Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у звязку з прийняттям Закону України "Про рекламу". Закон від 14.02.1997 №70/97-ВР

Верховна Рада України Закон від 14.02.1997 №70/97-ВР
Последняя редакция от 14.02.1997. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 14.02.1997

Номер 70/97-ВР

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про рекламу"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 15, ст.115 )
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про рекламу" Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:
1. Частину другу статті 32 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19) викласти у такій редакції:
"В Україні проводиться державна політика обмеження куріння та вживання алкогольних напоїв. Реклама тютюнових виробів, алкогольних напоїв та інших товарів, шкідливих для здоров'я людини, здійснюється відповідно до Закону України "Про рекламу".
2. Статтю 6 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 1, ст. 1) доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Діяльність друкованих засобів масової інформації у сфері виробництва та розповсюдження реклами здійснюється відповідно до Закону України "Про рекламу".
3. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст.43; 1996 р., N 5, ст. 18):
1) статтю 1 після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"розклад мовлення телерадіоорганізацій - відкрита інформація телерадіоорганізацій про послідовність виходу в ефір та хронометраж телерадіопередач упродовж певного визначеного відрізку часу";
у зв'язку з цим абзаци дванадцятий - двадцять третій вважати відповідно абзацами тринадцятим - двадцять четвертим;
2) частину тринадцяту статті 5 доповнити абзацом такого змісту:
"контроль за дотриманням законодавства України про рекламу телерадіоорганізаціями всіх форм власності";
3) у статті 30:
частину третю викласти в такій редакції:
"Трансляції концертно-видовищних і спортивних програм тривалістю більше 45 хвилин можуть бути перервані для реклами лише один раз за повний 45-хвилинний проміжок часу. Не можуть перериватись кіно- та телефільми. Реклама може бути розміщена перед їх початком або після їх закінчення. Телепередачі тривалістю понад 10 хвилин не можуть суміщатися з рекламною інформацією без погодження з власником авторського права. Забороняється реклама у передачах, розрахованих на дитячу (до 14 років) аудиторію";
частину сьому викласти в такій редакції:
"Граничні розміри розцінок за рекламу, що розповсюджується по загальнонаціональних та суспільних каналах мовлення, встановлюються Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення за погодженням з Міністерством фінансів України";
4) у статті 31:
частину першу викласти в такій редакції:
"Забороняється переривати з метою розміщення реклами трансляції сесій Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, офіційних державних заходів і церемоній, виступів Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Голови Конституційного Суду України, народних депутатів України, членів Уряду України";
частину третю викласти в такій редакції:
"Забороняється реклама тютюнових виробів та алкогольних напоїв. Реклама лікувальних сеансів, інших аналогічних заходів з використанням гіпнозу та інших методів психічного або біоенергетичного впливу може здійснюватися з дозволу Міністерства охорони здоров'я України. Реклама лікарських засобів, виробів медичного призначення, методів профілактики, діагностики та лікування здійснюється відповідно до Закону України "Про рекламу";
5) у частині першій статті 37:
у пункті "д" слова "цим Законом" замінити словами "чинним законодавством";
доповнити частину пунктом "и" такого змісту:
"и) забезпечувати для осіб та організацій, які мають у цьому виробничу потребу, вільний доступ до розкладу мовлення телерадіоорганізацій і безкоштовне його використання";
6) статтю 40 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"своєчасно отримувати розклад мовлення телерадіоорганізацій";
у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;
7) абзац третій частини першої статті 44 виключити;
8) в абзаці сімнадцятому частини першої статті 46 слова "цим Законом" замінити словами "чинним законодавством".
4. У статті 26 Закону України "Про лікарські засоби" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 22, ст. 86):
частину третю викласти в такій редакції:
"Реклама лікарських засобів здійснюється відповідно до Закону України "Про рекламу";
частини четверту, п'яту, шосту виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
14 лютого 1997 року
N 70/97-ВР
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про рекламу"
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про рекламу" Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:
1. Частину другу статті 32 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19) викласти у такій редакції:
"В Україні проводиться державна політика обмеження куріння та вживання алкогольних напоїв. Реклама тютюнових виробів, алкогольних напоїв та інших товарів, шкідливих для здоров'я людини, здійснюється відповідно до Закону України "Про рекламу".
2. Статтю 6 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 1, ст. 1) доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Діяльність друкованих засобів масової інформації у сфері виробництва та розповсюдження реклами здійснюється відповідно до Закону України "Про рекламу".
3. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст.43; 1996 р., N 5, ст. 18):
1) статтю 1 після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"розклад мовлення телерадіоорганізацій - відкрита інформація телерадіоорганізацій про послідовність виходу в ефір та хронометраж телерадіопередач упродовж певного визначеного відрізку часу";
у зв'язку з цим абзаци дванадцятий - двадцять третій вважати відповідно абзацами тринадцятим - двадцять четвертим;
2) частину тринадцяту статті 5 доповнити абзацом такого змісту:
"контроль за дотриманням законодавства України про рекламу телерадіоорганізаціями всіх форм власності";