Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268

Кабінет Міністрів України Постанова від 28.07.2021 №783
Реквизиты

Издатель: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 28.07.2021

Номер 783

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 липня 2021 р. № 783
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268
Кабінет Міністрів України
постановляє:
2. Установити, що у разі зменшення у зв’язку з прийняттям цієї постанови розміру заробітної плати (без премії) в окремих працівників на час роботи на займаній посаді таким працівникам виплачується різниця між заробітною платою (без премії), визначеною за попередніми умовами оплати праці, та розміром заробітної плати, встановленим за новими умовами оплати праці.
3. Рекомендувати керівникам органів місцевого самоврядування здійснювати виконання цієї постанови виключно у межах фондів заробітної плати, передбачених у кошторисах відповідних органів.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. № 783
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268
1. В абзаці другому пункту 1 цифри "48—54" замінити цифрами
"48—53".
2. Пункт 7 виключити.
3. У додатках до постанови:
1) додатки 48—53 викласти в такій редакції:
"Додаток 48
до
постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. № 783)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату (секретаріату) обласних, Київської та Севастопольської міських рад
Найменування посадиМісячний посадовий оклад, гривень
Голова ради, Київський міський голова19 360
Перший заступник голови ради, заступник міського голови —
секретар Київської міської ради
16 940
Заступник голови ради15 125
Голова постійної комісії з питань бюджету13 500
Керуючий справами13 500
Начальник управління10 550
Начальник відділу8 800
Начальник відділу у складі управління7 050
Завідувач самостійного сектору7 600
Завідувач сектору у складі управління, відділу6 300
Помічник голови ради, радник, консультант5 700
Головний спеціаліст, помічник заступника голови5 500
Провідний спеціаліст5 100
Спеціаліст I категорії5 050
Спеціаліст II категорії4 700
Спеціаліст4 670
Додаток 49
до
постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. № 783)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату районних, районних у мм. Києві та Севастополі рад
Найменування посадиМісячний посадовий оклад, гривень
Голова ради15 520
Заступник голови ради12 125
Керуючий справами9 700
Начальник відділу, головний бухгалтер7 050
Завідувач сектору6 300
Радник, консультант голови ради5 500
Головний спеціаліст5 300
Провідний спеціаліст4 670
Спеціаліст I категорії4 630
Спеціаліст II категорії4 590
Спеціаліст4 540
Додаток 50
до
постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. № 783)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату міських (крім мм. Києва та Севастополя), селищних, сільських рад та їх виконавчих комітетів
Найменування посадиМісячний посадовий оклад у територіальних громадах із
загальною чисельністю населення, гривень
понад 900
тис. осіб
понад 450 до 900 тис. осібпонад 180 до 450
тис. осіб
понад 70 до 180 тис. осібпонад 15 до 70 тис. осібдо 15 тис. осіб
Голова16 94016 40015 90015 50015 00012 000
Перший заступник голови15 50014 60014 10013 20012 50011 500
Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів,
секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого
комітету
14 20014 00013 50012 60012 00011 000
Староста12 70012 30011 90011 60011 20010 000
Директор департаменту8 8008 6008 5008 4008 3008 000
Начальник управління7 7007 6007 5007 4007 2007 100
Начальник відділу, головний бухгалтер7 4007 3007 2007 1007 0006 900
Завідувач сектору6 3006 2506 2006 1006 0506 000
Державний реєстратор, адміністратор5 6005 6005 6005 6005 4005 300
Радник, консультант, помічник голови5 6505 6505 6505 6505 450
Головний спеціаліст5 5005 5005 5005 5005 2005 100
Провідний спеціаліст5 1005 1005 0505 0004 9504 900
Спеціаліст І категорії5 0505 0504 9504 9004 8504 800
Спеціаліст II категорії4 8504 8004 7504 7004 6504 600
Спеціаліст4 8004 7504 7004 6504 6004 540
_________
Примітки. 1. Чисельність населення на території територіальної громади на поточний рік визначається на рівні чисельності наявного населення на 1 січня календарного року.
2. Посадові оклади працівників апарату міських рад міст, яким згідно із законодавством надано статус міст-курортів державного або місцевого значення, встановлюються виходячи з чисельності населення, визначеної згідно з приміткою 1, із застосуванням коефіцієнта 2.
Додаток 51
до
постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. № 783)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів департаментів, управлінь, відділів, інших виконавчих органів міських (крім мм. Києва та Севастополя), селищних, сільських рад
