Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження

Верховна Рада України Закон від 16.03.2007 №760-V
Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 23, ст.301 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2755-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 N 4495-VI від 13.03.2012, ВВР, 2012, N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1) у статті 98:
абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
"тягне за собою накладення штрафу на керівників, заступників керівників, головних інженерів, головних енергетиків (головних механіків), начальників цехів, керівників адміністративно-господарських служб підприємств, установ і організацій від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
в абзаці другому частини другої слова "від одного до п'яти" замінити словами "від п'яти до п'ятдесяти";
2) абзац другий статті 101 викласти в такій редакції:
"тягне за собою накладення штрафу на керівників, заступників керівників, головних енергетиків (головних механіків), начальників цехів та служб підприємств, установ і організацій від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
3) у статті 101-1:
в абзаці другому частини першої слова "від п'яти до п'ятнадцяти" замінити словами "від десяти до ста";
в абзаці другому частини другої слова "від п'яти до п'ятнадцяти" замінити словами "від десяти до ста";
4) абзац другий статті 102 викласти в такій редакції:
"тягне за собою накладення штрафу на керівників, заступників керівників, головних енергетиків (головних механіків), начальників цехів та служб підприємств, установ і організацій від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
5) в абзаці другому статті 188-14 слова "від п'яти до п'ятнадцяти" замінити словами "від двадцяти до ста п'ятдесяти".
2. У Законі України "Про енергозбереження" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 30, ст. 283; 1999 р., N 34, ст. 274; 2005 р., N 20, ст. 278; 2006 р., N 15, ст. 126, N 22, ст. 199):
1) у тексті статті 12 слова "раціонального" і "фонд енергозбереження" замінити відповідно словами "ефективного" і "Державний фонд енергозбереження", а слова "і економії" виключити;
2) включити статтю 13 такого змісту:
"Стаття 13. Державний фонд енергозбереження
Для забезпечення фінансування заходів щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів утворюється Державний фонд енергозбереження.
Джерелами формування Державного фонду енергозбереження є:
кошти, отримані у вигляді штрафних санкцій за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;
частина зборів за використання природних ресурсів, розмір якої визначається Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України;
кошти, отримані за видачу Національним агентством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів документів дозвільного характеру;
добровільні внески підприємств, установ, організацій та громадян.
Порядок розподілу коштів, що надходять до Державного фонду енергозбереження, встановлюється Кабінетом Міністрів України";
3) частину другу статті 14 після слів "нетрадиційної енергетики" доповнити словами "виробництва альтернативних видів палива";
4) у частині першій статті 16:
пункт "а" доповнити словами "виробникам обладнання для використання нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії і альтернативних видів палива";
пункт "б" доповнити словами "альтернативних видах палива";
у пункті "в":
перше речення абзацу третього після слів "а також інвестиції" доповнити словами "у створення енергозберігаючих технологій, виробництво енергозберігаючого обладнання, матеріалів, засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, у створення і впровадження технологій використання нетрадиційних джерел енергії, виробництва альтернативних видів палива";
доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"Порядок пріоритетного кредитування заходів щодо забезпечення раціонального використання та економії паливно-енергетичних ресурсів, використання нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії, виробництва альтернативних видів палива встановлюється Кабінетом Міністрів України";
абзац другий пункту "г" викласти в такій редакції:
"Перелік видів енергозберігаючого обладнання, до яких застосовуються підвищені норми амортизації, встановлюється Кабінетом Міністрів України";
пункт "д" доповнити абзацом другим такого змісту:
"Порядок надання державних субсидій та здійснення безповоротного асигнування встановлюється Кабінетом Міністрів України";
5) частину другу статті 17 викласти в такій редакції:
"За перевитрати паливно-енергетичних ресурсів понад встановлені показники норм питомих витрат суб'єкти господарювання сплачують збір за перевитрати паливно-енергетичних ресурсів (енергетичний збір) у розмірі 200 відсотків вартості перевитрачених ресурсів. До обсягу перевитрат паливно-енергетичних ресурсів, на які нараховується енергетичний збір, не включається обсяг видів палива та паливно-енергетичних ресурсів, отриманих суб'єктом господарювання з альтернативних джерел енергії".
( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 4495-VI від 13.03.2012 )( Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )( Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )
6. Абзац перший пункту 13 "Перехідні положення" розділу 2 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік " та деяких інших законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 17-19, ст. 267; 2005 р., N 27, ст. 363) доповнити словами "крім пільг, що надаються з метою стимулювання заходів з енергозбереження відповідно до законодавства України".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2008 року, крім пункту 1 розділу I, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.
2. Пункти 3, 4 розділу I цього Закону діють протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом. Пункт 5 розділу I цього Закону діє протягом п'яти років з моменту отримання першого прибутку внаслідок підвищення енергоефективності виробництва.
3. Кабінету Міністрів України в місячний термін з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ,
16 березня 2007 року
N 760-V
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1) у статті 98:
абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
"тягне за собою накладення штрафу на керівників, заступників керівників, головних інженерів, головних енергетиків (головних механіків), начальників цехів, керівників адміністративно-господарських служб підприємств, установ і організацій від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
в абзаці другому частини другої слова "від одного до п'яти" замінити словами "від п'яти до п'ятдесяти";
2) абзац другий статті 101 викласти в такій редакції:
"тягне за собою накладення штрафу на керівників, заступників керівників, головних енергетиків (головних механіків), начальників цехів та служб підприємств, установ і організацій від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
3) у статті 101-1:
в абзаці другому частини першої слова "від п'яти до п'ятнадцяти" замінити словами "від десяти до ста";
в абзаці другому частини другої слова "від п'яти до п'ятнадцяти" замінити словами "від десяти до ста";
4) абзац другий статті 102 викласти в такій редакції:
"тягне за собою накладення штрафу на керівників, заступників керівників, головних енергетиків (головних механіків), начальників цехів та служб підприємств, установ і організацій від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
5) в абзаці другому статті 188-14 слова "від п'яти до п'ятнадцяти" замінити словами "від двадцяти до ста п'ятдесяти".

30 днiв передплати безкоштовно!