Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України. Постанова від 20.01.2016 №79

Кабінет Міністрів України Постанова від 20.01.2016 №79
Последняя редакция от 26.06.2019. Внесення змін (постанова від 19.06.2019 N 532 /532-2019-п/)
Реквизиты

Издатель: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 20.01.2016

Номер 79

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 січня 2016 р. № 79
Київ
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 532 від 19.06.2019 )
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр УкраїниА.ЯЦЕНЮК
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 січня 2016 р. № 79
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У розділі 1 переліку закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993 р. № 909 (ЗП України, 1994 р., № 4, ст. 70; Офіційний вісник України, 2002 р., № 39, ст. 1820; 2004 р., № 46, ст. 3052), у графі "Найменування посад" позицію "Загальноосвітні навчальні заклади, військові загальноосвітні навчальні заклади, музичні і художні школи" після слів "завідуючі навчальною і навчально-виховною частиною" доповнити словами ", завідувачі філіями, їх заступники з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи".
2. Розділ III додатка до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 73; 2001 p., № 13, ст. 550; 2012 р., № 54, ст. 2162), після позиції
"Директор-456"
доповнити такими позиціями:
"Завідувач філією56
Заступник завідувача філією з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи56".
3. Абзац перший розділу "Посади педагогічних працівників" переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 24, ст. 1015; 2001 р., № 19, ст. 812; 2004 р., № 2, ст. 58; 2005 р., № 48, ст. 3013; 2006 р., № 8, ст. 454; 2007 р., № 48, ст. 1972), після слова "завідувач" доповнити словами ", завідувач філією, заступник завідувача філією з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи".
4. Підрозділ 2 розділу I додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699; 2005 р., № 40, ст. 2544; 2015 р., № 55, ст. 1806) у графі "Посада" після слів і цифр "вищих навчальних закладів I та II рівня акредитації" доповнити словами ", їх філій".
( Пункт 5 втратив чинність на підставіПостанови КМ № 532 від 19.06.2019 )
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 січня 2016 р. № 79
Київ
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр УкраїниА.ЯЦЕНЮК
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 січня 2016 р. № 79
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У розділі 1 переліку закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993 р. № 909 (ЗП України, 1994 р., № 4, ст. 70; Офіційний вісник України, 2002 р., № 39, ст. 1820; 2004 р., № 46, ст. 3052), у графі "Найменування посад" позицію "Загальноосвітні навчальні заклади, військові загальноосвітні навчальні заклади, музичні і художні школи" після слів "завідуючі навчальною і навчально-виховною частиною" доповнити словами ", завідувачі філіями, їх заступники з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи".
2. Розділ III додатка до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 73; 2001 p., № 13, ст. 550; 2012 р., № 54, ст. 2162), після позиції
"Директор-456"
доповнити такими позиціями: