Митний тариф України (Групи 01-72). Тариф від 19.09.2013 №584-VII

Верховна Рада України Закон, Тариф від 19.09.2013 №584-VII
Последняя редакция от 01.01.2019. Внесення змін (закон від 23.11.2018 N 2628-VIII /2628-19/)
Реквизиты

Издатель: Верховна Рада України

Тип Закон, Тариф

Дата 19.09.2013

Номер 584-VII

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
7209 90- iнший:
7209 90 20 00- - перфорований 00-
7209 90 80 00- - інший 00-
7210Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, плакований, з гальванічним або іншим покриттям:
- з гальванічним або іншим покриттям оловом:
7210 11 00 00- - завтовшки 0,5 мм або бiльше 00-
7210 12- - завтовшки менш як 0,5 мм:
7210 12 20 00- - - бiла жерсть 00-
7210 12 80 00- - - iнший 00-
7210 20 00 00- з гальванічним або іншим покриттям свинцем, включаючи свинцево-олов’яний сплав 00-
7210 30 00 00- електролiтично оцинкований 00-
- іншим способом оцинкований:
7210 41 00 00- - гофрований 00-
7210 49 00 00- - iнший 00-
7210 50 00 00- з гальванічним або іншим покриттям оксидами хрому або хромом i оксидами хрому 00-
- з гальванічним або іншим покриттям алюмiнiєм:
7210 61 00 00- - з гальванічним або іншим покриттям сплавом алюмiнiю i цинку 00-
7210 69 00 00- - iнший 00-
7210 70- пофарбований, лакований або покритий пластмасою:
7210 70 10 00- - бiла жерсть та вироби з гальванічним або іншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами хрому, лакованi 00-
7210 70 80 00- - iнший 00-
7210 90- iнший:
7210 90 30 00- - плакований 00-
7210 90 40 00- - луджений з вiдбитком 00-
7210 90 80 00- - iнший 00-
7211Прокат плоский з вуглецевої сталi, завширшки менш як 600 мм, неплакований, без гальванічного або іншого покриття:
- гарячекатаний без подальшого оброблення:
7211 13 00 00- - прокатаний за чотирма гранями або у прямокутному закритому калiбрi, завширшки понад 150 мм i завтовшки 4 мм або бiльше, не у рулонах i без рельєфного малюнка 00-
7211 14 00 00- - інший, завтовшки 4,75 мм або бiльше 00-
7211 19 00 00- - iнший 00-
- без подальшого оброблення, крім холодного прокатування (обтиснення у холодному стані):
7211 23- - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:
7211 23 20 00- - - "електротехнiчний" 00-
- - - інший:
7211 23 30 00- - - - завтовшки 0,35 мм або більше 00-
7211 23 80 00- - - - завтовшки менш як 0,35 мм 00-
7211 29 00 00- - iнший 00-
7211 90- iнший:
7211 90 20 00- - перфорований 00-
7211 90 80 00- - інший 00-
7212Прокат плоский з вуглецевої сталi, завширшки менш як 600 мм, плакований, з гальванічним або іншим покриттям:
7212 10- з гальванічним або іншим покриттям оловом:
7212 10 10 00- - бiла жерсть без подальшого оброблення, крiм оброблення поверхнi 00-
7212 10 90 00- - інший 00-
7212 20 00 00- електролiтично оцинкований 00-
7212 30 00 00- інакше оцинкований 00-
7212 40- пофарбований, лакований або покритий пластмасою:
7212 40 20 00- - бiла жерсть, без подальшого оброблення, крім лакування; прокат з гальванічним або іншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами хрому, лакований 00-
7212 40 80 00- - iнший 00-
7212 50- інакше покритий:
7212 50 20 00- - з гальванічним або іншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами хрому 00-
7212 50 30 00- - з гальванічним або іншим покриттям хромом або нiкелем 00-
7212 50 40 00- - з гальванічним або іншим покриттям мiддю 00-
- - з гальванічним або іншим покриттям алюмінієм:
7212 50 61 00- - - з гальванічним або іншим покриттям сплавами алюмiнiю та цинку 00-
7212 50 69 00- - - iнший 00-
7212 50 90 00- - інший 00-
7212 60 00 00- плакований 00-
7213Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти, вироблені з вуглецевої сталi:
7213 10 00 00- що мають вм’ятини, ребра, канавки або інші рельєфи, створенi під час прокатування 00-
7213 20 00 00- інші, з автоматної сталi 00-
- iнші:
7213 91- - круглого поперечного перерiзу дiаметром менш як 14 мм:
7213 91 10 00- - - для армування бетону 00-