Найменування посадиМісячний посадовий оклад
у територіальних громадах із загальною чисельністю
населення, гривень
понад 900
тис. осіб
понад 450 до 900 тис. осібпонад 180 до 450
тис. осіб
понад 70 до 180 тис. осібпонад 15 до 70 тис. осібдо 15 тис. осіб
Директор департаменту8 8008 6008 5008 4008 3008 000
Начальник самостійного управління8 1008 0007 9007 7007 5007 400
Начальник самостійного відділу7 9007 8007 7007 6007 4007 300
Начальник управління у складі департаменту7 7007 6007 5007 4007 2007 100
Начальник відділу у складі департаменту, самостійного
управління, управління у складі департаменту, головний
бухгалтер
7 4007 3007 2007 1007 0006 700
Завідувач сектору6 3006 2506 2006 1006 0506 000-
Державний реєстратор, адміністратор5 6005 6005 6005 6005 4005 300
Головний державний соціальний інспектор, головний спеціаліст5 5005 5005 5005 5005 2005 100
Державний соціальний інспектор, провідний спеціаліст5 1005 1005 0505 0004 9504 900
Спеціаліст I категорії5 0505 0504 9504 9004 8504 800
Спеціаліст II категорії4 8504 8004 7504 7004 6504 600
Спеціаліст4 8004 7504 7004 6504 6004 540
_________
Примітки. 1. Чисельність населення на території територіальної громади на поточний рік визначається на рівні чисельності наявного населення на 1 січня календарного року.
2. Посадові оклади працівників виконавчих органів міських рад міст, яким згідно із законодавством надано статус міст-курортів державного або місцевого значення, встановлюються виходячи з чисельності населення, визначеної згідно з приміткою 1, із застосуванням коефіцієнта 2.
Додаток 52
до
постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. № 783)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад та їх виконавчих комітетів
Найменування посадиМісячний посадовий оклад, гривень
Голова ради15 500
Заступник голови ради12 100
Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету9 700
Завідувач відділу, головний бухгалтер7 000
Завідувач сектору6 000
Головний спеціаліст5 100
Провідний спеціаліст4 650
Спеціаліст I категорії4 600
Спеціаліст II категорії4 590
Спеціаліст4 540
Додаток 53
до
постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. № 783)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів управлінь, відділів виконавчих органів районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад
Найменування посадиМісячний посадовий оклад, гривень
Начальник самостійного управління, відділу7 800
Начальник відділу в складі управління7 000
Завідувач сектору6 000
Головний державний соціальний інспектор, головний спеціаліст5 100
Державний соціальний інспектор, провідний спеціаліст4 650
Спеціаліст I категорії4 600
Спеціаліст II категорії4 590
Спеціаліст4 540";
2) додаток 54 виключити;
3) додаток 55 викласти в такій редакції:
"Додаток 55
до
постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. № 783)
СХЕМА
посадових окладів службовців апарату (секретаріату) органів місцевого самоврядування
Найменування посадиМісячний посадовий оклад, гривень
Завідувач: архіву, друкарського бюро, протокольної частини,
підрозділу з обліку і доставки документів, бібліотеки, експедиції,
господарства, складу, копіювально-розмножувального бюро, орденської
комори, військово-облікового бюро
4 540
Старший: інспектор, статистик; секретар керівника, фахівець з
інтерв’ювання, бібліотекар, відповідальний черговий
4 400
Касир, інспектор, статистик, підбирач довідкового та
інформаційного матеріалу, діловод, стенографіст I категорії,
оператор комп’ютерного набору, оператор копіювальних та
розмножувальних машин, комендант, диспетчер
4 300
Стенографіст II категорії, секретар-стенографіст, офісний
службовець (друкування), архіваріус, експедитор
4 200".
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 липня 2021 р. № 783
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268
Кабінет Міністрів України
постановляє:
2. Установити, що у разі зменшення у зв’язку з прийняттям цієї постанови розміру заробітної плати (без премії) в окремих працівників на час роботи на займаній посаді таким працівникам виплачується різниця між заробітною платою (без премії), визначеною за попередніми умовами оплати праці, та розміром заробітної плати, встановленим за новими умовами оплати праці.
3. Рекомендувати керівникам органів місцевого самоврядування здійснювати виконання цієї постанови виключно у межах фондів заробітної плати, передбачених у кошторисах відповідних органів.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. № 783
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268
1. В абзаці другому пункту 1 цифри "48—54" замінити цифрами
"48—53".
2. Пункт 7 виключити.
3. У додатках до постанови:
1) додатки 48—53 викласти в такій редакції:
"Додаток 48
до
постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. № 783)
СХЕМА

30 днiв передплати безкоштовно!