Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР з питань, що стосуються жінок, сімї та дитинства. Указ від 28.01.1991 №660-XII

Президія Верховної Ради УРСР Указ від 28.01.1991 №660-XII
Последняя редакция от 01.01.2004. Внесення змін (кодекс україни від 10.01.2002 N 2947-III /2947-14/)
Документ подготовлен в системе iplex
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР з питань, що стосуються жінок, сім'ї та дитинства
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2947-III від 10.02.2002, ВВР, 2002, N 21-22, ст.135 Законом N 407-IV від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 7, ст.70 Кодексом N 435-IV від 16.01.2003, ВВР, 2003, NN 40-44, ст.356 )
З метою подальшого вдосконалення законодавства Української РСР з питань, що стосуються жінок, сім'ї та дитинства, Президія Верховної Ради Української РСР
постановляє:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів Української РСР:
( Розділ 1 втратив чинність з 01.01.2004 року на підставі Сімейного Кодексу N 2947-III від 10.02.2002 )
2. До Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573; 1986 р., N 21, ст. 414):
1. Доповнити Кодекс статтями 46'1 і 114'1 такого змісту:
"Стаття 46'1. Забезпечення жилим приміщенням дитячих будинків сімейного типу
При внесенні в установленому порядку рішення про організацію дитячого будинку сімейного типу особам, які призначені батьками-вихователями, для спільного проживання з дітьми, переданими їм на виховання, надається поза чергою індивідуальний жилий будинок або багатокімнатна квартира за нормою, що встановлюється Радою Міністрів Української РСР.
Користування наданим жилим приміщенням здійснюється в порядку, встановленому законодавством для користування службовими жилими приміщеннями".
"Стаття 114'1. Виселення з дитячих будинків сімейного типу
У випадках ліквідації дитячого будинку сімейного типу батьки-вихователі повинні звільнити надане їм жиле приміщення (стаття 46,1), а в разі відмови - підлягають виселенню з наданням їм іншого благоустроєного жилого приміщення. При усуненні батьків-вихователів від подальшого виховання дітей вони можуть бути виселені із займаного ними жилого приміщення з наданням іншого жилого приміщення".
2. Доповнити абзац дев'ятий частини першої статті 45 після слів "багатодітним сім'ям" словами "сім'ям, що виховують дітей-інвалідів".
3. Доповнити частину першу статті 114 абзацом четвертим такого змісту:
"громадян, позбавлених батьківських прав, якщо вони проживають спільно з дітьми, відносно яких позбавлені батьківських прав".
4. З частини першої статті 116 виключити слова "Без надання іншого жилого приміщення може бути виселено також осіб, позбавлених батьківських прав, якщо їх спільне проживання з дітьми, відносно яких вони позбавлені батьківських прав, визвано неможливим".
( Розділ 3 втратив чинність на підставі Кодексу N 435-IV від 16.01.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 )
Голова Верховної Ради Української РСР Л. КРАВЧУК
м. Київ, 28 січня 1991 року
N 660-XII
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР з питань, що стосуються жінок, сім'ї та дитинства
З метою подальшого вдосконалення законодавства Української РСР з питань, що стосуються жінок, сім'ї та дитинства, Президія Верховної Ради Української РСР
постановляє:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів Української РСР:
2. До Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573; 1986 р., N 21, ст. 414):
1. Доповнити Кодекс статтями 46'1 і 114'1 такого змісту:
"Стаття 46'1. Забезпечення жилим приміщенням дитячих будинків сімейного типу
При внесенні в установленому порядку рішення про організацію дитячого будинку сімейного типу особам, які призначені батьками-вихователями, для спільного проживання з дітьми, переданими їм на виховання, надається поза чергою індивідуальний жилий будинок або багатокімнатна квартира за нормою, що встановлюється Радою Міністрів Української РСР.
Користування наданим жилим приміщенням здійснюється в порядку, встановленому законодавством для користування службовими жилими приміщеннями".
"Стаття 114'1. Виселення з дитячих будинків сімейного типу
У випадках ліквідації дитячого будинку сімейного типу батьки-вихователі повинні звільнити надане їм жиле приміщення (стаття 46,1), а в разі відмови - підлягають виселенню з наданням їм іншого благоустроєного жилого приміщення. При усуненні батьків-вихователів від подальшого виховання дітей вони можуть бути виселені із займаного ними жилого приміщення з наданням іншого жилого приміщення".
2. Доповнити абзац дев'ятий частини першої статті 45 після слів "багатодітним сім'ям" словами "сім'ям, що виховують дітей-інвалідів".
3. Доповнити частину першу статті 114 абзацом четвертим такого змісту:
"громадян, позбавлених батьківських прав, якщо вони проживають спільно з дітьми, відносно яких позбавлені батьківських прав".