7213 91 20 00- - - для змiцнювання шинного корду 00-
- - - iнші:
7213 91 41 00- - - - з масовою часткою вуглецю 0,06 % або менше 00-
7213 91 49 00- - - - з масовою часткою вуглецю понад 0,06 %, але менш як 0,25 % 00-
7213 91 70 00- - - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але не бiльш як 0,75 % 00-
7213 91 90 00- - - - з масовою часткою вуглецю понад 0,75 % 00-
7213 99- - iнші:
7213 99 10 00- - - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % 00-
7213 99 90 00- - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше 00-
7214Інші прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування:
7214 10 00 00- кованi 00-
7214 20 00 00- що мають вм’ятини, ребра, борозни або інші рельєфи, створенi пiд час прокатування, або тi, що зазнали кручення пiсля прокатування 00-
7214 30 00 00- інші, з автоматної сталi 00-
- iншi:
7214 91- - прямокутного (крім квадратного) поперечного перерiзу:
7214 91 10 00- - - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % 00-
7214 91 90 00- - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше 00-
7214 99- - iншi:
- - - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:
7214 99 10 00- - - - для армування бетону 00-
- - - - iншi, круглого поперечного перерiзу дiаметром:
7214 99 31 00- - - - - 80 мм або бiльше 00-
7214 99 39 00- - - - - менш як 80 мм 00-
7214 99 50 00- - - - iншi 00-
- - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше:
- - - - круглого поперечного перерiзу дiаметром:
7214 99 71 00- - - - - 80 мм або бiльше 00-
7214 99 79 00- - - - - менш як 80 мм 00-
7214 99 95 00- - - - iншi 00-
7215Інші прутки та бруски з вуглецевої сталi:
7215 10 00 00- з автоматної сталi, без подальшого оброблення, крім холодного деформування або оброблення в холодному стані 00-
7215 50- інші, без подальшого оброблення, крім холодного деформування або оброблення в холодному стані:
- - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:
7215 50 11 00- - - прямокутного (крім квадратного) поперечного перерiзу 00-
7215 50 19 00- - - iншi 00-
7215 50 80 00- - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше 00-
7215 90 00 00- iншi 00-
7216Кутики, фасонні та спеціальні профілі з вуглецевої сталi:
7216 10 00 00- профiлi U-, I- або H-подiбнi без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування, заввишки менш як 80 мм 00-
- профiлi L- або T-подiбнi, без подальшого оброблення, після гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування заввишки менш як 80 мм:
7216 21 00 00- - профiлi L-подiбнi 00-
7216 22 00 00- - профiлi T-подiбнi 00-
- профiлi U-, I- або H-подiбнi, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування, заввишки 80 мм або бiльше:
7216 31- - профiлi U-подiбнi:
7216 31 10 00- - - заввишки 80 мм або більше, але не більш як 220 мм 00-
7216 31 90 00- - - заввишки понад 220 мм 00-
7216 32- - профiлi I-подiбнi:
- - - заввишки 80 мм або більше, але не більш як 220 мм:
7216 32 11 00- - - - з паралельними полицями 00-
7216 32 19 00- - - - iншi 00-
- - - заввишки понад 220 мм:
7216 32 91 00- - - - з паралельними полицями 00-
7216 32 99 00- - - - iншi 00-
7216 33- - профiлi H-подiбнi:
7216 33 10 00- - - заввишки 80 мм або бiльше, але не бiльш як 180 мм 00-
7216 33 90 00- - - заввишки понад 180 мм 00-
7216 40- профiлi L- або T-подібні, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування, заввишки 80 мм або бiльше:
7216 40 10 00- - профiлi L-подібні 00-
7216 40 90 00- - профiлi T-подібні 00-
7216 50- інші кутики, фасонні та спеціальні профілі, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування:
7216 50 10 00- - з поперечним перерiзом, який можна вписати у квадрат із стороною не бiльш як 80 мм 00-
- - iншi:
7216 50 91 00- - - штабобульб 00-
7216 50 99 00- - - iншi 00-
- кутики, фасонні та спеціальні профілі, без подальшого оброблення, крім деформування або оброблення у холодному станi:
7216 61- - виробленi з плоского прокату:
