Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Верховна Рада України Закон від 15.05.2003 №762-IV
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 15.05.2003

Номер 762-IV

Статус Действует

Редакции
01.01.2021 внесення змін (закон від 17.07.2020 N 808-IX /808-20/) 15.11.2020 внесення змін (закон від 21.07.2020 N 819-IX /819-20/) 01.01.2020 внесення змін (кодекс украины від 19.12.2019 N 396-IX /396-20/) 21.10.2019 внесення змін (кодекс украины від 18.10.2018 N 2597-VIII /2597-19/) 20.10.2019 внесення змін (закон від 03.10.2019 N 155-IX /155-20/) 07.02.2019 внесення змін (закон від 21.06.2018 N 2473-VIII /2473-19/) 01.10.2018 внесення змін (закон від 21.12.2017 N 2258-VIII /2258-19/) 07.03.2018 внесення змін (закон від 18.01.2018 N 2269-VIII /2269-19/) 20.09.2018 внесення змін (закон від 04.09.2018 N 2518-VIII /2518-19/) 01.05.2016 внесення змін (закон від 10.12.2015 N 889-VIII /889-19/) 07.11.2015 внесення змін (закон від 02.07.2015 N 580-VIII /580-19/) 01.01.2016 внесення змін (закон від 05.06.2014 N 1314-VII /1314-18/) 15.07.2015 внесення змін (закон від 14.10.2014 N 1697-VII /1697-18/) 20.04.2014 внесення змін (закон від 10.04.2014 N 1197-VII /1197-18/) 01.07.2013 внесення змін (кодекс украины від 02.10.2012 N 5403-VI /5403-17/) 01.01.2004 внесення змін (кодекс украины від 16.01.2003 N 436-IV /436-15/) 01.01.2013 внесення змін (закон від 22.03.2012 N 4572-VI /4572-17/) 12.08.2012 внесення змін (закон від 05.07.2012 N 5083-VI /5083-17/) 03.08.2012 внесення змін (закон від 21.06.2012 N 5007-VI /5007-17/) 01.04.2011 внесення змін (кодекс украины від 02.12.2010 N 2755-VI /2755-17/) 01.01.2011 внесення змін (кодекс украины від 02.12.2010 N 2755-VI /2755-17/) 02.10.2010 внесення змін (закон від 09.09.2010 N 2522-VI /2522-17/) 20.06.2007 внесення змін (закон від 27.04.2007 N 997-V /997-16/) 12.05.2006 внесення змін (закон від 23.02.2006 N 3480-IV /3480-15/) 23.12.2003 внесення змін (закон від 18.11.2003 N 1280-IV /1280-15/) 29.07.2003 внесення змін (закон від 19.06.2003 N 973-IV /973-15/) 15.05.2003 прийняття
Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 30, ст.247 )( Із змінами, внесеними згідно із Кодексом N 436-IV від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 Законами N 973-IV від 19.06.2003, ВВР, 2003, N 45, ст.363 N 1280-IV від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 12, ст.155 N 3480-IV від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 31, ст.268 N 997-V від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440 N 2522-VI від 09.09.2010, ВВР, 2011, N 4, ст.26 Кодексом N 2755-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 Законами N 4572-VI від 22.03.2012, ВВР, 2013, N 1, ст.1 N 5007-VI від 21.06.2012, ВВР, 2013, N 19-20, ст.190 N 5083-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 33, ст.435 Кодексом N 5403-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 34-35, ст.458 Законами N 1197-VII від 10.04.2014, ВВР, 2014, N 24, ст.883 N 1314-VII від 05.06.2014, ВВР, 2014, N 30, ст.1008 N 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, N 2-3, ст.12 N 580-VIII від 02.07.2015, ВВР, 2015, N 40-41, ст.379 N 889-VIII від 10.12.2015, ВВР, 2016, N 4, ст.43 N 2258-VIII від 21.12.2017, ВВР, 2018, N 9, ст.50 N 2269-VIII від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68 N 2518-VIII від 04.09.2018, ВВР, 2018, N 40, ст.289 N 2473-VIII від 21.06.2018, ВВР, 2018, N 30, ст.239 Кодексом N 2597-VIII від 18.10.2018, ВВР, 2019, N 19, ст.74 Законом N 155-IX від 03.10.2019, ВВР, 2019, N 48, ст.325 Кодексом N 396-IX від 19.12.2019, ВВР, 2020, N 7, N 8, N 9, ст.48 Законами N 808-IX від 17.07.2020 N 819-IX від 21.07.2020 )
З метою приведення деяких законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про судоустрій України" Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У частині третій статті 136, пункті 2 частини першої статті 221, частині третій статті 230, назві та абзаці першому статті 231, назві та абзаці першому частини першої, абзаці першому частини другої статті 232, назві та частині першій статті 233, статті 234 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; 1986 р., N 27, ст. 539; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 302; 2000 р., N 50, ст. 436) слова "районний (міський)" у всіх відмінках і числах замінити словами "районний, районний у місті, міський чи міськрайонний" у відповідному відмінку і числі.
