Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про реструктуризацію заборгованості України по державних кредитах, наданих Російською Федерацію. Міжнародний договір від 20.03.1995 №

Росія, Кабінет Міністрів України Угода, Міжнародний договір від 20.03.1995
Последняя редакция от 20.03.1995 Підписання
Реквизиты

Издатель: Росія, Кабінет Міністрів України

Тип Угода, Міжнародний договір

Дата 20.03.1995

Номер

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
Угода
між Урядом України та Урядом Російської Федерації про реструктуризацію заборгованості України по державних кредитах, наданих Російською Федерацію
( Зміни до Угоди див. в Угоді от 28.05.97 )
Уряд України та Уряд Російської Федерації, які надалі іменуються Сторонами,
визнаючи необхідність якнайшвидшого врегулювання проблеми прострочених в 1994 році платежів по погашенню і обслуговуванню державних кредитів, наданих Російською Федерацією Україні відповідно до міжурядових угод про державний кредит по результатам торговельно-економічних відносин в 1992-1993 рр. від 26 травня 1993 р. і про державний кредит на 1993 рік від 24 червня 1993 р.;
беручи до уваги зусилля Уряду України по обслуговуванню програми економічних реформ, розпочатої при підтримці Міжнародного валютного фонду і світового співтовариства;
враховуючи зобов'язання Уряду України направляти частину міжнародної фінансової допомоги, яка надається йому на погашення заборгованості України по державних кредитах, наданих Російською Федерацією, на основі рівного ставлення і недискримінації кредиторів України;
погодились про нижченаведене:
Українська Сторона до 31 березня 1995 року сплачує нараховані проценти, які підлягають сплаті в 1994 році, по державному кредиту, наданому Російською Федерацією відповідно до міжурядової Угоди про державний кредит на 1993 рік від 24 червня 1993 року в сумі 11,54 млн.доларів США. Нараховані проценти за прострочені платежі в погашення зазначеного кредиту в 1994 році, суму яких Сторони доручать уточнити уповноваженим банкам Сторін до 24 березня 1995 року, сплачуються до 10 квітня 1995 року.
Російська Сторона надає Українській Стороні відстрочку по сплаті:
прострочених в 1994 році платежів в погашення основного боргу по державних кредитах, наданих Російською Федерацією відповідно до міжурядових угод про державний кредит по результатах торговельно-економічних відносин в 1992-1993 рр. від 26 травня 1993 р. і про державний кредит на 1993 рік від 24 червня 1993 р., у сумі 484,64 млн.доларів США;
нарахованих процентів за користування в 1993-1994 роках кредитом, наданим Російською Федерацією відповідно до міжурядової Угоди про державний кредит по результатах торговельно-економічних відносин в 1992-1993 рр. від 26 травня 1993 р. у сумі 160,22 млн. доларів США, а також нарахованих процентів за прострочені платежі в погашення зазначеного кредиту в 1994 році, суму яких Сторони доручать уточнити уповноваженим банкам Сторін до 30 березня 1995 року;
платежів, які підлягають сплаті в 1995 році в погашення основної заборгованості по кредиту, наданому Російською Федерацією відповідно до міжурядової Угоди про державний кредит по результатах торговельно-економічних відносин в 1992-1993 рр. від 26 травня 1993 р., у сумі 416,67 млн.доларів США, яку буде віднесено на заборгованість за цією Угодою по мірі наставання оригінальних строків платежів.
Сплата вказаних платежів здійснюватиметься протягом 1998-2007 рр. щороку у розмірі однієї десятої частини загальної суми реструктурованої заборгованості. Протягом кожного року платежі здійснюватимуться рівними щоквартальними частками, не пізніше першого числа останнього місяця кожного кварталу.
Російська Сторона надає Українській Стороні відстрочку платежів по погашенню в 1995 році основного боргу по кредиту, виданому Російською Федерацією відповідно до міжурядової Угоди про державний кредит на 1993 рік від 24 червня 1993 р., у сумі 67,97 млн. доларів США на два роки з погашенням в 1 кварталі 1997 року, не пізніше 20 березня 1997 року.
На суму відстроченої заборгованості відповідно до статей 2 і 3 цієї Угоди з 1 січня 1995 року нараховуються проценти по ставці шестимісячних депозитів в доларах США LIBOR+1,5 процента річних і сплачуються щоквартально, 1 числа першого місяця наступного кварталу.
На прострочені платежі в погашення основного боргу і процентів нараховуються проценти по ставці шестимісячних депозитів в доларах США LIBOR+2 процента річних, які сплачуються одночасно з погашенням прострочених сум.