7216 61 10 00- - - профiлi C-, L-, U-, Z-подiбнi, у формi омеги, або незамкнутi профiлi 00-
7216 61 90 00- - - iншi 00-
7216 69 00 00- - iншi 00-
- iншi:
7216 91- - холоднодеформованi або обробленi у холодному станi, одержанi з плоского прокату:
7216 91 10 00- - - профільовані (ребристі) листи 00-
7216 91 80 00- - - iншi 00-
7216 99 00 00- - iншi 00-
7217Дрiт з вуглецевої сталi:
7217 10- неплакований або непокритий, шлiфований або нешлiфований:
- - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:
7217 10 10 00- - - з найбiльшим розміром поперечного перерiзу менш як 0,8 мм 00-
- - - з найбiльшим розміром поперечного перерiзу не менш як 0,8 мм:
7217 10 31 00- - - - який має вм’ятини, ребра, борозни або інші рельєфи, отриманi у процесi прокатування 00-
7217 10 39 00- - - - iнший 00-
7217 10 50 00- - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 % 00-
7217 10 90 00- - з масовою часткою вуглецю 0,6 % або бiльше 00-
7217 20- з гальванічним або іншим покриттям цинком:
- - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:
7217 20 10 00- - - з найбiльшим розміром поперечного перерiзу менш як 0,8 мм 00-
7217 20 30 00- - - з найбiльшим розміром поперечного перерiзу не менш як 0,8 мм 00-
7217 20 50 00- - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 % 00-
7217 20 90 00- - з масовою часткою вуглецю 0,6 % або бiльше 00-
7217 30- з гальванічним або іншим покриттям iншими недорогоцiнними металами:
- - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:
7217 30 41 00- - - покритий мiддю 00-
7217 30 49 00- - - iнший 00-
7217 30 50 00- - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 % 00-
7217 30 90 00- - з масовою часткою вуглецю 0,6 % або бiльше 00-
7217 90- iнший:
7217 90 20 00- - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % 00-
7217 90 50 00- - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 % 00-
7217 90 90 00- - з масовою часткою вуглецю 0,6 % або бiльше 00-
III. СТАЛЬ КОРОЗІЙНОСТІЙКА (НЕРЖАВIЮЧА)
7218Сталь корозійностійка (нержавiюча) у зливках та в iнших первинних формах; напiвфабрикати з корозійностійкої (нержавiючої) сталi:
7218 10 00 00- зливки та iншi первиннi форми 00-
- iнша:
7218 91- - прямокутного (крім квадратного) поперечного перерiзу:
7218 91 10 00- - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 00-
7218 91 80 00- - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 00-
7218 99- - iнша:
- - - квадратного поперечного перерiзу:
7218 99 11 00- - - - катана або одержана безперервним литтям 00-
7218 99 19 00- - - - кована 00-
- - - iнша:
7218 99 20 00- - - - катана або одержана безперервним литтям 00-
7218 99 80 00- - - - кована 00-
7219Прокат плоский з корозійностійкої (нержавiючої) сталi, завширшки 600 мм або бiльше:
- без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, у рулонах:
7219 11 00 00- - завтовшки понад 10 мм 00-
7219 12- - завтовшки 4,75 мм або бiльше, але не бiльш як 10 мм:
7219 12 10 00- - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 00-
7219 12 90 00- - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 00-
7219 13- - завтовшки 3 мм або бiльше, але не бiльш як 4,75 мм:
7219 13 10 00- - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 00-
7219 13 90 00- - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 00-
7219 14- - завтовшки менш як 3 мм:
7219 14 10 00- - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 00-
7219 14 90 00- - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 00-
- без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, не у рулонах:
7219 21- - завтовшки понад 10 мм:
7219 21 10 00- - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 00-
7219 21 90 00- - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 00-
7219 22- - завтовшки 4,75 мм або бiльше, але не бiльш як 10 мм:
7219 22 10 00- - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 00-
7219 22 90 00- - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 00-