2. Статтю 191 Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573) викласти у такій редакції:
"Стаття 191. Порядок вирішення житлових спорів
Житлові спори вирішуються відповідно до закону".
3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1) у статтях 185-4, 253 і 284 слова "попереднього слідства" замінити словами "досудового слідства";
2) у тексті Кодексу слова "районний (міський)" у всіх відмінках і числах замінити словами "районний, районний у місті, міський чи міськрайонний" у відповідному відмінку і числі.
4. У частині першій статті 97 Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 17, ст. 99) слова "арбітражним судом" виключити.
5. У частині першій статті 64 Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340) слова "арбітражним судом" виключити.
6. У частині першій статті 109 Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189; 2000 р., N 45, ст. 390) слова "арбітражним судом" виключити.
7. У тексті Кодексу торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 47-52, ст. 349) слова "арбітражний суд" в усіх відмінках замінити словами "господарський суд" у відповідному відмінку.
8. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27):
1) у частині сімнадцятій статті 151 слова "арбітражного суду" виключити;
2) у підпункті "а" абзацу другого пункту 10 розділу X "Перехідні положення" слова "Вищого арбітражного суду України" замінити словами "Вищого господарського суду України".
( Пункт 9 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 5007-VI від 21.06.2012 )( Пункт 10 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 580-VIII від 02.07.2015 )( Пункт 11 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 436-IV від 16.01.2003 )( Пункт 12 втратив чинність на підставі Закону N 997-V від 27.04.2007 )
13. У Законі України "Про підприємства в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст. 272; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст. 655; 1995 р., N 14, ст. 90, N 28, ст. 203; 2001 р., N 31, ст. 146):
1) у частині другій статті 13, пункті 1 статті 34, пункті 3 статті 36 слова "або арбітражного суду" виключити;
2) у пункті 6 статті 24 слова "арбітражним" і "Законом України "Про банкрутство" замінити відповідно словами "господарським" і "Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";
3) у пункті 2 статті 27:
в абзаці першому слова "чи арбітражного суду" виключити;
в абзаці другому слова "або арбітражним судом відповідно до їх компетенції" виключити;
4) в абзаці другому пункту 1 статті 35 слова "арбітражний суд" виключити.
14. У Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 11, ст. 66):
1) у статті 38 слова "та арбітражними судами" виключити;
2) у частині першій статті 39:
в абзаці другому слова "органах суду" замінити словом "суді";
в абзаці третьому слово "арбітражних" замінити словом "господарських".
( Пункт 15 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 3480-IV від 23.02.2006 )
16. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546):
1) у частині другій статті 37 слова "або арбітражних судів" виключити;
2) у частині першій статті 67 слова "арбітражним судом" виключити.
17. У Законі України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст. 646):
1) в абзаці третьому частини другої статті 18 слова "або арбітражним судом відповідно до їх компетенції" виключити;
2) у частині третій статті 19 слова "арбітражним судом" виключити.
18. У Законі України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1992 р., N 48, ст. 662; 1998 р., N 18, ст. 89; 1999 р., N 26, ст. 213; 2001 р., N 31, ст. 146):
1) у частині п'ятій статті 1 слова "арбітражному суді" виключити;
2) у пункті "в" частини четвертої статті 19:
в абзаці першому слова "або арбітражного суду" виключити;
в абзаці другому слово "арбітражного" замінити словом "господарського";
3) у частині першій статті 20 слова "(арбітражного суду)" виключити;
4) у частині третій статті 23 слова "арбітражного суду" виключити;
5) у частині четвертій статті 39 слова "або арбітражним судом" виключити.
