передбаченому чинним законодавством".
7. Пункт 2 статті 4 Закону України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 1, ст. 1) після слів "призначених для споживачів" доповнити словами "Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення".
( Пункт 8 втратив чинність на підставі Кодексу N 1618-IV від 18.03.2004 )
9. У Арбітражному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56; 1993 р., N 33, ст. 347):
а) частину третю статті 5 після слова "прокурора" доповнити словами "Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень";
б) частину першу статті 12 доповнити пунктом 3 такого змісту:
"3) справи за заявами органів Антимонопольного комітету України з питань, віднесених законодавчими актами до їх компетенції".
10. Частину першу статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113, N 26, ст. 281, N 49, ст. 459; 1994 р., N 28, ст. 241, N 29, ст. 257) доповнити пунктом 36 такого змісту:
"36) органи Антимонопольного комітету України - за позовами, з якими вони звертаються до суду або арбітражного суду у зв'язку з порушенням антимонопольного законодавства".
11. Частину першу статті 39 Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року N 55-93 "Про режим іноземного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 28, ст. 302) після слів "мають право" доповнити словами "з дотриманням вимог антимонопольного законодавства".
II. Визнати такими, що втратили чинність:
1. Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 13-93 "Про тимчасовий порядок визначення переліку підприємств, що займають монопольне становище на ринку" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 118, N 24, ст. 269).
2. Пункт "а" статті 1 Декрету Кабінету Міністрів України від 12 травня 1993 року N 49-93 "Про внесення змін до Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 27, ст. 291).
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 березня 1995 року
N 82/95-ВР
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України (у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Антимонопольний комітет України")
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та з метою подальшого вдосконалення законодавства Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни і доповнення:
4. У Законі Української РСР "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст.377; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст.276; 1993 р., N 12, ст.109, N 17, ст.184, N 19, ст.209):
а) статтю 9 доповнити частиною шостою такого змісту:
"Антимонопольний комітет України:
- здійснює контроль за додержанням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності антимонопольного законодавства";
б) у статті 20:
частину першу викласти в такій редакції:
"Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється з дотриманням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності вимог антимонопольного законодавства, за винятком випадків, передбачених цією статтею";
частини п'яту - восьму виключити;
в) частину першу статті 31 викласти в такій редакції:
"Під недобросовісною конкуренцією при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності розуміється:
- здійснення демпінгу;
- недобросовісна реклама;
- здійснення інших дій, що визнаються чинним законодавством недобросовісною конкуренцією".
6. У Законі України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1992 р., N 48, ст. 662):
а) статтю 1 доповнити частиною шостою такого змісту: