Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення

Верховна Рада України Закон від 01.03.1995 №79/95-ВР
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 01.03.1995

Номер 79/95-ВР

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 13, ст. 87 )
З метою посилення відповідальності за порушення законодавства в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122) такі зміни і доповнення:
1. Доповнити Кодекс статтями 172-1, 244-7 такого змісту:
"Стаття 172-1. Порушення встановленого порядку видачі сертифіката відповідності
Порушення встановленого порядку видачі сертифіката відповідності -
тягне за собою накладення штрафу на службових осіб від десяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати";
"Стаття 244-7. Органи Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації
Органи Держстандарту України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації (стаття 167 - за винятком правопорушень під час реалізації продукції промисловими підприємствами громадянам-споживачам; статті 169, 170 - за винятком правопорушень під час транспортування, зберігання і використання продукції, призначеної для реалізації громадянам-споживачам; стаття 170-1 - за винятком правопорушень під час випуску, реалізації товарів, виконання робіт та надання послуг громадянам-споживачам, статті 171, 172, 172-1).
Від імені органів Держстандарту України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
Голова Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації і його заступники;
директори центрів стандартизації, метрології та сертифікації Автономної Республіки Крим, області, міста та їх заступники".
2. Назву глави 13 викласти в такій редакції:
"Глава 13 Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації".
3. Статті 167, 169, 170-1, 171 викласти в такій редакції:
"Стаття 167. Випуск і реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів
Випуск (у тому числі з ремонту) або реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів, сертифікатів відповідності, норм, правил і зразків (еталонів) щодо якості, комплектності та упаковки (за винятком випадків, передбачених законодавством України), -
тягне за собою накладення штрафу на службових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб від двадцяти до ста мінімальних розмірів заробітної плати";
"Стаття 169. Передача замовнику або у виробництво документації, яка не відповідає вимогам стандартів
Передача замовнику або у виробництво конструкторської, технологічної та проектної документації, яка не відповідає вимогам стандартів, норм і правил щодо якості продукції та її безпеки, -
тягне за собою накладення штрафу на службових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб від десяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати";
"Стаття 170-1. Випуск, реалізація продукції (товарів) без сертифіката відповідності
Випуск продукції (товарів), реалізація (обмін) продукції (у тому числі імпортної) виготівником або продавцем, виконання робіт, надання послуг підприємствам або громадянам-споживачам без сертифіката відповідності, якщо його наявність передбачена чинним законодавством, -
тягне за собою накладення штрафу на службових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб, громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, від двадцяти до ста мінімальних розмірів заробітної плати.
Стаття 171. Порушення правил випуску в обіг, виготовлення, ремонту, повірки, калібрування, продажу і прокату засобів вимірювань
Випуск в обіг і продаж засобів вимірювань, що не пройшли державних випробувань або метрологічної атестації, а також неповірених, або виробництво, продаж, прокат, ремонт, калібрування засобів вимірювань підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, чи громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю, за відсутності на це відповідного дозволу, а так само використання результатів вимірювань у сферах, що підлягають державному метрологічному нагляду, з відхиленнями від гранично допустимих значень, -
тягне за собою накладення штрафу на службових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб, громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, від двадцяти до ста мінімальних розмірів заробітної плати".
4. Абзац другий статті 170 викласти в такій редакції:
"тягне за собою накладення штрафу на службових осіб від десяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати".
5. Абзац другий статті 172 викласти в такій редакції:
"тягне за собою накладення штрафу на службових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб, громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів заробітної плати".
6. У частині першій статті 218 цифри "166 - 172" замінити цифрами "166".
7. У частині першій статті 244-4 слово і цифри "статті 170-1" замінити словами і цифрами "стаття 170-1 - щодо правопорушень під час реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, стаття".
8. У статті 255:
у частині першій:
абзац двадцять перший пункту 1 викласти в такій редакції:
"органів Державного комітету України у справах захисту прав споживачів (статті 42-2, 155, 156, 156-1)";
абзац двадцять третій пункту 1 виключити;
у частині другій цифри "244-2 - 244-6" замінити цифрами "244-2 - 244-7".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 1 березня 1995 року
N 79/95-ВР
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення
З метою посилення відповідальності за порушення законодавства в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122) такі зміни і доповнення:
1. Доповнити Кодекс статтями 172-1, 244-7 такого змісту:
"Стаття 172-1. Порушення встановленого порядку видачі сертифіката відповідності
Порушення встановленого порядку видачі сертифіката відповідності -
тягне за собою накладення штрафу на службових осіб від десяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати";
"Стаття 244-7. Органи Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації
Органи Держстандарту України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації (стаття 167 - за винятком правопорушень під час реалізації продукції промисловими підприємствами громадянам-споживачам; статті 169, 170 - за винятком правопорушень під час транспортування, зберігання і використання продукції, призначеної для реалізації громадянам-споживачам; стаття 170-1 - за винятком правопорушень під час випуску, реалізації товарів, виконання робіт та надання послуг громадянам-споживачам, статті 171, 172, 172-1).
Від імені органів Держстандарту України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
Голова Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації і його заступники;
директори центрів стандартизації, метрології та сертифікації Автономної Республіки Крим, області, міста та їх заступники".
2. Назву глави 13 викласти в такій редакції:
"Глава 13 Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації".

30 днiв передплати безкоштовно!