( Пункт 19 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1697-VII від 14.10.2014 )
20. У Законі України "Про товарну біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 10, ст. 139; 1993 р., N 11, ст. 83):
1) у частині третій статті 15 слова "арбітражному суду" виключити;
2) у статті 21 слова "арбітражного суду" виключити.
21. У пункті 11 статті 8 і пункті 7 статті 10 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 524) слова "або арбітражним судом відповідно до їх компетенції" виключити.
22. У Законі України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 272, N 48, ст. 658; 1993 р., N 26, ст. 277):
1) в абзаці другому пункту 5 статті 10 слова "арбітражного суду" виключити;
2) у пункті 1 статті 14 слова "або арбітражним судом" виключити;
3) у пункті 2 статті 26 слова "арбітражним судом, відповідно до їх компетенції" виключити;
4) в абзаці першому пункту 1 статті 31 слова "чи арбітражного суду" виключити;
5) у пункті 3 статті 32 слова "або арбітражного суду" виключити.
23. В абзаці другому частини першої статті 5 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303; 2001 р., N 14, ст. 72) слова "забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів і учасників кримінального судочинства" замінити словами "судовою міліцією".
24. В абзаці першому пункту 1 статті 18 Закону України "Про споживчу кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст. 414, N 48, ст. 657) слово "арбітражного" замінити словом "господарського".
( Пункт 25 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 4572-VI від 22.03.2012 )
26. У Законі України "Про заставу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст. 642; 1995 р., N 1, ст. 3; 1996 р., N 2, ст. 3; 1998 р., N 2, ст. 3; 2000 р., N 50, ст. 436; 2001 р., N 10, ст. 44):
1) у частині сьомій статті 15-1 слова "(арбітражного або третейського суду)" замінити словами "або третейського суду";
2) у статті 20:
у частині шостій слова "(арбітражного або третейського суду)" замінити словами "або третейського суду", а слова "або арбітражного суду" виключити;
у частині сьомій слово "арбітражного" замінити словом "господарського";
3) у частині четвертій статті 38 слова "арбітражного суду" виключити;
4) у частині третій статті 57 слова "арбітражним судом" виключити;
5) у частині першій статті 58 слова "чи арбітражним судом" виключити.
27. У Законі України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 50, ст. 676):
1) у частині третій статті 9 слова "Судові, арбітражні та інші правоохоронні органи" замінити словами "Суди, правоохоронні органи";
2) у статті 16 слова "судових або арбітражних органів України" замінити словом "судів";
3) у частині другій статті 25 слова "судових або арбітражних органах", "судових та арбітражних органах" замінити словом "суді".
28. У статті 26 Закону України "Про основи містобудування" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 52, ст. 683; 2001 р., N 16, ст. 76) слова "та арбітражним судом" виключити.
29. У Законі України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 1, ст. 1):
1) у пункті 1 статті 14 слова "та арбітражної" виключити;
2) у частині четвертій статті 23 слова "арбітражному суді" виключити.
30. У частині другій статті 13 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110) слова "чи арбітражного суду" виключити.
( Пункт 31 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2258-VIII від 21.12.2017 )( Пункт 32 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 973-IV від 19.06.2003 )
33. В абзаці третьому частини першої статті 7 Закону України "Про науково-технічну інформацію" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 33, ст. 345) слова "або арбітражному суді" виключити.
34. У пункті 4 статті 22 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358) слова "чи арбітражного суду" виключити.
35. У Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383):
1) у частині третій статті 8 слова "арбітражного суду" виключити;
2) у статті 50:
у частинах першій та п'ятій слова "районного (міського) народного суду" в усіх відмінках замінити словами "районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду" у відповідному відмінку;
у частині сьомій слова "або арбітражним судом" виключити.