7219 23 00 00- - завтовшки 3 мм або бiльше, але менш як 4,75 мм 00-
7219 24 00 00- - завтовшки менш як 3 мм 00-
- без подальшого оброблення, крім холодного прокатування (обтиснення у холодному стані):
7219 31 00 00- - завтовшки 4,75 мм або бiльше 00-
7219 32- - завтовшки 3 мм або бiльше, але менш як 4,75 мм:
7219 32 10 00- - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 00-
7219 32 90 00- - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 00-
7219 33- - завтовшки понад 1 мм, але менш як 3 мм:
7219 33 10 00- - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 00-
7219 33 90 00- - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 00-
7219 34- - завтовшки 0,5 мм або бiльше, але не бiльш як 1 мм:
7219 34 10 00- - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 00-
7219 34 90 00- - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 00-
7219 35- - завтовшки менш як 0,5 мм:
7219 35 10 00- - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 00-
7219 35 90 00- - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 00-
7219 90- iнший:
7219 90 20 00- - перфорований 00-
7219 90 80 00- - інший 00-
7220Прокат плоский з корозійностійкої (нержавiючої) сталi, завширшки менш як 600 мм:
- без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування:
7220 11 00 00- - завтовшки 4,75 мм або бiльше 00-
7220 12 00 00- - завтовшки менш як 4,75 мм 00-
7220 20- без подальшого оброблення, крім холодного прокатування (обтиснення у холодному стані):
- - завтовшки 3 мм або бiльше, з масовою часткою:
7220 20 21 00- - - нiкелю 2,5 % або бiльше 00-
7220 20 29 00- - - нiкелю менш як 2,5 % 00-
- - завтовшки понад 0,35 мм, але менш як 3 мм, з масовою часткою:
7220 20 41 00- - - нiкелю 2,5 % або бiльше 00-
7220 20 49 00- - - нiкелю менш як 2,5 % 00-
- - завтовшки не бiльш як 0,35 мм, з масовою часткою:
7220 20 81 00- - - нiкелю 2,5 % або бiльше 00-
7220 20 89 00- - - нiкелю менш як 2,5 % 00-
7220 90- iнший:
7220 90 20 00- - перфорований 00-
7220 90 80 00- - інший 00-
7221 00Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти з корозійностійкої (нержавiючої) сталi:
7221 00 10 00- з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 00-
7221 00 90 00- з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 00-
7222Інші прутки та бруски з корозійностійкої (нержавiючої) сталi; кутики фасонні та спеціальні профілі з корозійностійкої (нержавiючої) сталі:
- прутки та бруски без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування:
7222 11- - круглого поперечного перерiзу:
- - - дiаметром 80 мм або бiльше, з масовою часткою:
7222 11 11 00- - - - 2,5 % або бiльше нiкелю 00-
7222 11 19 00- - - - менш як 2,5 % нiкелю 00-
- - - діаметром менш як 80 мм, з масовою часткою:
7222 11 81 00- - - - нiкелю 2,5 % або бiльше 00-
7222 11 89 00- - - - нiкелю менш як 2,5 % 00-
7222 19- - iншi:
7222 19 10 00- - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 00-
7222 19 90 00- - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 00-
7222 20- прутки та бруски без подальшого оброблення, крім холодного деформування або оброблення у холодному станi:
- - круглого поперечного перерiзу:
- - - дiаметром 80 мм або бiльше, з масовою часткою:
7222 20 11 00- - - - нiкелю 2,5 % або бiльше 00-
7222 20 19 00- - - - нiкелю менш як 2,5 % 00-
- - - дiаметром 25 мм або бiльше, але менш як 80 мм, з масовою часткою:
7222 20 21 00- - - - нiкелю 2,5 % або бiльше 00-
7222 20 29 00- - - - нiкелю менш як 2,5 % 00-
- - - дiаметром менш як 25 мм, з масовою часткою:
7222 20 31 00- - - - нiкелю 2,5 % або бiльше 00-
7222 20 39 00- - - - нiкелю менш як 2,5 % 00-
- - iншi, з масовою часткою:
7222 20 81 00- - - нiкелю 2,5 % або бiльше 00-
7222 20 89 00- - - нiкелю менш як 2,5 % 00-
7222 30- інші прутки та бруски:
- - кованi, з масовою часткою:
7222 30 51 00- - - нiкелю 2,5 % або бiльше 00-
7222 30 91 00- - - нiкелю менш як 2,5 % 00-
7222 30 97 00- - iншi 00-
7222 40- кутики, фасонні та спеціальні профілі:
