Про внесення змін до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Верховна Рада України Закон від 08.02.2007 №622-V
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 08.02.2007

Номер 622-V

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 16, ст.213 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. У пункті 1 частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1) в абзаці "органів рибоохорони (статті 85, 85-1, 88-1)" слово і цифри "(статті 85, 85-1, 88-1)" замінити словами і цифрами "(статті 85, 85-1, 88-1, стаття 164 - в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов'язаної з добуванням і використанням риби та інших водних живих ресурсів)";
2) в абзаці "спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, державної регуляторної політики та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та його територіальних органів (статті 166-11, 166-12)" слово та цифри "(статті 166-11, 166-12)" замінити словом та цифрами "(статті 166-10 - 166-12)".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 8 лютого 2007 року
N 622-V
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення
Верховна Рада України
постановляє:
1. У пункті 1 частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1) в абзаці "органів рибоохорони (статті 85, 85-1, 88-1)" слово і цифри "(статті 85, 85-1, 88-1)" замінити словами і цифрами "(статті 85, 85-1, 88-1, стаття 164 - в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов'язаної з добуванням і використанням риби та інших водних живих ресурсів)";
2) в абзаці "спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, державної регуляторної політики та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та його територіальних органів (статті 166-11, 166-12)" слово та цифри "(статті 166-11, 166-12)" замінити словом та цифрами "(статті 166-10 - 166-12)".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

30 днiв передплати безкоштовно!