36. У Законі України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343):
1) в абзаці п'ятому частини першої статті 7 слова "чи арбітражного суду" виключити;
2) в абзаці дев'ятому частини першої та частині третій статті 16 слова "чи арбітражному суді" виключити;
3) у статті 25:
у назві слова "арбітражного суду" виключити;
у абзаці першому слова "чи арбітражного суду" виключити.
( Пункт 37 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 889-VIII від 10.12.2015 )( Пункт 38 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 5403-VI від 02.10.2012 )
39. У Законі України "Про охорону прав на промислові зразки" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 7, ст. 34):
1) у пункті 1 статті 23:
в абзаці другому слова "(арбітражного суду)" виключити;
в абзаці третьому слова "(арбітражний суд)" виключити;
2) у пункті 1 статті 27 слова "арбітражним" виключити.
40. У Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 7, ст. 36):
1) у статті 17:
у частині другій слова "(арбітражного суду)" виключити;
у частині третій слова "(арбітражний суд)" виключити;
2) у пункті 3 статті 18 слова "(арбітражного суду)" виключити;
3) у пункті 1 статті 21 слово "арбітражним" виключити.
41. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст. 43):
1) у частині четвертій статті 25 слова "або арбітражним судом" виключити;
2) у частині третій статті 27 слова "чи арбітражного суду" виключити.
( Пункт 42 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 5083-VI від 05.07.2012 )
43. У пункті 2 статті 6 Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 25, ст. 198) слова "обласним, міським (міст Києва і Севастополя) судами, Верховним Судом Республіки Крим" замінити словами "Апеляційним судом Автономної Республіки Крим, апеляційними судами областей, міст Києва і Севастополя".
( Пункт 44 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2473-VIII від 21.06.2018 )
45. У статті 4 Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 46, ст. 411) слова "арбітражного" і "арбітражним" замінити відповідно словами "господарського" і "господарським".
46. У пункті 2 частини першої статті 18 Закону України "Про інформаційні агентства" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 13, ст. 83) слова "арбітражного суду" виключити.
( Пункт 47 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1280-IV від 18.11.2003 )( Пункт 48 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1197-VII від 10.04.2014 )
49. У частині другій статті 26 Закону України "Про режим іноземного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 19, ст. 80) слова "та/або арбітражних судах" виключити.
( Пункт 50 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2522-VI від 09.09.2010 )
51. У Законі України "Про захист від недобросовісної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 36, ст. 164):
1) у частині третій статті 29 слова "арбітражного суду" виключити;
2) статтю 32 викласти в такій редакції:
"Стаття 32. Оскарження рішень Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень
Рішення Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, прийняті у справах про недобросовісну конкуренцію, можуть бути оскаржені до суду заінтересованими особами у тридцятиденний строк з дня одержання копії рішення".
52. У Законі України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 39, ст. 181):
1) у частині дев'ятій статті 27 слова "або арбітражного суду" виключити;
2) в абзаці четвертому статті 29 слова "арбітражного суду" виключити.
53. У статті 15 Закону України "Про державний матеріальний резерв" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 13, ст. 112) слово "арбітражного" замінити словом "господарського".
( Пункт 54 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2269-VIII від 18.01.2018 )( Пункт 55 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )
56. В абзаці другому частини третьої статті 12 Закону України "Про видавничу справу" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 32, ст. 206) слова "та арбітражної" виключити.
( Пункт 57 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 819-IX від 21.07.2020 )
58. В абзаці дев'ятому частини першої статті 32 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 48, ст. 296) слова "та арбітражного суду" виключити.
( Пункт 59 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1314-VII від 05.06.2014 )
60. У частині третій статті 3 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 5-6, ст. 44; 2000 р., N 48, ст. 416) слова "арбітражним судом" виключити.
61. У статті 25 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 5-6, ст. 46) слова "арбітражним судом" виключити.
( Пункт 62 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 396-IX від 19.12.2019 )( Пункт 63 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 808-IX від 17.07.2020 )( Пункт 64 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2518-VIII від 04.09.2018 )( Пункт 65 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 155-IX від 03.10.2019 )( Пункт 66 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2597-VIII від 18.10.2018 )
67. У статті 23 Закону України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 12, ст. 95) слова "або арбітражним судом" виключити.