7222 40 10 00- - без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування 00-
7222 40 50 00- - без подальшого оброблення, крім холодного деформування або оброблення у холодному станi 00-
7222 40 90 00- - iншi 00-
7223 00Дрiт з корозійностійкої (нержавiючої) сталi:
- з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше:
7223 00 11 00- - з масовою часткою нiкелю 28 % або бiльше, але не бiльш як 31 %, та хрому 20 % або бiльше, але не бiльш як 22 % 00-
7223 00 19 00- - iнший 00-
- з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 %:
7223 00 91 00- - з масовою часткою хрому 13 % або бiльше, але не бiльш як 25 %, та алюмiнiю 3,5 % або бiльше, але не бiльш як 6 % 00-
7223 00 99 00- - iнший 00-
IV. ІНША СТАЛЬ ЛЕГОВАНА; ПРУТКИ ТА БРУСКИ ПОРОЖНИСТІ ДЛЯ БУРОВИХ РОБIТ З ЛЕГОВАНОЇ АБО НЕЛЕГОВАНОЇ СТАЛI
7224Інша сталь легована у зливках або інших первинних формах; напiвфабрикати з iнших легованих сталей:
7224 10- зливки та iншi первиннi форми:
7224 10 10 00- - інструментальної сталі 00-
7224 10 90 00- - інші 00-
7224 90- iншi:
7224 90 02 00- - інструментальної сталі 00-
- - інші:
- - - прямокутного (включаючи квадратний) поперечного перерiзу:
- - - - гарячекатанi або отриманi безперервним литтям:
- - - - - завширшки менше подвiйної товщини:
7224 90 03 00- - - - - - із сталi швидкорiзальної 00-
7224 90 05 00- - - - - - з масовою часткою вуглецю 0,7 % або менше і марганцю 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 1,2 %, та кремнiю 0,6 % або бiльше, але не бiльш як 2,3 %; з вмiстом бору 0,0008 % або бiльше за умови, що нiякий iнший елемент не досягає мiнiмального вмiсту, наведеного у примiтцi 1 (f) до цiєї групи 00-
7224 90 07 00- - - - - - iншi 00-
7224 90 14 00- - - - - iншi 00-
7224 90 18 00- - - - кованi 00-
- - - iншi:
- - - - гарячекатанi або одержані безперервним литтям:
7224 90 31 00- - - - - з масовою часткою вуглецю 0,9 % або бiльше, але не бiльш як 1,15 %, і хрому 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 2 %, та за наявності молiбдену 0,5 % або менше 00-
7224 90 38 00- - - - - iнші 00-
7224 90 90 00- - - - кованi 00-
7225Прокат плоский з iнших легованих сталей завширшки 600 мм або бiльше:
- із кремнієвої електротехнiчної сталі:
7225 11 00 00- - текстурований з орiєнтованим зерном 00-
7225 19- - iнший:
7225 19 10 00- - - гарячекатаний 00-
7225 19 90 00- - - холоднокатаний 00-
7225 30- інший, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, у рулонах:
7225 30 10 00- - з інструментальної сталі 00-
7225 30 30 00- - із сталi швидкорiзальної 00-
7225 30 90 00- - інший 00-
7225 40- інший, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, не у рулонах:
7225 40 12 00- - з інструментальної сталі 00-
7225 40 15 00- - із сталi швидкорiзальної 00-
- - інший:
7225 40 40 00- - - завтовшки понад 10 мм 00-
7225 40 60 00- - - завтовшки 4,75 мм або бiльше, але не бiльш як 10 мм 00-
7225 40 90 00- - - завтовшки менш як 4,75 мм 00-
7225 50- інший, без подальшого оброблення, крім холодного прокатування (обтиснення у холодному стані):
7225 50 20 00- - із сталi швидкорiзальної 00-
7225 50 80 00- - інший 00-
- iнший:
7225 91 00 00- - електролiтично оцинкований 00-
7225 92 00 00- - інакше оцинкований 00-
7225 99 00 00- - iнший 00-
7226Прокат плоский з iнших легованих сталей завширшки менш як 600 мм:
- з кремнієвої електротехнiчної сталі:
7226 11 00 00- - текстурований з орiєнтованим зерном 00-
7226 19- - iнший:
7226 19 10 00- - - без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування 00-
7226 19 80 00- - - iнший 00-
7226 20 00 00- із сталi швидкорiзальної 00-
- iнший:
7226 91- - без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування:
7226 91 20 00- - - з інструментальної сталі 00-
- - - інший:
7226 91 91 00- - - - завтовшки 4,75 мм або більше 00-
7226 91 99 00- - - - завтовшки менш як 4,75 мм 00-
7226 92 00 00- - без подальшого оброблення, крім холодного прокатування (обтиснення у холодному стані) 00-