На всю суму відстроченої до погашення заборгованості по державних кредитах відповідно до статей 2 і 3 цієї Угоди Українська Сторона видасть і передасть Російській Стороні номіновані в доларах США векселі, які відповідають міжнародним стандартам та зареєстровані Міністерством фінансів України.
Строки, умови випуску, використання, обігу, розміщення та погашення зазначених векселів регулюватимуться Сторонами на основі укладення окремої Угоди до 1 червня 1995 року, яка з моменту набрання чинності стає невід'ємною частиною цієї Угоди.
Зобов'язання Української Сторони за цією Угодою є безумовними і всі платежі відповідно до цієї Угоди здійснюватимуться без будь-яких вилучень, відрахувань і взаємозаліків будь-якого виду, а також будуть вільні і очищені від всіх податків, зборів, які існують на території України.
Платежі у погашення основного боргу і сплата нарахованих процентів здійснюватимуться у вільно конвертованій валюті або в рублях Російської Федерації по курсу рубля до долара США на дату кожного платежу.
У випадку, якщо Українська Сторона не виконує який-небудь платіж, який припадає за цією Угодою, протягом 14 банківських днів після настання строків платежу 1 числа першого місяця кожного наступного кварталу, відстрочки, надані Україні відповідно до Статей 2 і 3, припиняють свою дію, і всі відстрочені суми відповідно до статей 2 і 3 цієї Угоди стають терміновими і повинні бути негайно сплачені.
Уповноважені банки Сторін в місячний термін внесуть відповідні зміни, які випливають з умов цієї Угоди, в технічний порядок здійснення розрахунків і ведення рахунків, який встановлений міжбанківською Угодою від 3 серпня 1993 року.
В іншому, що не передбачено умовами цієї Угоди, діють умови угод між Урядом України і Урядом Російської Федерації про державний кредит по результатах торговельно-економічних відносин в 1992-1993 рр. від 26 травня 1993 року і про державний кредит на 1993 рік від 24 червня 1993 року.
Ця Угода набирає чинності з дати останнього повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності, і припиняє свою дію на дату повного виконання Українською Стороною своїх зобов'язань за цією Угодою.
Вчинено в м.Києві 20 березня 1995 року в двох дійсних примірниках українською та російською мовами, причому обидва тексти мають однакову силу.
За Уряд України За Уряд Російської Федерації
(підпис) (підпис)
Угода
між Урядом України та Урядом Російської Федерації про реструктуризацію заборгованості України по державних кредитах, наданих Російською Федерацію
Уряд України та Уряд Російської Федерації, які надалі іменуються Сторонами,
визнаючи необхідність якнайшвидшого врегулювання проблеми прострочених в 1994 році платежів по погашенню і обслуговуванню державних кредитів, наданих Російською Федерацією Україні відповідно до міжурядових угод про державний кредит по результатам торговельно-економічних відносин в 1992-1993 рр. від 26 травня 1993 р. і про державний кредит на 1993 рік від 24 червня 1993 р.;
беручи до уваги зусилля Уряду України по обслуговуванню програми економічних реформ, розпочатої при підтримці Міжнародного валютного фонду і світового співтовариства;
враховуючи зобов'язання Уряду України направляти частину міжнародної фінансової допомоги, яка надається йому на погашення заборгованості України по державних кредитах, наданих Російською Федерацією, на основі рівного ставлення і недискримінації кредиторів України;
погодились про нижченаведене:
Українська Сторона до 31 березня 1995 року сплачує нараховані проценти, які підлягають сплаті в 1994 році, по державному кредиту, наданому Російською Федерацією відповідно до міжурядової Угоди про державний кредит на 1993 рік від 24 червня 1993 року в сумі 11,54 млн.доларів США. Нараховані проценти за прострочені платежі в погашення зазначеного кредиту в 1994 році, суму яких Сторони доручать уточнити уповноваженим банкам Сторін до 24 березня 1995 року, сплачуються до 10 квітня 1995 року.
Російська Сторона надає Українській Стороні відстрочку по сплаті:
прострочених в 1994 році платежів в погашення основного боргу по державних кредитах, наданих Російською Федерацією відповідно до міжурядових угод про державний кредит по результатах торговельно-економічних відносин в 1992-1993 рр. від 26 травня 1993 р. і про державний кредит на 1993 рік від 24 червня 1993 р., у сумі 484,64 млн.доларів США;