68. У Законі України "Про мисливське господарство та полювання" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 18, ст. 132):
1) у частині четвертій статті 31 слова "арбітражним судом" виключити;
2) у частині першій статті 43 слова "арбітражного суду" виключити.
69. У Законі України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238):
1) в абзаці дев'ятому статті 14 і абзаці третьому частини третьої статті 17 слова "(арбітражного суду)" виключити;
2) в абзаці третьому частини другої статті 15 слова "(арбітражний суд)" виключити.
70. У Державній програмі приватизації на 2000-2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 33-34, ст. 272):
1) в абзаці другому пункту 5 слово "арбітражного" замінити словом "господарського";
2) в абзаці першому пункту 55 слова "арбітражного" і "арбітражний" замінити відповідно словами "господарського" і "господарський";
3) в абзацах першому та третьому пункту 133 слова "арбітражного суду" виключити.
71. У пункті 11 статті 19 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 298) слова "або до арбітражного суду" виключити.
72. У частині першій статті 35 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 37, ст. 307) слово "арбітражним" виключити.
73. У частині четвертій статті 6 Закону України "Про державну підтримку підприємств, науково-дослідних інститутів і організацій, які розробляють та виготовляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхімії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 48, ст. 406) слово "арбітражного" замінити словом "господарського".
( Пункт 74 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )
75. У Законі України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 12, ст. 64):
1) абзаци третій і четвертий частини третьої статті 48 замінити одним абзацом такого змісту:
"переглядом відповідного рішення (постанови) суду".
У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом четвертим;
2) у частині п'ятій статті 56:
абзац третій викласти в такій редакції:
"Нарахування пені зупиняється на час розгляду чи перегляду судом";
в абзаці п'ятому слова "арбітражного суду в порядку нагляду" виключити;
абзац шостий виключити;
3) у статті 60:
у частині другій слова "Вищого арбітражного суду України" та "арбітражного суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських арбітражних судів" замінити відповідно словами "господарського суду міста Києва" та "господарських судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя";
абзац п'ятий частини четвертої викласти в такій редакції:
"а також перегляд за заявою сторони відповідного рішення (постанови) суду зупиняє виконання зазначеного рішення органу Антимонопольного комітету України на час розгляду цієї справи чи перегляду відповідного рішення (постанови) суду, якщо органом Антимонопольного комітету України відповідно до частини третьої статті 48 цього Закону чи судом не визначено інше";
4) у тексті Закону слова "арбітражний суд" у всіх відмінках виключити.
76. У частині одинадцятій статті 12 і частині четвертій статті 13 Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 15, ст. 73) слова "або арбітражному суді" виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, за винятком підпункту 1 пункту 10 та пункту 23, які набирають чинності з дня набрання чинності законом України, який стосуватиметься уточнення загальної структури і чисельності Міністерства внутрішніх справ України в частині забезпечення діяльності судової міліції.
2. Кабінету Міністрів України:
у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом подати до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Закону України "Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України" з метою забезпечення діяльності судової міліції;
щороку у проекті закону про Державний бюджет України передбачати окремим рядком виділення коштів на утримання судової міліції.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
15 травня 2003 року
N 762-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
З метою приведення деяких законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про судоустрій України" Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У частині третій статті 136, пункті 2 частини першої статті 221, частині третій статті 230, назві та абзаці першому статті 231, назві та абзаці першому частини першої, абзаці першому частини другої статті 232, назві та частині першій статті 233, статті 234 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; 1986 р., N 27, ст. 539; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 302; 2000 р., N 50, ст. 436) слова "районний (міський)" у всіх відмінках і числах замінити словами "районний, районний у місті, міський чи міськрайонний" у відповідному відмінку і числі.
2. Статтю 191 Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573) викласти у такій редакції:
"Стаття 191. Порядок вирішення житлових спорів
Житлові спори вирішуються відповідно до закону".
3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1) у статтях 185-4, 253 і 284 слова "попереднього слідства" замінити словами "досудового слідства";
2) у тексті Кодексу слова "районний (міський)" у всіх відмінках і числах замінити словами "районний, районний у місті, міський чи міськрайонний" у відповідному відмінку і числі.

30 днiв передплати безкоштовно!