Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо призначення пільг та житлових субсидій

Кабінет Міністрів України Постанова від 20.05.2022 №607
Реквизиты

Издатель: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 20.05.2022

Номер 607

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 травня 2022 р. № 607
Київ
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо призначення пільг та житлових субсидій
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Установити, що до затвердження Міністерством соціальної політики форми акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи посадові особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади складають акти обстеження за формою, затвердженою до набрання чинності цією постановою.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2022 р. № 607
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У Положенні про порядок призначення житлових субсидій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2019 р., № 69, ст. 2390, № 86, ст. 2897; 2020 р., № 3, ст. 161, № 6, ст. 278, № 37, ст. 1208, № 46, ст. 1474, № 61, ст. 1981, № 89, ст. 2888, № 93, ст. 3004; 2021 р., № 1, ст. 45, № 4, ст. 212, № 11, ст. 469, № 35, ст. 2098, № 37, ст. 2203, № 42, ст. 2554, № 66, ст. 4186, № 81, ст. 5163, № 88, ст. 5668, № 91, ст. 5880):
1) у пункті 8:
абзац другий після слів "акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства" доповнити словами "/фактичного місця проживання особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики,";
абзац третій виключити;
2) абзац сьомий пункту 9 замінити абзацами такого змісту:
"Якщо рішення про призначення (відновлення) житлової субсидії приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи, такий акт складається посадовою особою виконавчого органу та передається структурному підрозділу з питань соціального захисту населення. При цьому в акті зазначаються:
відомості про особу, яка звернулася за житловою субсидією (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності); адреса, за якою особа зареєстрована/фактично проживає (вулиця, номер будинку, номер квартири, населений пункт, район, область, поштовий індекс);
відомості про осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), осіб, які фактично проживають у житловому приміщенні (будинку) (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та родинний зв’язок (стосовно заявника);
факт відключення домогосподарства від централізованого опалення (теплопостачання) та використання для обігріву житлового приміщення (будинку) побутових електроприладів;
факт передання в оренду житлового приміщення (будинку), яке (який) перебуває у власності та на яке (який) оформлено спадщину (у будь-кого із складу домогосподарства або члена сім’ї особи із складу домогосподарства);
наявність у житловому приміщенні (будинку) кількох розділених особових рахунків або наявність за однією адресою кількох житлових приміщень (будинків) з розділеними особовими рахунками;
відомості щодо майнового стану, додаткових джерел для існування, не зазначені громадянином у декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за формою згідно з додатком 2 (далі  декларація).".
У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом чотирнадцятим;
3) в абзаці сьомому пункту 11 слова "про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за формою згідно з додатком 2 (далі : декларація)" виключити;
4) текст Положення після слів "акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства" в усіх відмінках і формах числа доповнити словами "/ фактичного місця проживання особи".
2. У Порядку надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 р. № 1192 "Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 31, ст. 1314; 2004 р., № 12, ст. 745; 2014 р., № 93, ст. 2683; 2018 р., № 62, ст. 2144; 2020 р., № 61, ст. 1981, № 89, ст. 2888; 2021 р., № 35, ст. 2098):
1) пункт 2 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Якщо рішення про призначення (відновлення) допомоги на догляд приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи, такий акт складається посадовою особою виконавчого органу за формою, затвердженою Мінсоцполітики, та передається органу соціального захисту населення.".
У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;
2) абзац третій пункту 9 викласти в такій редакції:
"Для підтвердження факту спільного проживання з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу та догляду за нею посадовою особою виконавчого органу у разі потреби складається акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи. Якщо дієздатна особа постійно проживає на одній житловій площі за місцем реєстрації особи з інвалідністю I чи
II групи внаслідок психічного розладу, але зареєстрована в іншому
місці, складення акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи для встановлення факту догляду є обов’язковим.".
3. У пункті 5-1 Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 373 "Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житловокомунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі" (Офіційний вісник України, 2019 р., № 36, ст. 1263; 2021 р., № 37, ст. 2203):
1) абзац четвертий після слів "акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства" доповнити словами "/фактичного місця проживання особи";
2) абзац п’ятий викласти в такій редакції:
"Акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/ фактичного місця проживання особи складається посадовою особою виконавчого органу за формою, яка затверджується Мінсоцполітики, та передається структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.".
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 травня 2022 р. № 607
Київ
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо призначення пільг та житлових субсидій
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Установити, що до затвердження Міністерством соціальної політики форми акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи посадові особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади складають акти обстеження за формою, затвердженою до набрання чинності цією постановою.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2022 р. № 607
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У Положенні про порядок призначення житлових субсидій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2019 р., № 69, ст. 2390, № 86, ст. 2897; 2020 р., № 3, ст. 161, № 6, ст. 278, № 37, ст. 1208, № 46, ст. 1474, № 61, ст. 1981, № 89, ст. 2888, № 93, ст. 3004; 2021 р., № 1, ст. 45, № 4, ст. 212, № 11, ст. 469, № 35, ст. 2098, № 37, ст. 2203, № 42, ст. 2554, № 66, ст. 4186, № 81, ст. 5163, № 88, ст. 5668, № 91, ст. 5880):
1) у пункті 8:
абзац другий після слів "акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства" доповнити словами "/фактичного місця проживання особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики,";
абзац третій виключити;
2) абзац сьомий пункту 9 замінити абзацами такого змісту:

30 днiв передплати безкоштовно!