Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо черговості задоволення вимог страхувальників у разі ліквідації страховика. Закон від 17.12.2008 №675-VI

Верховна Рада України Закон від 17.12.2008 №675-VI
Последняя редакция от 17.12.2008. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 17.12.2008

Номер 675-VI

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо черговості задоволення вимог страхувальників у разі ліквідації страховика
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 15, ст.192 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 112 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"2. Черговість задоволення вимог кредиторів за договорами страхування визначається законом".
У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами третьою - п'ятою.
2. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378; 2002 р., N 5, ст. 30; 2004 р., N 33-34, ст. 403; 2005 р., N 25, ст. 334; 2007 р., N 9, ст. 71):
1) пункт 1 частини першої статті 31 доповнити підпунктом "в-1" такого змісту:
"в-1) вимоги кредиторів за договорами страхування";
2) у статті 45:
у частині восьмій слова "виплати страхової суми" замінити словами "страхові виплати";
частину дев'яту викласти в такій редакції:
"9. У разі визнання господарським судом страховика банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури вимоги кредиторів за договорами страхування першої черги підлягають задоволенню в такому порядку:
у першу чергу - вимоги за договорами особистого страхування, передбачені частиною восьмою цієї статті;
у другу чергу - вимоги фізичних осіб за іншими договорами страхування, передбачені частиною восьмою цієї статті;
у третю чергу - вимоги за договорами особистого страхування, передбачені частиною сьомою цієї статті;
у четверту чергу - вимоги фізичних осіб за іншими договорами страхування, передбачені частиною сьомою цієї статті;
у п'яту чергу - вимоги юридичних осіб за іншими договорами страхування, передбачені частиною восьмою цієї статті;
у шосту чергу - вимоги юридичних осіб за іншими договорами страхування, передбачені частиною сьомою цієї статті".
3. Статтю 43 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50; 2005 р., N 37, ст. 447) після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:
"При ліквідації платоспроможного страховика вимоги страхувальників за договорами страхування відносяться до вимог першої черги".
У зв'язку з цим частини шосту і сьому вважати відповідно частинами сьомою і восьмою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Установити, що задоволення вимог кредиторів до страховика, розпочате до набрання чинності цим Законом, здійснюється у черговості, що діяла на момент початку такої процедури.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 17 грудня 2008 року
N 675-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо черговості задоволення вимог страхувальників у разі ліквідації страховика
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 112 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"2. Черговість задоволення вимог кредиторів за договорами страхування визначається законом".
У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами третьою - п'ятою.
2. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378; 2002 р., N 5, ст. 30; 2004 р., N 33-34, ст. 403; 2005 р., N 25, ст. 334; 2007 р., N 9, ст. 71):
1) пункт 1 частини першої статті 31 доповнити підпунктом "в-1" такого змісту:
"в-1) вимоги кредиторів за договорами страхування";
2) у статті 45:
у частині восьмій слова "виплати страхової суми" замінити словами "страхові виплати";
частину дев'яту викласти в такій редакції:
"9. У разі визнання господарським судом страховика банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури вимоги кредиторів за договорами страхування першої черги підлягають задоволенню в такому порядку:
у першу чергу - вимоги за договорами особистого страхування, передбачені частиною восьмою цієї статті;
у другу чергу - вимоги фізичних осіб за іншими договорами страхування, передбачені частиною восьмою цієї статті;
у третю чергу - вимоги за договорами особистого страхування, передбачені частиною сьомою цієї статті;
у четверту чергу - вимоги фізичних осіб за іншими договорами страхування, передбачені частиною сьомою цієї статті;
у п'яту чергу - вимоги юридичних осіб за іншими договорами страхування, передбачені частиною восьмою цієї статті;