Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я. Форма типового документа від 16.10.2014 №642

Кабінет Міністрів України Постанова, Форма типового документа, Порядок від 16.10.2014 №642
Последняя редакция от 31.08.2019 втрата чинності (постанова від 21.08.2019 N 792 /792-2019-п/)
Реквизиты

Издатель: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Форма типового документа, Порядок

Дата 16.10.2014

Номер 642

Статус Не действует

Документ подготовлен в системе iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 жовтня 2014 р. № 642
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 792 від 21.08.2019 )
Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1077 від 27.12.2017 )
Відповідно до частини дев’ятої статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я Кабінет Міністрів України
постановляє:
Затвердити такі, що додаються:
Порядок укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я;
Типову форму контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я.
Прем'єр-міністр УкраїниА.ЯЦЕНЮК
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2014 р. № 642
ПОРЯДОК
укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я
1. Цей Порядок визначає механізм укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я (далі - контракт).
Укладення контракту є підставою для видання наказу (розпорядження) про призначення керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я (далі - заклад) на посаду з дня, зазначеного у контракті.
2. Призначення на посаду керівника закладу здійснюється відповідно до законодавства керівником органу, до сфери управління якого належить (в управлінні якого перебуває) заклад, або за рішенням обласної, районної ради чи сільським, селищним, міським головою.
3. Контракт укладається в письмовій формі у двох примірниках по одному для кожної із сторін, що мають однакову юридичну силу.
Контракт набирає чинності з моменту його підписання сторонами, якщо інше не передбачено контрактом, і може бути змінений за згодою сторін у письмовій формі.
4. Контракт укладається на строк від трьох до п’яти років. Якщо після закінчення строку дії контракту трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія контракту вважається продовженою відповідно до закону.
5. У контракті передбачаються строк його дії, права, обов’язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), вимоги до збереження керівником закладу державного або комунального майна, підвищення ним кваліфікації або проходження перепідготовки протягом строку дії контракту (але не рідше одного разу на п’ять років), умови матеріального забезпечення і організації праці, умови розірвання контракту.
Контрактом можуть бути встановлені пільги, гарантії керівникові закладу на випадок розірвання контракту з незалежних від нього причин, а також соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання керівником своїх обов’язків.
6. На керівника закладу, з яким укладено контракт, поширюються пільги та компенсації, встановлені законодавством.
7. Контракт може бути розірваний на підставах, установлених законом або контрактом. При цьому звільнення з посади керівника закладу проводиться з урахуванням передбачених законодавством гарантій.
8. У разі розірвання контракту на підставах, установлених у контракті, але не передбачених законом, керівник закладу звільняється з посади на підставі пункту 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України .
9. Спори між сторонами, що уклали контракт, розв’язуються у порядку, встановленому законодавством.
10. Особа, яка призначила на посаду керівника закладу, забезпечує конфіденційність умов контракту, крім визначених законом випадків.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2014 р. № 642
ТИПОВА ФОРМА
контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я
( Див. текст )( Типова форма контракту із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1077 від 27.12.2017 )
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 жовтня 2014 р. № 642
Київ
Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я
Відповідно до частини дев’ятої статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я Кабінет Міністрів України
постановляє:
Затвердити такі, що додаються:
Порядок укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я;
Типову форму контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я.
Прем'єр-міністр УкраїниА.ЯЦЕНЮК
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2014 р. № 642
ПОРЯДОК
укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я
1. Цей Порядок визначає механізм укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я (далі - контракт).
Укладення контракту є підставою для видання наказу (розпорядження) про призначення керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я (далі - заклад) на посаду з дня, зазначеного у контракті.
2. Призначення на посаду керівника закладу здійснюється відповідно до законодавства керівником органу, до сфери управління якого належить (в управлінні якого перебуває) заклад, або за рішенням обласної, районної ради чи сільським, селищним, міським головою.
3. Контракт укладається в письмовій формі у двох примірниках по одному для кожної із сторін, що мають однакову юридичну силу.
Контракт набирає чинності з моменту його підписання сторонами, якщо інше не передбачено контрактом, і може бути змінений за згодою сторін у письмовій формі.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!