7226 99- - iнший:
7226 99 10 00- - - електролітично оцинкований 00-
7226 99 30 00- - - інакше оцинкований 00-
7226 99 70 00- - - інший 00-
7227Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти з iнших легованих сталей:
7227 10 00 00- із сталi швидкорiзальної 00-
7227 20 00 00- із сталi кремнієво-марганцевої 00-
7227 90- iнші:
7227 90 10 00- - з масовою часткою бору 0,0008 % або бiльше, при цьому нiякий iнший елемент не досягає мiнiмального вмiсту, наведеного у примiтцi 1 (f) до цiєї групи 00-
7227 90 50 00- - з масовою часткою вуглецю 0,9 % або бiльше, але не бiльш як 1,15 %, і хрому 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 2 %, та за наявності молiбдену 0,5 % або менше 00-
7227 90 95 00- - iнші 00-
7228Інші прутки та бруски з інших легованих сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з іншої легованої сталі; порожнисті прутки та бруски для бурiння з легованих або нелегованих сталей:
7228 10- прутки та бруски з швидкорiзальної сталі:
7228 10 20 00- - без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування; гарячекатанi або гарячетягнутi або пресовані, без подальшого оброблення, крім плакування 00-
7228 10 50 00- - кованi 00-
7228 10 90 00- - iншi 00-
7228 20- прутки та бруски з кремнієво-марганцевої сталi:
7228 20 10 00- - прямокутного (крім квадратного) поперечного перерiзу, прокатанi за чотирма гранями 00-
- - iншi:
7228 20 91 00- - - без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування; гарячекатанi, гарячетягнутi або пресовані, без подальшого оброблення, крім плакування 00-
7228 20 99 00- - - iншi 00-
7228 30- інші прутки та бруски без подальшого оброблення пiсля гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування:
7228 30 20 00- - з iнструментальної сталi 00-
- - з масовою часткою вуглецю 0,9 % або бiльше, але не бiльш як 1,15 %, і хрому 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 2 %, та за наявності молiбдену 0,5 % або менше:
7228 30 41 00- - - круглого поперечного перерiзу дiаметром 80 мм або бiльше 00-
7228 30 49 00- - - iншi 00-
- - iншi:
- - - круглого поперечного перерiзу дiаметром:
7228 30 61 00- - - - 80 мм або бiльше 00-
7228 30 69 00- - - - менш як 80 мм 00-
7228 30 70 00- - - прямокутного (крім квадратного) поперечного перерiзу, прокатанi за чотирма гранями 00-
7228 30 89 00- - - iншi 00-
7228 40- інші прутки та бруски без подальшого оброблення, крім кування:
7228 40 10 00- - з iнструментальної сталi 00-
7228 40 90 00- - iншi 00-
7228 50- інші прутки та бруски без подальшого оброблення, крім холодного деформування або оброблення у холодному станi:
7228 50 20 00- - з iнструментальної сталi 00-
7228 50 40 00- - з масовою часткою вуглецю 0,9 % або бiльше, але не бiльш як 1,15 %, і хрому 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 2 %, та за наявності молiбдену 0,5 % або менше 00-
- - iншi:
- - - круглого поперечного перерiзу дiаметром:
7228 50 61 00- - - - 80 мм або бiльше 00-
7228 50 69 00- - - - менш як 80 мм 00-
7228 50 80 00- - - iншi 00-
7228 60- інші прутки та бруски:
7228 60 20 00- - з iнструментальної сталi 00-
7228 60 80 00- - iншi 00-
7228 70- кутики, фасонні та спеціальні профiлi:
7228 70 10 00- - без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування 00-
7228 70 90 00- - iншi 00-
7228 80 00 00- прутки та бруски порожнисті для бурiння 00-
7229Дрiт з iнших легованих сталей:
7229 20 00 00- із сталi кремнієво-марганцевої 00-
7229 90- iнший:
7229 90 20 00- - із сталi швидкорiзальної 00-
7229 90 50 00- - з масовою часткою вуглецю 0,9 % або бiльше, але не бiльш як 1,15 %, і хрому 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 2 %, та за наявності молiбдену 0,5 % або менше 00-
7229 90 90 00- - iнший 00-
( Група 72 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1645-VIII від 04.10.2016 )
Додаток
до Закону України
"Про Митний тариф України"
від 19 вересня 2013 року
МИТНИЙ ТАРИФ УКРАЇНИ
(групи 01-72)